romea - logo
16. srpna 2022 (úterý)
svátek má Jáchym

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Z Duchcova kvůli vedení města odcházejí zkušení sociální pracovníci

Duchcov, 3.9.2014 16:45, (ROMEA-AKTUALIZACE)
Zlatuše Tomášová.  Foto: František Kostlán
Zlatuše Tomášová. Foto: František Kostlán

Duchcovská radnice zrušila místo dlouholeté terénní sociální pracovnice Zlatuše Tomášové. Ta je přitom podle klientů i kolegů z nevládní sféry výbornou sociální pracovnicí. A navíc jako Romka věděla o místní romské komunitě prakticky všechno. Z města zároveň koncem roku odchází občanské sdružení Květina. To v rámci nabídky sociálních služeb provozuje nízkoprahové zařízení. Důvodem odchodu je podle Květiny počínání politického vedení města.

Starostka Jitka Bártová tvrdí, že město podle ní bude mít sociálních pracovníků dost a bez Tomášové a Květiny se lehce obejde.

Město: organizační důvody

Místo Zlatuše Tomášové, která pro město pracovala téměř jedenáct let, bylo oficiálně zrušeno tzv. z organizačních důvodů. „Víte všichni, že se snažíme v celém státě snižovat zbytečnou administrativu. Čili tady bylo zrušeno místo. Vznešeně se říká pozice. Bez ohledu na to, kdo na tomto místě byl,“ odůvodnil právní zástupce města Duchcov Milan Zuna propuštění Tomášové během červnového jednání zastupitelstva.

Ovšem právě nad tím, že se propouštělo bez ohledu na to, kdo na tomto místě byl, se na témže jednání podivovala Alice Mlčochová, dlouhodobá klientka paní Tomášové.

„Jak je možné zrušit její místo jako nadbytečné, když ji navštěvuje taková spousta občanů? Já jsem jednou z nich. Za těch mnoho let, co paní Tomášová tady působí, jsem jí žádala mnohokrát o pomoc a byla jsem vždy vyslyšena. Paní Tomášová nedělala nikdy žádných rozdílů,“ řekla Alice Mlčochová.

Duchcovší neonacisté z Dělnické strany sociální spravedlnosti po zveřejnění tohoto článku napsali na své facebookové stránce tato slova: "Zajímavý článek + video o terénní sociální pracovnici Zlatuši Tomášové, u které jsme žádali zastupitelstvo aby ji propustili z toho důvodu, že situaci v Duchcově více škodí než pomáhá. Naše žádost byla nakonec vyslyšena, více informací ve článku."

„Obhajoba“ před zastupitelstvem

Výše popsané reakce vyvolalo úvodní vystoupení Zlatuše Tomášové na tomto jednání zastupitelstva. „Nedostala jsem možnost se obhájit. Musela jsem proto jít na zastupitelstvo a obhájit se tam veřejně, protože na úřadě se mnou nikdo nemluví,“ řekla Zlatuše Tomášová pro server Romea.cz.

Skutečný důvod vyhazovu

Podle Tomášové byl skutečný důvod jejího vyhazovu jiný, než organizační.

Komunikace ze strany města v době, kdy tady probíhaly protiromské pochody byla podle Tomášové nulová. „Byla vyhlášena tzv. nulová tolerance a já jsem se to dozvěděla až z médií. Nemohla jsem ani informovat své klienty, protože jsem o rozhodnutích města nic nevěděla.“

Kvůli demonstracím organizovaným krajní pravicí byla nejen podle Tomášové mezi Romy velká nervozita a vzedmutí emocí, rodiče se báli posílat děti do školy. Z těchto důvodů se obracela na Radu vlády pro záležitosti romské menšiny a vládní sekci lidských práv, které jsou nejvyššími orgány zabývajícími se romskou tématikou.

„Situace byla umocněna Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, napadáním Romů na Facebooku a znevažováním mé pozice, aniž by se mě můj zaměstnavatel zastal,“ říká Tomášová.

V prosinci 2013 se neonacisté dostali k její soukromé korespondenci. „Mé e-maily a zprávy na Facebooku nahackovala neonacistická strana. Po zveřejnění této korespondence se mnou nikdo v práci nemluvil a byla jsem vyzvána, ať podám výpověď,“ dodala Tomášová.

Její pozice byla navíc podle ní „organizačně zrušena“ v momentě, kdy na ní město mělo přiklepnuté prostředky. „Funkce terénního pracovníka je dotována z Rady vlády. To znamená, že pokud vyhlásí dotační titul, tak zastupitelstvo musí schválit terénního pracovníka na další období – což proběhlo. Takže finance na pokrytí mého pracovního místa byly ve chvíli mého vyhazovu již schválené,“ dodala Tomášová pro Romea.cz.

Vztahy s klienty na základě důvěry

Zlatuše Tomášová se na rozdíl od svých kolegyň zaměřovala převážně na práci s romskou komunitou. Řada obyvatel byla navíc na paní Tomášovou zvyklá.

„Měli navázaný vztah na základě vzájemné důvěry. A to je pro vykonávání sociální práce nezbytné. A nejsem si zcela jista, že její kolegyně z městského odboru mají takový vztah s jejími klienty vybudovaný. Může jim trvat řadu týdnů či měsíců, než se jim takový vztah podaří vytvořit,“ sdělila serveru Romea.cz Barbora Bočková, předsedkyně sdružení Květina, které se v Duchcově též zabývá sociální prací.

Květina vedení města nevoněla

Jak Barbora Bočková dále říká, pro sdružení Květina situace gradovala několik měsíců poté, kdy protiromské demonstrace utichly, a to zejména kvůli počínání politického vedení města.

„Byl na nás neustále vyvíjen tlak ve smyslu toho, že jsme nepřijatelní, že sociální služby, které provozujeme v nízkoprahovém zařízení jsou segregačního charakteru a nemají integrační potenciál. Byla znevažována i naše odbornost. To vyústilo na jednání městské rady, kam jsme byli pozváni. Zde nám radní shrnuli všechny námitky, které jsem právě zmínila. S týmem pracovníků, který čítá okolo deseti lidí, jsme to potom celé rozebírali, protože cítíme odpovědnost za poskytování sociálních služeb našim klientům. Situaci jsme nakonec vyhodnotili tak, že naše působení v Duchcově budeme muset ukončit,“ dodala Bočková.

Květina odejde z Duchcova koncem roku a své služby chce přesunout jinam.

Bártová: sociálních pracovníků je dost

Podle starostky Jitky Bártové bude i po odchodu Tomášové a Květiny sociálních pracovníků v Duchcově dostatek.

„Vzhledem k dlouhodobé absenci paní Tomášové, kdy se její nepřítomnost na spokojenosti klientů nijak negativně neprojevila, jsem osobně přesvědčena, že počet sociálních pracovníků je na Duchcov dostatečný. Kromě zaměstnankyň sociálního odboru zde působí i terénní pracovníci Oblastní charity a proto věřím, že problémy všech klientů zvládnou a stihnou se společně věnovat i prevenci,“ napsala Bártová v odpovědi na otázky položené serverem Romea.cz (celé vyjádření Jitky Bártové naleznete pod článkem).

Odchod Květiny z města Bártovou nemrzí. „Je to jejich volba a já bych nerada hodnotila cizí rozhodnutí. Vzhledem k tomu, jak se jejich pracovníci v loňském roce postavili k oněm nepříjemným událostem, tak jejich rozhodnutí ukončit činnost v Duchcově chápu. Pokud bych o někom šířila lži a pomluvy, také bych měla potíže s další komunikaci,“ sdělila Bártová Romea.cz, aniž by nějak specifikovala, v čem mají ony lži a pomluvy spočívat.

Zlatuši Tomášovou tato reakce Bártové nijak nepřekvapuje.

„Paní starostka zde zřejmě vychází ze rčení: podle sebe soudím tebe. Snahou paní starostky bylo dlouhodobě zdiskreditovat tento neziskový subjekt, protože otevřeně kritizoval její kroky. Jelikož se jí toto nepodařilo, tak využívá nejlacinější rétoriku o šíření lží a pomluv, které však nedokáže konkrétně pojmenovat a popsat. Jak by také mohla, nic takového se neodehrálo,“ řekla Tomášová Romea.cz.

Souvislosti

Místní Romové loni v srpnu při setkání s minulým ministrem vnitra Pecinou na starostku Bártovou stěžovali. Mimo jiné jí dávali za vinu konání protiromských shromáždění. Odmítli proto i její návrh, aby se zúčastnili diskuse, kde byli přítomni i místní neonacisti z DSSS, kteří podle svých slov otevřeně usilují o vyvraždění Romů.

Z Duchcova už v lednu 2011 odešla i vládní Agentura pro sociální začleňování poté, co se město rozhodlo privatizovat domy v lokalitách jižní Duchcov a Viktorina.

VIDEO

Server Romea.cz zaslal starostce Jitce Bártové tři otázky: Přikládáme její odpovědi a následně i reakce Zlatuše Tomášové na tvrzení paní starostky.

1) Proč byla paní Tomášová propuštěna?

Jitka Bártová:
Mýlíte se, paní Tomášová nebyla propuštěna, bylo zrušeno místo, které zastávala.

Zlatuše Tomášová:
Tato odpověď paní starostky je pouze alibistická, ano jistě, byla zrušena má pracovní pozice, ale z důvodu obhájit nutnost mé výpovědi ze strany města. Ukončení pracovního poměru mi bylo doporučeno na počátku roku, ihned po návratu z mé pracovní neschopnosti. Za to, když ukončím pracovní poměr, mi byl paní starostkou prostřednictvím právníka města nabídnut finanční obnos (pro toto tvrzení disponuji důkazem ve formě mailové komunikace), což považuji za nehorázné. Toto jsem odmítla a následně se hledali jiné cesty jako ukončit můj pracovní poměr.

2) Co říkáte tomu, že se sdružení Květina chystá kvůli přístupu duchcovské radnice odejít z města?

Jitka Bártová:
Je to jejich volba a já bych nerada hodnotila cizí rozhodnutí. Vzhledem k tomu, jak se jejich pracovníci v loňském roce postavili k oněm nepříjemným událostem, tak jejich rozhodnutí ukončit činnost v Duchcově chápu. Pokud bych o někom šířila lži a pomluvy, také bych měla potíže s další komunikaci. Já osobně se snažím zajistit adekvátní podmínky pro případného dalšího provozovatele nízkoprahu, protože věřím, že pokud je zařízení provozováno se skutečnou snahou pomoci klientům, je to vždy přínos pro celé město. Je ale pravda, že osobně uvítám spolupráci s někým, kdo se nebude uchylovat k šíření nepravd a pomluv, proto mne ukončení duchcovského působení o.s.Květina nemrzí.

Zlatuše Tomášová:
Paní starostka zde zřejmě vychází ze rčení, podle sebe soudím tebe. Snahou paní starostky bylo dlouhodobě zdiskreditovat tento neziskový subjekt, právě z důvodu, že otevřeně kritizoval její kroky. Jelikož se jí toto nepodařilo, tak využívá nejlacinější rétoriku o šíření lží a pomluv, které však nedokáže konkrétně pojmenovat a popsat. Jak by také mohla, nic takového se neodehrálo. A hledání adekvátních podmínek pro nového, zřejmě více loajálního poskytovatele, také dokládá velmi svérázně. Například tím, že objekt, ve kterém se nyní nízkoprah nachází a který zcela vyhovuje podmínkám poskytování dané sociální služby, neumožnila Rada města Duchcova na základě usnesení v roce 2015 pro tyto účely dále využívat.

3) Bude mít Duchcov po odchodu Zlatuše Tomášové a sdružení Květina dostatek sociálních pracovníků vzhledem k situaci ve městě?

Jitka Bártová:
Vzhledem k dlouhodobé absenci paní Tomášové, kdy se její nepřítomnost na spokojenosti klientů nijak negativně neprojevila, jsem osobně přesvědčena, že počet sociálních pracovníků je na Duchcov dostatečný. Kromě zaměstnankyň sociálního odboru zde působí i terénní pracovníci Oblastní charity a proto věřím, že problémy všech klientů zvládnou a stihnou se společně věnovat i prevenci. Jak si vyslechl i pan Kostlán na jednání duchcovského zastupitelstva, prohlášení klientky, která na podporu (a zřejmě i objednávku) paní Tomášové vystoupila s poděkováním, že jí ona terénní pracovnice pomohla vyzvednout na poště doporučený dopis pro zemřelého bratra, vzbudilo spíše pochybnost o její profesionalitě, než obavu z nedostatku pracovníků, zabývajících se sociální prací.

Zlatuše Tomášová:
Paní starostka je jistě odbornicí na sociální práci, to je dlouhodobě všeobecně známo. V daném případě je tedy jistě seznámena s kapacitou současných pracovnic, a s agendou na kterou svou činnost zaměřují. Dle tohoto stavu se dá v podstatě hovořit o tom, že potřebných ve městě Duchcově není mnoho, i tak se k tomu dá stavět. Je velmi smutné, hodnotit a znevažovat můj pracovní výkon tímto způsobem a nemám potřebu se k tomuto na rozdíl od paní starostky více vyjadřovat.

Jitka Bártová dodala ke svým odpovědím tato tvrzení:
Podle toho, co jsem si o sobě na Vašem serveru přečetla, se zřejmě domníváte, že se obracíte na odpůrce nízkoprahu a příznivce nějakého extremistického hnutí, v tom Vás zřejmě zklamu, neb to se obracíte na nepravého. Jen musím přiznat, že nespolupracuji ráda s někým, kdo mi do očí říká něco jiného, než za zády, kdo pomlouvá, kdo záměrně zkresluje data a snaží se získat plusové body na vyostření situace, místo na jejím řešení či alespoň zklidnění.
Mimochodem paní Tomášová je opět ve stavu nemocných, takže by se klientům stejně nemohla plně věnovat. A ona údajná nová pracovnice, která na sociální odbor nastoupila, to je náhrada za mateřskou, nikoliv nově zřízené pracovní místo, což si může každý, kdo chce znát pravdu, snadno ověřit.
Pokud mé odpovědi otisknete v originálním zněním, budu velmi mile překvapená. A pokud je Vaší skutečnou snahou zajištění stejných práv i povinností pro všechny, přeji Vám ve Vašem úsilí hodně zdaru a velké štěstí při výběru spolupracovníků…

Zlatuše Tomášová dodala ke svým reakcím tato slova:
Paní starostce přeji mnoho úspěchů ve volbách a jsem velmi zvědavá, zda dostojí svému tvrzení, že v případě, že budou v zastupitelstvu zástupci DSSS, tak členkou zastupitelstva nebude. Myslí to přeci se všemi dobře.


Přečteno: 4713x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Duchcov, sociální práce, Sociální vyloučeníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo