romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Sdružení IQ Roma servis poskytlo v roce 2012 služby více než 2000 klientům

Brno, 1.3.2013 10:52, (ROMEA)
Nevládní nezisková organizace IQ Roma servis uskutečnila v brněnském divadle Reduta svoji první benefici pro podporu svého charitativního a stipendijního programu Gendalos. (FOTO: IQ Roma servis)
Nevládní nezisková organizace IQ Roma servis uskutečnila v brněnském divadle Reduta svoji první benefici pro podporu svého charitativního a stipendijního programu Gendalos. (FOTO: IQ Roma servis)

V roce 2012 došlo ke změně struktury činnosti organizace. IQ Roma servis se cíleně zaměřil na 3 hlavní programy přímé práce a jeden nepřímý. Oproti roku 2011 narostl počet klientů o 4 %. V uplynulém roce poskytoval IQ Roma servis služby více než 2000 klientům v Brně a obcích Jihomoravského kraje. V praxi to znamenalo více než 30 000 kontaktů s klienty.

Mezi úspěchy organizace patří i úspěšné spuštění nadačního programu Gendalos (www.gendalos.cz),  jehož patronkou se stala herečka Anna Polívková a fotograf Jindřich Štreit. Nadační program obdržel v loňském roce celkem 81 000 Kč a podpořil 11 klientů.

Důležitou součástí roku 2012 v IQ Roma servisu se stalo také vytvoření vzdělávací instituce Akademie Diversitas (www.akademie-diversitas.cz), která navazuje na projekt Vzdělání je cesta. Prostřednictvím tohoto projektu zaměstnanci, jež se stali dlouholetou praxí experty na daná témata, úspěšně šířili své názory a metody práce. Podařilo se jim proškolit více než 250 pracovníků z 5 regionů ČR. Velké poděkování patří také 66 dobrovolníkům, kteří v roce 2012 spolupracovali s občanským sdružením IQ Roma servis z toho 2/3 v rámci doučování.

Stěžejním tématem Programu Pro Společnost bylo téma zaměstnanost. Toto téma IQ Roma servis propagoval zejména prostřednictvím provokativní kampaně „Romové pracují a chtějí pracovat“. Cílem kampaně bylo poukázat na špatnou pověst Romů, která jim brání získat práci a současně šířit mezi českou veřejností i příběhy Romů/ek, kteří jsou samostatnými a hrdými občany a jako mnozí další běžně pracují. Kampaň měla několik linií-plakáty umístěné v pražském metru, webovou prezentaci www.mypracujeme.cz, rádiové spoty nebo fotosoutěž, která vyústila ve výstavu. Kampaň navazující na předešlou kampaň Neviditelní se setkala s velmi dobrými ohlasy a tudíž se s tématem a modifikací kampaně bude pracovat i v roce 2013. Značku Ethnic Friendly zaměstnavatel (www.ethnic-friendly.eu) udělil v roce 2012 IQ Roma servis ve spolupráci s o. s. ROMEA 7 zaměstnavatelům.

Ve spolupráci s Veřejným ochráncem práv jsme realizovali 2 testingy v rámci diskriminace, z nichž jeden měl i mediální ohlas.

Důležitým mezníkem pro celou organizaci bylo také dokončení prací na nové budově organizace v Brně. Následná lednová kolaudace úspěšně zakončila naše několikaleté úsilí a s radostí můžeme oznámit, že celý IQ Roma servis (brněnská pobočka) bude od dubna 2013 na nové adrese Vranovská 45.

Program Pro Rodiny v roce 2012 využilo celkem 171 klientů. Pravidelně docházelo 69 rodičů s dětmi do Denního centra pro rodiny s dětmi, z toho 13 v Břeclavi. Kromě zvyšování znalostí a kompetencí rodičů v oblasti zdravotní péče, výchovných postupů a orientaci v ekonomickém a sociálním systému poskytovaly pracovnice rodičům také poradenství a přípravu na výběr vhodné Mateřské školy pro jejich děti. V tomto programu se podařilo 16 dětem nastoupit na nesegregovanou MŠ. Úspěšnost toto výsledu je také vlivem opakované realizace kampaně „Dža andre lačhi škola“. V obcích JMK, kde organizace působí, se podařilo také intenzivně navázat a rozvíjet spolupráci s OSPODy (odbor sociálně-právní ochrany dětí).

Program Pro Mladé se zaměřuje na 2 hlavní témata svých služeb. Prvním tématem je Vzdělávání a profesní ambice, kde se vzdělávacích a výukových aktivit zúčastnilo 537 klientů/tek. Konkrétně do doučování bylo zapojeno 210 klientů/tek, z toho 124 dlouhodobě. Druhým je Prevence a rozvoj osobnosti, kam patří i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož služeb využilo 439 klientů z Programu Pro Mladé.

Program Pro Dospělé řešil nejvíce 3 klíčová témata. „V minulém roce jsme měli 1337 klientů, z toho 696 v rámci odborného sociálního poradenství. Tradičně nejvíce klientů/tek spadalo do problematiky bydlení v celkovém počtu 550 klientů/tek. Při „hledání bydlení“ se nám podařilo pro 29 klientů/tek získat nájemní/podnájemní smlouvu na soukromém trhu. Dlouhodobě vzrůstá počet klientů/tek, kteří řeší problémy zadluženosti. V loňském roce jsme tento problém řešili u celkových 498 klientů/tek“, řekla vedoucí programu Mgr. Lenka Mrkvánková Maléřová. Posledním klíčovým tématem je zaměstnanost. Z 349 klientů/tek se ve spolupráci s námi se podařilo najít zaměstnání 44 klientům/kám.

Ivona Parčiová
Přečteno: 538x
 

Kam dál:

Štítky:  

Sociální, IQ Roma servis, Brno, Služby, Zaměstnanost, Zaměstnávání, VzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo