romea - logo
17. října 2021 (neděle)
svátek má Hedvika

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Výzkum lichvy v sociálně vyloučených lokalitách: Lichva není postihována, zadlužení patří k nejvýznamnějším spouštěčům sociálního vyloučení

30.4.2017 22:00
Ilustrační FOTO
Ilustrační FOTO

V rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti zveřejnila Agentura pro sociální začleňování dva výzkumy týkající se migrace a lichvy v sociálně vyloučených lokalitách. Server Romea.cz přináší komentář Nikoly Křístka, vedoucího vládního projektu, který shrnuje výzkum a doporučení týkající se lichvy.

Nikola Křístek: Lichva

Velkou pozornost médií i běžné populace přitahují projevy a dopady sociálního vyloučení značné části české populace, přesných dat týkajících se jeho příčin a skutečného stavu však stále není dostatek. V rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti proto byly realizovány dva výzkumy, které se týkají dosud nejméně probádaných témat - vnitřní migrace a lichvy či nových forem zadlužení v sociálně vyloučených lokalitách.

Definice lichvy

Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Výzkumy probíhaly v letech 2015 a 2016 prostřednictvím nezávislých výzkumných organizací a oba potvrdily závažnost zmíněných jevů, definovaly jejich aktuální rozsah a podobu, a přinesly i některá překvapivá zjištění. Výstupem z výzkumných zpráv je i sada doporučení pro systémová opatření, aby se projevy a dopady zadlužení postupně snižovaly.

Zadlužení patří k nejvýznamnějším spouštěčům sociálního vyloučení na úrovni jednotlivých obyvatel, jeho vysoká míra mezi příslušníky celé skupiny zakládá systémový problém, který lze jen obtížně řešit individuálním přístupem.

Výzkumná zpráva zejména nabourává obecné představy o tom, že lichva je spojena jen s vysokým úrokem u bankovního či nebankovního produktu.

Definice lichvy v trestním právu je mnohem širší a lichva tak v praxi nabývá mnoha podob. V rámci výzkumu byly tyto podoby identifikovány a zkoumány v rámci sociálně vyloučených lokalit. Mezi nejrozšířenější patří mimo půjčování peněz s vysokým úrokem či sankcemi hlavně poskytování předraženého bydlení, poskytování či zprostředkování práce načerno za neadekvátní mzdu, poskytování potravin na dluh za předražené ceny a lichva formou prostituce. V řadě případů se jedná o kombinaci těchto forem, která pak vede k velké závislosti na lichváři. V případě dlouhodobé neschopnosti plnit závazky vůči lichváři dochází často ke stěhování.

Zpráva poukazuje také na to, že ačkoli je lichva velmi rozšířená, není prakticky vůbec postihována. Každoročně je za trestný čin lichvy odsouzeno jen několik málo osob - v průměru do dvaceti. Důvodem je zejména důkazní nouze způsobená často strachem z odvety ze strany lichváře či odsouzení okolí.

Kromě výše uvedené klasické lichvy, rozšířené zejména v sociálně vyloučených lokalitách, se zpráva zaobírá i lichvou smluvní, za kterou můžeme považovat mnohé praktiky nebankovních společností, které půjčují lidem v obtížně finanční situaci za nepřiměřený úrok, poplatky a zejména využívají napřiměřených sankcí. Za specifickou formu lichvy můžeme považovat i podvodná jednání některých zprostředkovatelů úvěrů, kteří si nechávají platit vysoké sumy za obstarání úvěru, který ale klient často nedostane.

Mezi klíčová policy doporučení k omezení výskytu lichvy v sociálně vyloučených lokalitách patří posílení komunitní práce Policie ČR v sociálně vyloučených lokalitách, rozvoj spolupráce aktérů na místní úrovni, posílení dluhového poradenství, přijetí zákona o sociálním bydlení a uvolnění podmínek vstupu do oddlužení (takzvaného osobního bankrotu).

Zmiňovaný výzkum realizoval ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

CELÝ VÝZKUM

Přečteno: 2057x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Agentura pro sociální začleňování, Lichva, Výzkum, ZadluženíHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo