romea - logo
23. května 2022 (pondělí)
svátek má Vladimír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Evropská komise kritizuje ČR za evropské fondy a zákon o státní službě

Brusel/Praha, 30.5.2013 10:07, (ROMEA)
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)


Evropská komise dnes kritizovala Českou republiku za problémy při využívání evropských fondů a za to, že dosud nepřijala zákon o státní službě. V dnešních doporučeních komise také vyzvala Česko, aby snížilo rozdíly ve zdaňování zaměstnanců a živnostníků a omezilo zdanění práce. Zároveň doporučila zavedení pozdějšího odchodu do důchodu a zdůraznila opatření na podporu růstu. V pasáži o školství se EK zmiňuje o potřebě zahrnovat romské děti do předškolní péče.

Je zapotřebí přijmout zákon o státní správě, zdůrazňuje EK. Zákon by měl "zajistit stabilní, efektivní a profesionální státní administrativu". "V souvislosti s nadcházejícím obdobím 2014 a 2020 je potřeba zlepšit správu evropských fondů", uvedla komise ve svých každoročních doporučeních. V této souvislosti také zdůrazňuje potřebu zavést protikorupční strategii pro letošek a příští rok.

ČR je jedinou zemí Evropské unie, která zákon o státní správě nemá, přestože se k jeho přijetí zavázala při vstupu do EU. Česká vláda dnes projednávání návrhu zákona o úřednících na dva týdny přerušila, aby byl čas pro vyřešení připomínek.

Česká republika by měla omezit vysoké zdanění práce a změnit daňový systém, aby méně brzdil ekonomický růst. Komise navrhuje zdanění bydlení a dopravních prostředků. Dále by měly být sníženy rozdíly ve zdanění zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, zdůraznila EK.

"Co se týká doporučení k daňové politice ČR, neplánuje ministerstvo financí v rámci stability podnikatelského prostředí do konce mandátu této vlády výrazněji zasahovat do nastavení daňové politiky," uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Zpráva EK vůbec klade důraz na podporu růstu, která by měla zahrnovat i "včasné zadání projektů spolufinancovaných z evropských fondů z nynějšího dlouhodobého rozpočtu unie".

Ministerstvo financí je podle Jakoba toho názoru, že nyní je třeba se zaměřit na hospodářský růst, založený ovšem na zdravých veřejných financích, jejichž schodek zůstane pod třemi procenty hrubého domácího produktu.

Komise vybízí, aby ČR letos "udržitelným způsobem" napravila nadměrný deficit. Česká vláda letos plánuje snížení deficitu na 2,9 procenta HDP z loňských 4,38 procenta. Komise uznává pokrok v tomto směru, ale zdůrazňuje, že vláda musí podniknout i reformy ve střednědobé perspektivě a měla by proto v tomto směru přijít s "dostatečně specifickými kroky".

EK doporučuje rychlejší zvyšování věku odchodu do důchodu a jeho vázání na průměrný věk. Takové kroky by měla provázet podpora zaměstnávání starších lidí. Stejně tak by měla být zrušena státní podpora předčasného odchodu do penze.

"Pokud jde o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a zejména důchodový systém, před případnými dalšími úpravami považuje MF za nezbytné nejprve vyhodnotit dopady proběhlých reforem," uvedl Jakob.

Česká vláda by měla významně zlepšit efektivitu nákladů ve zdravotnictví, zejména v nemocniční péči, která je podle EK rozšířenější než v ostatních členských zemích unie.

Zpráva připomíná účast romských dětí na předškolní péči. "ČR by měla významně zvýšit počet inkluzivních předškolních zařízení, zejména se zaměřením na děti do tří let a na účast romských dětí," uvedla komise. Praha by měla přijmout a zavést zákon o soukromých školkách a posílit kapacity státních předškolních zařízení, uvádí EK.
Řada připomínek se objevila už v loňských doporučeních, například pokud jde o změny v daních, důchodovém systému či o "co nejrychlejší zavedení zákona o státní službě".

Doporučení jsou součástí koordinačního cyklu zavedeného po dluhové krizi, který má zajistit, aby potíže jednotlivých zemích nepřerostly do kritických proporcí. Doporučení komise musí v červnu podpořit summit EU a vstoupí v platnost, až je v červenci definitivně schválí Rada EU, tedy členské státy. Potom by se měla projevit v následujících 12 měsících v politice členských zemí a v návrzích národních rozpočtů.
Přečteno: 379x
 

Kam dál:

Štítky:  

Evropské fondy, Evropská komiseHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo