romea - logo
26. června 2022 (neděle)
svátek má Adriana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Studie Agentury přibližuje situaci na sídlišti Máj

Praha, 27.11.2013 11:45, (ROMEA)
Černí bílí, spojme síly - protirasistická akce na sídlišti Máj v Českých Budějovicích.   Foto: Archiv Romea.cz
Černí bílí, spojme síly - protirasistická akce na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Foto: Archiv Romea.cz

Agentura pro sociální začleňování představila na konferenci v Českých Budějovicích výsledky podrobné studie, která přibližuje sociální situaci a podobu soužití na českobudějovickém sídlišti Máj, kde se na jaře opakovaně konaly protiromské demonstrace.

Studii Agentura nechala vypracovat právě v reakci na tyto demonstrace, které doprovázely stížnosti místních obyvatel na soužití s Romy na sídlišti. Cílem studie bylo podrobně zmapovat sociodemografickou strukturu sídliště, stav bytového fondu i to, jak v minulosti bylo pokryté sociálními službami pro zmírnění sociopatologických jevů a to, zda tyto služby měly dostatečnou kapacitu.
Výsledky studie byly předány vedení města a představeny veřejnosti. Obsahují i souhrn doporučení vycházejících z výsledků šetření, které by mohly pomoci řešit hlavní problémy, případně předcházet opakování obdobných nepokojů.

Studie uvádí, že podle odhadů místních obyvatel žije dnes na sídlišti Máj zhruba 1000 Romů (z toho 500 z nich v ulici V. Volfa). Desítky romských rodin bydlí v bytech, které jsou jim pronajímány třetí osobou (členem družstva, majitelem) za částky vyšší, než kolik odpovídá tržnímu nájemnému. Počet těchto rodin se zvyšuje a dá se předpokládat, že praktiky obchodníků s bydlením sociálně slabých představují do budoucna riziko i pro sídliště Máj.

Počet trestných činů a přestupků na sídlišti stoupl v tomto roce jen mírně. Hodnocení obyvatel je však kritičtější, stěžují si na nečinnost policie a vysokou míru latentní kriminality. Roste počet stížností na chování dětí a mládeže v ulici V.Volfa. Zhoršují se problémy s drogovými závislostmi.

Řada romských obyvatel sídliště Máj pracuje, ale pozice, které zastávají, patří k nejpostiženějším finanční krizí trvající od roku 2008.
Na sídlišti je nedostatečná síť sociálních služeb i přesto, že město od roku 2003 komunitně plánuje. Na sídlišti Máj působí Salesiánské středisko dětí a mládeže, školské zařízení (doučování, volnočasové aktivity), které zároveň poskytuje i sociální služby. Registrovanou službou je pouze Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, neregistrovaná je sociální práce, individuální a komunitní (terénní sociální práce v rozsahu 2 lidí 1 x týdně, aktivně je pracováno pouze s cca 30 rodinami). Terénní sociální práci realizuje v omezené míře také Diecézní charita (0,5 úvazku jedné pracovnice, která tráví v terénu 1 až 1,5 den v týdnu). Sídliště Máj je v podstatě nepokryté, pokud jde o služby zaměřené na uživatele drog. Terénní práce neziskových organizací není navzájem koordinovaná.

Většina žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí po ukončení základní školní docházky nepokračuje v dalším vzdělání. Na školách neprobíhá systematická a intenzivní spolupráce s Úřadem práce při motivaci žáků k dalšímu vzdělávání. Zástupci škol nevěří, že mohou překonat determinaci žáků rodinným a vrstevnickým prostředím.

Situace se po jarních demonstracích částečně zlepšila. Navázala čtyři „setkání u kulatého stolu" s institucionálními aktéry i obyvateli sídliště. Zástupci minority a majority na sídlišti vytvořili sdružení, která spolu komunikují. Po demonstracích posíleny hlídky Městské policie a Policie ČR a realizovány romské dobrovolné hlídky. Byla obsazena nová místa asistentů prevence kriminality. Diecézní charita ČB zahájila na sídlišti činnost „Streetwork Máj" a „Psychosociální pomoc na sídlišti Máj", probíhá výstavba Komunitního centra. Na základních školách byly zřízeny přípravné třídy a pozice speciálního pedagoga.


V závěru studie předkládá několik doporučení pro další postup na sídlišti Máj:

- posílit kapacity a koordinovat terénní sociální práce neziskových organizací
- posílit spolupráci základních škol s neziskovými organizacemi a Úřady práce
- podpořit zapojení dětí z nízkopříjmových skupin do školek
- využit institutu veřejně prospěšných prací, podporovat sociálního podnikání, využívat institut zvláštní podmínky při zadávání veřejných zakázek městem
- strategicky a koordinovaně postupovat proti drogám zahrnující prevenci
- rozvíjet program sociálního bydlení
- posílit volnočasové aktivity pro děti ze sídliště Máj především v letních měsících.
- správně komunikovat o všech aktivitách na sídlišti, zapojit místní občany do realizace uvedených opatření, město a další instituce by měly zaujmout aktivnější roli v boji s xenofobními a rasistickými postoji části populace

Studie byla provedena během července až srpna 2013 na základě krátkodobého pozorování přímo na sídlišti Máj, série rozhovorů s obyvateli sídliště a zástupci klíčových institucí a analýzy dostupných dokumentů a byla představena na konferenci nazvané Romové a Češi v Českých Budějovicích (a nejen tam): Poznat, pomoci nebo "potrestat"?, kterou v Českých Budějovicích pořádala 26. Listopadu Jihočeská univerzita a organizace Prague Twenty.
brf, Agentura pro sociální začleňování
Přečteno: 928x
 

Kam dál:

Štítky:  

Demonstrace, protiromský pochod, sídliště Máj, studie, Výzkum, Agentura pro sociální začleňováníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo