romea - logo
26. května 2022 (čtvrtek)
svátek má Filip

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Štefan Oláh ke sčítání lidu: Je velmi důležité, aby se letos Romové přihlásili ke své národnosti

10.2.2021 15:37
Štefan Oláh (FOTO: Dušan Prouza)
Štefan Oláh (FOTO: Dušan Prouza)

"Je velmi důležité, aby se letos Romové přihlásili ke své národnosti,“ říká Štefan Oláh, občanský člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Sčítání proběhne v březnu a květnu, vyplnit ho bude možná online i listinnou formou. Možné je uvést národnosti obě – českou i romskou.

„Data, která zapíšete do formuláře, podléhají zákonu o mlčenlivosti, a tak se nemůže stát, že by bylo zneužito jméno osoby a přiznání se k národnosti. Takové obavy se vyskytují mezi Romy. Není tedy nutné obavy mít, data budou informativní. Podle nich se bude následně postupovat správně ve strategii romské integrace. Nebude se zveřejňovat, kdo se k oné národnosti přihlásil, ale pouze celkový počet občanů hlásící se k národnosti, kterou cítí za svou,“ přibližuje Oláh.

Připomíná také, že k romské národnosti se při posledním sčítáni lidu v roce 2011 přihlásilo 13 000 osob, tedy jen zlomek Romů.

„Přihlásit se k romské národnosti je důležité proto, že tu léta nefunguje integrace romské menšiny. Návrhy strategií jsou zpracovávány podle odhadů počtu Romů žijících na území ČR. Není tak možné určit, kolik zde žije Romů a finance určené na integraci Romů přichází vniveč,“ říká Oláh.

Údaj o národnosti neboli příslušnosti k národu, národnostní nebo etnické menšině není povinný. Vyplnit lze hned dvě národnosti.

„Pokud se cítíte být Čechem, vyberte možnost národnost česká. Pokud se cítíte být Čechem, ale srdcem jste Rom, můžete vybrat českou i romskou národnost, v jakém pořadí je uvedete, záleží na vás,“ vysvětluje Oláh. 

Stejně tak je možné uvést dva mateřské jazyky, například tedy český a romský. 

Online sčítání začne o půlnoci z 26. na 27.3. prostřednictvím online formuláře nebo v mobilní aplikaci. Osoby, které se nesečtou online, mohou využít listinnou formu sčítání, která bude probíhat od 17.4. do 11.5. Formuláře bude možné získat a odevzdat od sčítacích komisařů nebo na kterémkoliv kontaktním místě Sčítání 2021. Ta bude možné navštívit na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které s daty přicházejí do styku při jejich sběru a zpracovávání, jsou vázány mlčenlivostí. To platí nejen o statisticích, ale také o sčítacích komisařích, kteří během sčítání přicházejí do osobního kontaktu se sčítanými osobami a jejich údaji. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Přečteno: 1586x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

sčítání obyvatel, Národnost, národnostní menšina, sčítání 2021HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo