romea - logo
24. září 2021 (pátek)
svátek má Jaromír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

TV NOVA se brání kritickému usnesení RRTV. Vždy prý dbala na ochranu menšin

Praha, 5.9.2012 11:21, (ROMEA)
Logo televize Nova (Reprofoto: Nova TV)
Logo televize Nova (Reprofoto: Nova TV)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) v úterý kritizovala televizi Nova. Důvodem se stalo účelové a předsudečné informování o romské menšině ve zpravodajství v souvislosti s kriminalitou. Podle RRTV tím stanice porušila některá ustanovení zákona č. 231/2001 Sb., podle kterých je zakázané zařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkajících se etnických nebo rasových menšin, a stanovují povinnost zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

Nova se proti stanovisku RRTV důrazně ohrazuje a se závěry RRTV nesouhlasí.Ve svém stanovisku například uvádí, že celé obvinění považuje za neopodstatněné a nepodložené. Proti nim se TV NOVA hodlá bránit právní cestou. Podle ní ochrana práv a menšin naopak vždy patřila mezi jeden ze základních principů a pilířů fungování zpravodajství televize Nova.

RRTV se ve své analýze zhodnocují problematiku mediálního obrazu Romů u TV NOVA zaměřila na období od 1. ledna 2012 do 20. února 2012. Vyjmenovává konkrétní případy, které stanice zpravodajsky pokrývala a poukazuje na jednotlivá pochybení.

Například ve sledovaném období zobrazovala stanice v souvislosti s romským etnikem prakticky výhradně negativní informace, převážně ze sféry kriminality, a na rozdíl od kriminality většinové populace zde pachatele identifikovala etnicitou. Ukazovala Romy výhradně jako problémovou menšinu z hlediska kriminálního nebo sociálního, označoval za Romy jedince tmavší pleti, bez ohledu na to, zda jde skutečně o Romy, respektive zda se jimi dotyční cítí být. Byla používána slovní spojení, díky nimž docházelo k automatickému spojování problematických situací a lokací s Romy (romská ubytovna atd.), bez ohledu na faktický stav věcí. Během informování o demonstracích na severu Čech dal pořad prostor k vyjádření výhradně extremistům a jejich sympatizantům, účastníkům protiromských demonstrací.

Pořad dále informoval o napadení rodiny, přičemž opakovaně uvedl, že pachateli byli Romové. Informoval o následných demonstracích ve Varnsdorfu, označil za viníky napjaté situace na severu Čech Romy. Nedal žádný prostor k vyjádření příslušníkům romské menšiny. Veškerý prostor k vyjádření místních obyvatel byl vyhrazen pro zástupce majority, kteří vyjadřovali své obavy z romského etnika.

Pořad opakovaně inzeroval konání demonstrací, které sám nazval protiromskými. Autoři reportáží manipulativně a účelově použili informaci o úmrtí napadené ženy, neboť opakovaně dali její smrt do přímé souvislosti s romským útokem, přičemž skutečností je, že žena zemřela až několik dní po útoku, a to přirozenou smrtí na následky dlouhodobé těžké choroby.

Stanovisko TV NOVA k usnesení RRTV zveřejňujeme v plném znění:

Dne 4. září 2012 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „RRTV“) vydala provozovateli TV NOVA – společnosti CET 21 – upozornění na možné porušení některých ustanovení zákona č. 231/2001 Sb., podle kterých je zakázané zařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkajících se etnických nebo rasových menšin, a stanovují povinnost zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině. Dle názoru RRTV mělo k údajnému porušení zákona dojít odvysíláním reportáží, ve kterých zazněly informace o příslušnících romského etnika. Takové reportáže měly být vysílány v Televizních novinách v období od 1. ledna 2012 do 20. února 2012.

Televize Nova se proti stanovisku RRTV důrazně ohrazuje a se závěry RRTV nesouhlasí. Ochrana práv menšin a minorit totiž patří, a vždy patřila,. Jakékoliv nařčení z toho, že by Nova svými pořady podněcovala k nenávisti z důvodů barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, stejně jako obvinění ze zařazování programů, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se rasových nebo etnických menšin, považuje proto televize Nova za zcela neopodstatněné a nepodložené. Jakmile obdržíme od RRTV oficiálně písemné vyhotovení usnesení, využijeme všech právních prostředků k vyvrácení nepodložených nařčení a zavádějících závěrů RRTV a k ochraně dobrého jména televize Nova.

Televize Nova naopak považuje za velmi nestandardní, že k jednání RRTV na toto téma nebyla vůbec přizvána, nedostala možnost se k údajným analytickým výstupům RRTV vyjádřit ani předložit argumenty a důkazy na svou obranu a o výsledcích jednání a usnesení RRTV byla informována až z médií, kterým byla rozeslána tisková zpráva RRTV.

Zpravodajství televize Nova se snaží informovat své diváky o všech tématech, která se dotýkají života běžných občanů. Taková témata jsou však vždy zpracována tak, aby byly zachovány principy objektivity a vyváženosti a současně, aby prostor k vyjádření dostali ti, kterých se příslušná událost nějakým způsobem dotýká, nebo ti, kteří jsou kompetentní se k příslušné záležitosti vyjadřovat.

Josef Koukolíček, PR manažer Novy

ras, mediář.cz
Přečteno: 2177x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Medializace, Média, RasismusHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo