romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Starostka Lenka Bártlová: Někdy dávám Romy za příklad ostatním. S některými z nich mám však mám negativní zkušenosti

Pardubice, 27.9.2012 10:48, (ROMEA)
Lenka Bártlová
Lenka Bártlová

Pokračujeme v našem předvolebním cyklu otázek a odpovědí volebních lídrů jednotlivých politických stran a uskupení v krajských volbách. Ptali jsme se na jejich názory na integraci romské menšiny, respektive na způsob, kterým v tomto směru chtějí dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás především to, jestli do spolupráce na integraci přizvou místní romské osobnosti, jak se stavějí k problematice bydlení, vzdělávání a nezaměstnanosti lidí, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, včetně Romů. A také to, jak by chtěli dosáhnout klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin.


Pokračujeme Pardubickým krajem. Dotazy jsme zaslali těmto politikům:

Lenka Bártlová - (Nezávislí)
Hana Horská - (KSČM)
Roman Línek - (Koalice pro Pardubický kraj)
Martin Netolický - (ČSSD)
Petr Tupec - (ODS)
Jaroslav Zedník - (TOP09 a Starostové)

Z oslovených zaslali svou reakci do uzávěrky dva kandidáti: Lenka Bártlová a Hana Horská.

Zde je reakce starostky obce Rudoltice Lenky Bártlové, které neodpověděla přímo na otázky, ale zaslala souhrnnou odpověď:

Ve své funkci starostky obce, kterou vykonávám již od roku 2008, se snažím stavět ke všem občanům, ať už jsou z jakékoliv národnostní menšiny, naprosto rovným způsobem. Musím říci, že se mi tento postoj skutečně vyplácí. Mezi občany naší obce jsou i příslušníci romské komunity. Jsou to slušní občané a není s nimi sebemenší problém, ba naopak. V některých případech je dokonce dávám za příklad ostatním. Tolik asi k mému postoji k národnostním menšinám.

Na druhou stranu však musím zkonstatovat, že mám i negativní zkušenosti s některými romskými občany, a to právě v souvislosti
se svým rovným postojem ke všem občanům bez ohledu na etnikum. Hovořím o situacích, kdy romskému občanovi není např. vyhověno v žádosti o přidělení bytu z naprosto objektivních důvodů, ze kterých nebývá vyhověno ani "neromovi".

V takovém případě někteří Romové doslova zneužívají institutu údajné "rasové diskriminace", i přestože k tomu není sebemenší důvod, což rozhodně nepřispívá ke zlepšení postoje naší společnosti vůči této národnostní menšině.

Z výše uvedených důvodů jsem proto přesvědčena, že pokud bude v naší společnosti nastaven skutečně rovný postoj ke všem občanům, tedy i k národnostním menšinám jako jsou Romové, nebude třeba řešit žádnou integraci. Toto je však samozřejmě podmíněno i stejně rovným postojem národnostních menšin - tedy i Romů vůči většinové společnosti, což se dle mého názoru leckdy neděje.

Seznam zaslaných otázek:

1. Integrace Romů v České republice je dosud většinou pojímána jako jednostranná záležitost. Na názor Romů se málokdo ptá. Naopak Romové často neznají názory většinové části společnosti či návrhy politických řešení, protože je s nimi nikdo nekonzultuje. Snažil byste se to změnit za účasti místních romských představitelů?

Pokud ano - jak by takový způsob začleňování měl vypadat v praxi?
a) Dopřál byste Romům sluchu při společných setkáních?
b) Měl byste výraznou romskou osobnost jako poradce?
c) Zapojil byste více romských osobností na promýšlení způsobů integrace a jejich zavádění do praxe?

2. Jakým způsobem byste postupoval při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších chudých lidí včetně zde žijících Romů?
a) Snahou o vytváření pracovních míst? Jak by taková snaha vypadala v praxi?
b) Snižováním podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, která by měla tyto lidi přimět, aby si začali hledat práci?
c) Jinak? Jak konkrétně?

3. Jak byste postupoval při řešení bydlení nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Prosazováním sociálního bydlení hrazeného i z krajského rozpočtu?
b) Snižováním příspěvku na bydlení, aby si tito lidé začali hledat bydlení sami?
c) Jinak? Jak konkrétně?

4. Chtěl byste docílit vyšší vzdělanosti nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Pokud ano - jak konkrétně byste k tomu chtěli přispět?
b) Pokud ne – proč nepokládáte současný stav za natolik dobrý, že nepotřebuje změnu?

5. Jak byste chtěl docílit lepšího, klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin, především romské?
a) Chtěl byste, aby spolu začali více, častěji komunikovat? Pokud ano – jak konkrétně byste toho chtěl dosáhnout?
b) Zvýšenou sociální a osvětovou činností mezi chudými lidmi, především Romy? Jak konkrétně by měla vypadat v praxi?
c) Přinucením těchto lidí k dodržování pravidel „silou“? Jak konkrétně?
d) Kombinací, nebo jinak? Jak konkrétně?

Přečteno: 1006x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby do zastupitelstev krajů 2012, VolbyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo