romea - logo
25. června 2022 (sobota)
svátek má Ivan

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Společnost křesťanů a Židů odsuzuje projevy anticiganismu a jakékoli další podoby rasismu v ČR

13.9.2013 14:51
Střety s policií skončil 24. srpna v Ostravě protiromský pochod neonacistů. Nejvážnější incidenty se odehrály na křižovatce ulic Nádražní a Mariánskohorská. Policisté tam neonacisty, kteří zde zaútočili na Romy, zastavili. Vzduchem létaly kameny, dýmovnice, rozbušky, popelnice, policisté několikrát použili i slzný plyn. (FOTO: ČTK)
Střety s policií skončil 24. srpna v Ostravě protiromský pochod neonacistů. Nejvážnější incidenty se odehrály na křižovatce ulic Nádražní a Mariánskohorská. Policisté tam neonacisty, kteří zde zaútočili na Romy, zastavili. Vzduchem létaly kameny, dýmovnice, rozbušky, popelnice, policisté několikrát použili i slzný plyn. (FOTO: ČTK)

Společnost křesťanů a Židů (SKŽ) vydala prohlášení, v němž odsuzuje projevy rasismu a nenávisti v České republice. Ohroženi jsou zde i podle SKŽ momentálně nejvíc Romové. Společnost proto vyzývá politiky, ale i všechny lidi dobré vůle, ke konkrétnímu konání. Text přinášíme v plném znění.

Prohlášení SKŽ k projevům rasové a etnické nesnášenlivosti v ČR

Mezinárodní hnutí křesťanů a Židů, jehož součástí je od roku 1991 i SKŽ, vzniklo jako reakce na pokus nacistů a jejich spojenců vyvraždit židovského obyvatelstvo. Lidé obou náboženství společně vystupují proti antisemitismu, podporují vzájemné poznání a vzájemnou důvěru. Jsme proto vnímaví na projevy nenávisti vůči různým náboženstvím a také vůči různým etnikům. V těchto dnech se u nás silněji než dlouho předtím projevuje nová podoba rasové a etnické nenávisti. Přestože zdaleka nejde o jedinou skupinu obyvatel, která čelí útokům nesnášenlivosti ze strany svých spoluobčanů, jsou to v poslední době zejména Romové, na kterých se ukazuje problém vzrůstajícího extremismu v české společnosti. Jedním z faktorů, který k této situaci přispívá, jsou ekonomické potíže dopadající na některé regiony a skupiny obyvatel.

Dopadají též na Romy, kteří se těžko uplatňují na pracovním trhu, je jim vnucováno nedůstojné bydlení, jejich děti jsou diskriminovány ve školách, a lichváři je zneužívají ke svému obohacení. Ghetta, ve kterých žije nemalá část romské populace, jsou ostudou veřejného sektoru (státu, krajů a obcí), které nenacházejí prostředky na řešení sociálního napětí v těchto oblastech. Neonacisté a různé nacismu a fašismu blízké extremistické skupiny pronikají mezi obyvatelstvo postižených regionů a podněcují místní obyvatele k demonstracím, na kterých zaznívá na adresu Romů třeba i heslo „Cikáni do plynu“. Židé znají z osudů svých rodičů a prarodičů otřesnou genocidu zahrnující i vyhlazovací tábory s plynovými komorami. Vycházejíce z biblické tradice trváme na rovnosti, důstojnosti a hodnotě všech lidí, a proto společně vystupujeme proti všem projevům anticiganismu a proti jakýmkoli podobám současného rasismu.

Jsme solidární se svými romskými spoluobčany. Modlíme se za ně a jsme připraveni podle svých sil a možností hájit jejich lidskou a občanskou důstojnost a pomáhat jim v nesnadném integračním procesu. Vyzýváme naše členy, ale i všechny lidi dobré vůle, aby se osobně zasazovali za dobré vztahy mezi Romy a ostatními občany v naší vlasti tím, že budou mezi sebou vědomě vyhledávat kontakty a navazovat a pečovat o dobré sousedské i mezilidské vztahy.

Naléhavě se jako občané obracíme na politiky a žádáme je, aby zajistili účinné a důsledné zásahy státní správy proti trestným činům násilí proti skupině obyvatel (§ 352), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 354) a podněcování k nenávisti vůči takové skupině osob (§ 356 Trestního zákoníku). Žádáme je, aby podporovali programy na pomoc vyčleněným regionům a plně podpořili programy pomoci veřejného sektoru integraci menšin.

Oceňujeme postoje některých náboženských činitelů, z nichž si zvláštní pozornost zaslouží nedávné vyjádření rabína Efraima Karola Sidona a prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické k projevům rasismu v české společnosti.

Ruth J. Weiniger,
předsedkyně SKŽ

fk, SKŽ
Přečteno: 1106x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Rasismus, Antisemitismus, Romové, Židé, KřesťanéHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo