romea - logo
5. prosince 2021 (neděle)
svátek má Jitka

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Zastupitel Miloslav Plass: Je potřeba udržovat trvalý dialog, jinak to nemá smysl

Hradec Králové, 26.9.2012 12:59, (ROMEA)
Miroslav Plass
Miroslav Plass

Pokračujeme v našem předvolebním cyklu otázek a odpovědí volebních lídrů jednotlivých politických stran a uskupení v krajských volbách. Ptali jsme se na jejich názory na integraci romské menšiny, respektive na způsob, kterým v tomto směru chtějí dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás především to, jestli do spolupráce na integraci přizvou místní romské osobnosti, jak se stavějí k problematice bydlení, vzdělávání a nezaměstnanosti lidí, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, včetně Romů. A také to, jak by chtěli dosáhnout klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin.


V Královehradeckém kraji jsme dotazy zaslali těmto politikům:

Pavel Bělobrádek - Koalice pro Královéhradecký kraj
Rudolf Cogan - TOP 09 a Starostové
Vladimír Dryml - SPOZ
Lubomír Franc -ČSSD
Miloslav Plass - ODS
Otakar Ruml - KSČM

Z oslovených odpověděli do uzávěrky na naše dotazy čtyři kandidáti, Pavel Bělobrádek, Lubomír Franc, Otakar Ruml a Miloslav Plass.

Zde jsou reakce zastupitele Královéhradeckého kraje Miloslava Plasse z ODS (otázky jsou tučně):

1. Integrace Romů v České republice je dosud většinou pojímána jako jednostranná záležitost. Na názor Romů se málokdo ptá. Naopak Romové často neznají názory většinové části společnosti či návrhy politických řešení, protože je s nimi nikdo nekonzultuje. Snažil byste se to změnit za účasti místních romských představitelů?
Pokud ano - jak by takový způsob začleňování měl vypadat v praxi?

Problematika začleňování byla popsána a diskutována na mnoha úrovních vznikají koncepce, strategické materiály, ale chybí tady to, o čem mluvíte, dialog zúčastněných osob. Žádná agentura nemůže nahradit přirozenou autoritu v místě a žádná strategie nebude fungovat naprosto stejně v každém městě nebo vesnici. Podle mého názoru je nutná individuální práce s konkrétními lidmi ne paušalizovaný přístup k celé komunitě. Každý má své představy o svém životě, můžeme jeho vlastní aktivitu podpořit, ale bez snahy sám něco změnit to nemá smysl.

a) Dopřál byste Romům sluchu při společných setkáních?

Je to povinnost politiků na všech úrovních naslouchat a vnímat potřeby občanů. Romové jsou plnoprávnými občany naší země. Nemůže to ale skončit pouhým setkáním a vzájemným vyslechnutím, je potřeba udržovat trvalý dialog, jinak to nemá smysl.

b) Měl byste výraznou romskou osobnost jako poradce?

Tomu se nebráním, všichni poradci musí nejdříve prokázat, a netýká se to pouze poradců v oblasti národnostních menšin, že oblasti, ve které chtějí radit dobře rozumí a jsou v ní uznávanou autoritou.

c) Zapojil byste více romských osobností na promýšlení způsobů integrace a jejich zavádění do praxe?

Bez jejich zapojení nemohou žádné integrační snahy fungovat.

2. Jakým způsobem byste postupoval při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších chudých lidí včetně zde žijících Romů?
a) Snahou o vytváření pracovních míst? Jak by taková snaha vypadala v praxi?
b) Snižováním podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, která by měla tyto lidi přimět, aby si začali hledat práci?
c) Jinak? Jak konkrétně?

Je nutné kombinovat všechny dostupné nástroje k podpoře zaměstnanosti. Jednoznačně je potřebné vytvářet společně se všemi institucemi na území kraje dobré prostředí pro rozvoj podnikání. To samo o sobě vyvolá poptávku po pracovní síle. Dále je nutné poskytovat sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti pouze těm, u kterých prokazatelně selhaly ostatní nástroje pro zachování jejich ekonomické soběstačnosti, včetně veřejně prospěšných prací. Podpora v nezaměstnanosti by měla být motivační v souladu s krédem:,,Pracovat se vyplatí“. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace bude vždy stát na začátku všech snah o zvýšení šancí na získání práce.

3. Jak byste postupoval při řešení bydlení nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Prosazováním sociálního bydlení hrazeného i z krajského rozpočtu?
b) Snižováním příspěvku na bydlení, aby si tito lidé začali hledat bydlení sami?
c) Jinak? Jak konkrétně?

Prosazování sociálního bydlení ve spolupráci s městy a obcemi je jednou z možností, ale nemusí být hrazeno z krajského rozpočtu. Jednoznačně by mělo být poskytnuto při splnění podmínek, které v sobě budou zahrnovat aktivitu v zajištění zaměstnání a schopnost spolupodílet se nákladech za bydlení. U znevýhodněných obyvatel z důvodu zdravotního stavu, věku atd. je poskytován příspěvek na bydlení.

4. Chtěl byste docílit vyšší vzdělanosti nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Pokud ano - jak konkrétně byste k tomu chtěli přispět?
b) Pokud ne – proč nepokládáte současný stav za natolik dobrý, že nepotřebuje změnu?

Tady je to obráceně - skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením samy musí chtít dosáhnout vyšší vzdělanosti. Společnost jim k tomu vytváří veškeré podmínky. Pokud nabídku na vzdělání nevyužijí, škodí sami sobě. Vzdělávání je cesta ke zlepšení jejich současného stavu. Každý politik si přeje aby vzdělání občanů bylo na co nejvyšší možné úrovni.

5. Jak byste chtěl docílit lepšího, klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin, především romské?
a) Chtěl byste, aby spolu začali více, častěji komunikovat? Pokud ano – jak konkrétně byste toho chtěl dosáhnout?
b) Zvýšenou sociální a osvětovou činností mezi chudými lidmi, především Romy? Jak konkrétně by měla vypadat v praxi?
c) Přinucením těchto lidí k dodržování pravidel „silou“? Jak konkrétně?
d) Kombinací, nebo jinak? Jak konkrétně?

Důležitá je komunikace mezi lidmi, informovanost o potřebách ohrožených skupin, spolupráce s autoritami v komunitě, individuální přístup, zvyšování sociální inteligence minorit, odstraňování předsudků a xenofobie. Nepříznivě působí vznik ghet a přejímání negativních modelů chování.

Přečteno: 447x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby do zastupitelstev krajů 2012, VolbyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo