romea - logo
18. května 2022 (středa)
svátek má Nataša

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Strana rovných příležitostí: Romští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, odejděte!

Praha, 14.6.2012 11:05, (ROMEA)
ilustrační foto

Vedení Strany rovných příležitostí (SRP) vyzvalo Romy v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny, aby tento poradní sbor kabinetu opustili. Podle představitelů strany romští členové rady 15 let přihlížejí neúčinným projektům a podmínky menšiny i soužití s ostatními obyvateli se nelepší. Sdělil to místopředseda strany Čeněk Růžička.

"Po důkladném zvážení všech aspektů a dlouhodobého vlivu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na život Romů v ČR, vás, členy romské části Rady, vyzýváme k demonstrativnímu odchodu z Rady," píše vedení Strany rovných příležitostí ve své výzvě..

"Z Rady se stala nemohoucí administrativní instituce, zvláště pak její romská část slouží vládě jen jako potřebná stafáž k vládním projektům, neefektivně řešícím život českých Romů, a jako potřebná stafáž pro mezinárodní instituce," uvedla dále strana v textu, který zaslala romským zástupcům rady, premiérovi i vládní zmocněnkyni pro lidská práva.

"Vláda umožňuje politikům, kteří jsou známi svoji nenávistí k Romům, vypracovat zákony spojené s řešením sociálních problémů. Takto navržené a schválené zákony posilují antipatii většinových občanů k romským rodinám. Jsme toho názoru, že skutečným cílem přijímaných antisociálních zákonů je znepříjemnit život Romům v ČR do té míry, kdy se sami rozhodnou pro život v zemích s vyšší mírou empatie a tolerance. Rada nevhodnost tohoto postupu připouští," vyjádřila SRP svou neposkojenost.

Vláda se chystá jednat o doplnění Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jejím novým členem by se měl stát novinář Patrik Banga.

O situaci Romů v České republice a o jejich soužití s ostatními jednali tento týden s premiérem Petrem Nečasem (ODS) představitelé Celostátní asociace Romů ČR. Požádali ho o to, aby kabinet jmenoval zvláštního zmocněnce pro Romy, který by řídil prosazování opatření ke zlepšení situace a dohlížel na ně. Nečas uvedl, že je to návrh k zamyšlení a s vedením organizace bude dál jednat. Celostátní asociace Romů ČR vznikla loni na podzim. Chce hájit zájmy menšiny, propojit romské organizace a být partnerem pro vládu a úřady. K jejím členům patří i známé romské osobnosti.

Text výzvy Strany rovných příležitostí přinášíme v plném znění:

Výzva SRP členům romské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Členové předsednictva a Ústřední rady Strany rovných příležitostí (dále jen SRP) se na své schůzi dne 27. května 2012 zabývali aktuální situací Romů v České republice, a se vší zodpovědností se usnesli na následujícím.

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny (dále jen Rada) je poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské menšiny. Jednou ze základních priorit Rady je předávání podkladů a návrhů vládě související s tvorbou a uplatňováním politiky týkají se Romů, s cílem zlepšovat život českých Romů a napomáhat jejich integraci do společnosti.

S vážností sledujeme vývoj patnáctileté činnosti Rady a bohužel musíme se znepokojením konstatovat, že Rada svoje základní poslání neplní. Z Rady se stala nemohoucí administrativní instituce, zvláště pak její romská část slouží vládě ČR jen jako potřebná stafáž k vládním projektům neefektivně řešícím život českých Romů a jako potřebná stafáž pro mezinárodní instituce. Členové romské části Rady nemají mandát samotných Romů za ně v Radě jednat a navrhovat řešení v záležitostech romské problematiky.

Jsme přesvědčeni a je nezpochybnitelné, že se za dobu fungování Rady postavení Romů v ČR v následujících hlavních oblastech jejich života nezlepšilo, ba naopak se neustále zhoršuje.

Bezpečnost romských rodin je konfrontována projevy hysterické nenávisti ze strany podstatné části majoritní populace. Nenávist k Romům ve svých protiromských kampaních zesilují média. Romové jsou zastrašováni nárůstem rasistických útoků nebo diskriminací na úřadech a institucích.

Nezaměstnatelnost Romů v ČR dosahuje téměř 90%, místy i více. Projekt veřejně prospěšných prací nezaměstnanost neřeší. Chybí politická vůle pro efektivnější způsoby řešení nezaměstnanosti. Rada nenavrhuje řešení, která by reflektovala skutečné společenské postavení Romů v ČR a byla uskutečnitelná.

Generace zdravých romských dětí jsou systematicky vzdělávány ve třídách určených dětem s mentálním postižením. Rada, zejména její romská část, není k tomuto systému vzděláváni romských dětí dostatečně kritická. Rada nesleduje počty dětí úspěšně přeřazených do běžných tříd.

Samosprávy měst a obcí vytěsňují romské rodiny cíleně do ghett. Počty romských ghett rostou. Rada tomuto vývoji dostatečně nebrání.

Města a kraje čerpají finanční prostředky Strukturálních fondů EU na integraci romských rodin v řádu miliard. Rada vhodnost a vliv takto financovaných projektů na život Romů nesleduje.

Vláda umožňuje politikům, kteří jsou známi svoji nenávistí k Romům, vypracovat zákony spojené s řešením sociálních problémů. Takto navržené a schválené zákony posilují antipatii většinových občanů k romským rodinám. Jsme toho názoru, že skutečným cílem přijímaných antisociálních zákonů je znepříjemnit život Romům v ČR do té míry, kdy se sami rozhodnou pro život v zemích s vyšší mírou empatie a tolerance. Rada nevhodnost tohoto postupu připouští.

Proto členové Předsednictva a ÚR SRP, vedeni pocitem spoluzodpovědnosti za současné postavení Romů v ČR, a po důkladném zvážení všech aspektů a dlouhodobého vlivu Rady na život Romů v ČR, Vás, členy romské části Rady vyzýváme k demonstrativnímu odchodu z Rady.

Za členy předsednictva a členy ÚR SRP:
Štefan Tišer, předseda strany
Čeněk Růžička, 1. místopředseda strany

Přečteno: 1323x
 

Kam dál:

Štítky:  

VýzvyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo