romea - logo
15. srpna 2022 (pondělí)
svátek má Hana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Výzva Evropské komise k podávání doporučení na Metodiku koncipování Národních strategií romské inkluze do 16.3

28.2.2020 7:49
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)

Na základě své koordinační a řídící role, Evropská komise poskytuje členským státům vedení v oblasti koncipování Národních strategií romské inkluze. Jelikož komise v současnosti připravuje novou metodiku, otevřela výzvu k podávání doporučení, jak ji nastavit lépe.

Cílem této nové metodiky je formulování společného, ale také národně diferencovaného strategického rámce, jež zavazuje členské státy zohledňovat při tvorbě strategií specifické výzvy ve své zemi co se týče rovnosti, sociální inkluze a politické participace Romů. Společný rámec romské inkluze definuje následující cíle: řešit anticiganismus a zamezit diskriminaci Romů, podporovat politický, sociální a kulturní kapitál Romů, zajistit přístup Romů ke kvalitnímu vzdělávání, zajistit efektivní začlenění Romů do ekonomické struktury, zlepšit zdraví Romů a zajistit jim přístup ke kvalitní zdravotní péči, zajistit Romům přístup k bydlení a základním službám, snížit chudobu.

Jedním z bodů tohoto společného rámce bude i požadavek a návod, jak by členské státy měly koncipovat své národní strategie s ohledem na diverzitu romská populace (tj. s ohledem na specifické potřeby zejména žen, dětí a mládeže). Výzva je otevřena od 17. února do 16. března 2020 a doporučení je možno zaslat i v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní (odkaz na konci článku).

Této iniciativy se mohou zúčastnit všichni občané i veškeré zainteresované organizace. Podněty veřejnosti budou sumarizovány a vyhodnoceny s vysvětlením, které návrhy budou zahrnuty a jak, a které komise zahrnout nemůže a proč.

Vyhodnocení veřejné zpětné vazby bude publikováno jako zpráva na webové stránce zmíněné výzvy. Vaše doporučení se mohou soustředit na následující oblasti:

  • Priority Romské inkluze s ohledem na specifické problémy Romů v ČR
  • Chybějící témata v současné strategii
  • Specifická témata související s vaší expertízou (zdraví, mládež, LGBTQ)
  • Anticiganismus jako hlavní příčina sociální exkluze
  • Začlenění Romů jako rovnocenných partnerů do přípravy, implementace a monitorování strategie a konkrétních opatření
  • Důležitost duálního financování, tj. nejen z Evropských ale také národních zdrojů

Dále můžete v případě potřeby konzultovat monitorovací zprávu, zaměřenou na evaluaci implementace národní strategie romské integrace ve čtyřech klíčových oblastech: zaměstnanost, bydlení, dopad zdravotní politiky na Romy a vzdělávání. Zprávu vydala v roce 2018 koalice neziskových organizací, konkrétně Slovo 21, Romodrom, Otevřená společnost, IQ Roma servis, Romano jasnica a Romea - odkaz na monitorovací zprávu o implementaci současně platné strategie naleznete zde.

Vaše zapojení do těchto nadnárodních iniciativ je jedním z nástrojů, jak se bránit centralizaci veřejné moci ve vašem státě a uplatnit vaše občanské právo na politickou participaci. Úspěšnost národní strategie závisí na spolupráci centrální orgánů s aktéry na lokální úrovni.

Klíčové je tedy zapojení místních samospráv, ale také zkušenosti a know-how expertů i řadových občanů, kteří se angažují v otázce romské inkluze na lokální úrovni. Pro přesměrování na webovou stránku pro podávání doporučení klikněte zde.

Přečteno: 1526x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Aktuality, EU, Evropská komise, Občanská společnostHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo