romea - logo
16. října 2021 (sobota)
svátek má Havel

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

V ČR je 128 000 neziskovek, neziskový sektor vytváří 0,7 pct HDP

29.11.2016 14:30
Ilustrační foto (FOTO: bau)
Ilustrační foto (FOTO: bau)

V Česku existuje 128.000 neziskových organizací. Nevyplňují jen volný čas a nevěnují se koníčkům, ale poskytují také služby potřebným. Loni získaly od státu, krajů a obcí na dotacích kolem 16,5 miliardy korun. Na ekonomice a hrubém domácím produktu se neziskový sektor podílí zhruba 0,7 procenta, což loni odpovídalo více než 31 miliardám korun. Z toho asi šest miliard pocházelo z práce dobrovolníků. V "nezisku" přibývá také pracovních míst. Vyplývá to z vládního dokumentu o politice vůči nestátním neziskovým organizacím a ze statistik.

Nejlepší neziskové organizace, které fungují transparentně a profesionálně, dnes večer ocení Nadace rozvoje občanské společnosti. Chce tak poukázat na jejich kvalitní práci a přínos.

Neziskové organizace nezřizuje stát. Pokud mají zisk, nerozdělí si ho vedení a členové. Do činnosti se zapojují také dobrovolníci.

Podle vládního dokumentu o politice vůči nestátním organizacím se neziskovky postupně profesionalizují. "Profesionalizaci si vynutily především veřejné finanční prostředky, poskytované správou. Ve zvýšené míře to platí o podpoře z fondů EU," uvedla vláda v souhrnu své politiky vůči nestátním organizacím. Podle materiálu se neziskové organizace staly transparentními společnostmi, které poskytují "kvalitní a žádané služby bezplatně, nebo za řádově nižší ceny než podnikatelské subjekty a často i státní instituce".

Servisní neziskové organizace poskytují služby přímo lidem, věnují se charitě, péči o seniory a postižené či vzdělávání. Většinou se profesionalizovaly. Advokátní organizace hájí práva znevýhodněných, hrají významnou roli při prosazování rovnosti a nediskriminace. Filantropické a humanitární organizace podporují prospěšné aktivity a pomáhají obětem katastrof. Nejpočetnější skupinu v Česku tvoří zájmové organizace.

Na konci září bylo podle serveru neziskovky.cz, který vychází z údajů Českého statistického úřadu, v ČR registrováno 128.002 spolků, obecně prospěšných společností, nadací, nadačních fondů, ústavů a církevních organizací. Na konci loňska jich bylo o 3000 méně. Od roku 2014 se změnila právní úprava, například sdružení se mohla přeměnit na spolky. V roce 1990 existovalo zhruba 3900 neziskových organizací, o dvacet let později jich bylo 78.075.

Stát, kraje, obce a státní fondy poskytly loni neziskovým organizacím dotace 16,5 miliardy korun. Zhruba 30 procent částky putovalo do tělovýchovy, 29 procent do sociálních služeb a na podporu zaměstnanosti, 11 procent do vzdělávání. V roce 2009 dotace činily 10,2 miliardy, od té doby každoročně rostly. Neziskový sektor získává peníze i z darů, vlastní činnosti či členských příspěvků.

Podle vládního dokumentu se ale pomalu zvedá i podíl neziskového sektoru na HDP. V posledních letech se pohybuje kolem 0,7 procenta. Dobrovolníci odvádějí práci, která odpovídá 0,15 procenta HDP. Díky dobrovolnictví se cena služeb, které organizace poskytují, výrazně snižuje, uvádí vládní dokument.

Podle statistické ročenky přibývá pracovních míst v neziskovém sektoru. Zatímco v roce 2010 měl 46.300 zaměstnanců, v roce 2012 pak 49.800 a v roce 2014 už 53.100. Nejsou to však jen pracovníci neziskových organizací, ale i vzdělávacích institucí, odborů, politických stran a profesních uskupení. Průměrný výdělek v neziskovém sektoru je nižší než celostátní průměrná mzda, a to zhruba o pětinu. Zatímco v roce 2014 se v ČR vydělávalo průměrně 25.753 korun, v neziskové oblasti to bylo 20.376 korun.

Počet neziskových organizací v ČR na konci vybraných let:

Rok    Počet neziskových organizací

1990    3879
1993    24.462
2005    61.719
2010    78.075
2014    122.086
2015    125.028
2016*    128.002
* údaje na konci září

Zdroj: www.neziskovky.cz z údajů Českého statistického úřadu
 

Přečteno: 2522x
 

Kam dál:

Štítky:  

Neziskový sektorHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo