romea - logo
30. června 2022 (čtvrtek)
svátek má Šárka

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Zpráva Evropské komise: Romové jsou v ČR šestkrát více ohroženi chudobou než ostatní obyvatelé

24.2.2017 10:30
Sídlo Evropské komise (FOTO: Matthias v.d. Elbe, Wikimedia Commons)
Sídlo Evropské komise (FOTO: Matthias v.d. Elbe, Wikimedia Commons)

Evropská komise publikovala analýzy hospodářské situace členských zemí EU. Českou republiku komise hodnotí relativně příznivě z hlediska ekonomických ukazatelů, poukazuje nicméně na některé strukturální problémy, které limitují její potenciál. Týká se to mimo jiné i zaměstnanosti, vzdělávání a sociální situace některých znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Ačkoli zpráva připomíná, že nezaměstnanost v České republice byla loni nejnižší v EU (4%), všímá si nedostatečného zastoupení některých skupin na trhu práce, a to zejména příslušníků romské komunity, osob s nízkou kvalifikací, žen s malými dětmi či zdravotně postižených pracovníků.

„Účasti pracovníků s nízkou kvalifikací na trhu práce brání demotivující zdanění osob s nízkými příjmy a omezená kapacita veřejných služeb zaměstnanosti, pokud jde o aktivní podporu,“ uvádí se ve zprávě.

Česká republika má podle zprávy z obecného hlediska velmi dobré výsledky i v oblasti chudoby a sociálního vyloučení, které jsou jedny z nejnižších v EU. Na druhou stranu jsou však zejména příslušníci romské komunity a zdravotně postižení vzhledem k nedostatečné účasti na pracovním trhu mnohem více ohroženi chudobou než ostatní obyvatelstvo, v případě Romů až šestkrát více.

Ve zprávě se také hovoří o vzrůstajícím ohrožení nízkopříjmových skupin obyvatelstva bezdomovectvím vzhledem k neexistenci rámce pro kvalitu sociálních služeb a nedostatek cenově dostupného kvalitního bydlení. Připomíná rovněž, že „počet sociálně vyloučených lokalit, obývaných především Romy, se v posledních letech téměř zdvojnásobil a počet jejich obyvatel vzrostl mezi lety 2005 a 2016 o třetinu."

Zpráva se věnuje i vzdělávání a kritizuje Českou republiku za značný rozdíl ve výsledcích žáků na základě jejich socioekonomického zázemí, který je jeden z největších v EU. Dále zmiňuje nepoměr předčasných odchodů ze vzdělávání mezi většinovým a romským obyvatelstvem. Zatímco celková míra v ČR patří mezi nejnižší v EU, odhad míry odchodů romských dětí považuje komise za obzvláště znepokojující.

V neposlední řadě pak upozorňuje na stále nízké začlenění romských dětí do většinového systému vzdělávání, i přes nedávné reformní snahy ze strany Českého státu, které zatím nepřinesly výrazné zlepšení.

Analýzy hospodářské situace členských států EU jsou součástí ročního cyklu koordinace hospodářské a fiskální politiky známého jako Evropský semestr. V jeho rámci Evropská komise na základě nynějších materiálů a až získá záměry členských zemí, předloží na jaře svá konkrétní doporučení jednotlivým státům, jaké úpravy a reformy by měly udělat ke zlepšení výkonu své ekonomiky.
 

Přečteno: 1624x
 

Kam dál:

Štítky:  

Evropská komise, Analýza, Vzdělávání, Sociální vyloučení, Nezaměstnanost, ChudobaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo