romea - logo
28. května 2022 (sobota)
svátek má Vilém

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Drahomír R. Horváth: Setkání Romů s ministrem Dientsbierem mile potěšilo

4.4.2014 22:49
Drahomír Radek Horváth na setkání s ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem (FOTO: František Bikár)
Drahomír Radek Horváth na setkání s ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem (FOTO: František Bikár)

Společné setkání Romů ze všech regionů ČR s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem velice mile překvapilo. V první řadě jsem chtěl napsat klasickou reportáž, bez osobní invence. Stroze, věcně a objektivně psanou reportáž, avšak nemohu se oprostit od osobního názoru a vlastního úhlu pohledu. Takže referovat budu spíše hybridem blogu a reportáže.

Stodvacet kilometrů ve vlaku a pak výšlap z Malostranského náměstí na Hradčany hned po ránu na náladě nepřidá, a proto jsem kvitoval s povděkem, že první s kým jsem měl tu čest v Hrzánském paláci, ještě před začátkem akce hovořit, byla má bývalá kolegyně, právnička z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, Martina Štěpánková. V současné době je Martina ředitelkou Sekce lidských práv a je vedle Kateřiny Valachové a Jarmily Balážové součástí „dream teamu“ pana ministra.

S ministrem Dientsbierem mám nejen totožný náhled na konkrétní témata, ale navíc je to poprvé, kdy si v duchu říkám, že by to mohlo jít

Přátelský a neformální rozhovor o palčivých tématech byl mile přerušen příchodem pana ministra Dienstbiera k našemu stolku. Byl jsem představen a debata pokračovala společně s panem ministrem. V jednu chvíli jsem se přistihl, jak právě s tímto člověkem nacházím nejen totožný náhled na konkrétní témata, ale navíc je to poprvé, kdy si v duchu říkám, že by to mohlo jít, že pokud by to někdo měl natvrdo nastavit a protlačit, tak právě on. Měl jsem svého času možnost osobně hovořit jak s paní Monikou Šimůnkovou, Džamilou Stehlíkovou, nebo Michalem Kocábem, ale v žádném z těchto případů jsem vnitřně nedoufal v markantní změnu k lepšímu v konkrétních, nosných tématech.

Úvodní slovo oficiální části měl právě ministr Dientsbier. Jasně definoval priority jako: právo na sociální bydlení, právo každého dítěte na rovný přístup ke vzdělání, boj s chudou s akcentem na řešení předlužení a exekuce, posílení kompetencí ombudsmana, řešení sociálně vyloučených lokalit, vzájemné soužití a vyšší pocit bezpečí, nárok dítěte na předškolní vzdělávání od 2 let. K mému velikému potěšení, také zavedl debatu ohledně nedobrovolných sterilizací s tím, že by do konce roku měl být hotov věcný záměr zákona a pak okamžitě začnou standardní procedury konkrétní paragrafovou verzí počínaje a předložením v Parlamentu ke schválení konče.

Lidská práva jsou pro současnou vládu nosným a důležitým tématem a programové prohlášení této vlády se v tomto duchu vyjadřuje. Ve svém úvodním projevu toto jasně pan ministr uvedl.

Přítomní Romové v reakci na narůstající vlnu extremismu hovořili o nutnosti novelizovat shromažďovací zákon, ale to k mému velikému potěšení ministr rázně odmítl s tím, že je spíše podstatné dokázat s inkriminovaným zákonem pracovat a mít vůli v průběhu demonstrace z nenávisti, v případě naplnění konkrétních ustanovení, okamžitě takové shromáždění rozpustit. Souhlasím. Svobody by neměly být omezovány.

Směrem k médiím zaznělo také mnohé a to nejenom od Romů v sále, ale zejména od pana ministra. Tendenčnost a snaha o vytvoření kauzy za každou cenu je v současné době víc než kdy jindy citelná.

Směrem k médiím zaznělo také mnohé a to nejenom od Romů v sále, ale zejména od pana ministra. Tendenčnost a snaha o vytvoření kauzy za každou cenu je v současné době víc než kdy jindy citelná. Jednostranné informování a neustálé zmiňování etnicity, byť přímo nesouvisí s kauzou jako takovou, je zaručený recept na sledovanost a čtenost. Je dobré vědět, že i toto pan ministr vnímá a hodlá dle svého vyjádření činit patřičné kroky.

Další a nejspíš nejpodstatnější pro mě osobně byl jasně deklarovaný úmysl spolupracovat s romskými osobnostmi, s Romy z regionů. Tendence oprostit se od nefunkčního paternalistického přístupu a zaměřit se více na participaci samotných Romů byla cítit ze všech vyjádření. A to tradičně z úst přítomných Romů, ale překvapivě i z reakcí samotného pana ministra.

Přítomní zástupci Romů byli velice kritičtí v následné diskuzi, ale svou kritiku směřovali většinou na Agenturu pro sociální začleňování a přítomného ředitele Martina Šimáčka. Byla mu vyčítána nejenom nedostatečná efektivita v procesu sociálního začleňování, ale opět pramalá spolupráce s Romy v lokalitách, nedostatečná účast Romů na jednáních Lokáního partnerství, ač se na takových jednání plánují strategie a kroky, které přímo ovlivňují jejich životní podmínky. Agentura pro sociální začleňování je tradičním terčem kritiky mnohých romských osobností.

Velice vášnivě se diskutovalo o novém složení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, která by měla být ustanovena. Očekával jsem nějaké připomínky k statusu této Rady nebo k tomu, že za region pouze jeden zástupce a občanská část je sice romská (parita tím pádem zaručena), ale hlavně místně příslušná (což nic neříká o kvalitě člena), ale místo toho se dovídáme proč ten a ten by v Radě být neměl. Doufám proto, že pan ministr vybere uvážlivě a s rozumem, nikoliv křiklouny, ale schopné odborníky z řad Romů, kteří budou schopni vypracovat v rámci zasedání tohoto orgánu i nějaké to usnesení, či podnět pro vládu ČR.

Takže toliko prozatím vše, a budu se velice těšit na konkrétní výsledky práce úřadu, který vede ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a to nejenom směrem k nám Romům, ale obecně.

Přečteno: 1636x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Jiří Dienstbier, setkání s Romy, ministr pro lidská právaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo