romea - logo
9. srpna 2022 (úterý)
svátek má Roman

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Mikuláš Vymětal: Část zprávy BIS za rok 2013 věnovaná protiromským pochodům je rasistická

Praha, 27.12.2014 0:23, (ROMEA)
Mikuláš Vymětal (vpravo)
Mikuláš Vymětal (vpravo)

Evangelický farář Mikuláš Vymětal napsal s jistým odstupem dopis BIS, reagující na protiromskou část jejich zprávy za loňský rok. "Dopis jsem označil za veřejný - a proto se domnívám, že pokud ho zveřejníte, zvýší to naději, že BIS přiměřeně zareaguje. Není to příliš vánoční téma, ale beru to jako uklízení stolu před koncem roku," napsal serveru Romea.cz Vymětal. Server Romea.cz zveřejňuje dopis v plném znění.

Nepřehlédněte:

Dobrý den,

nevím, zda systém Informační bezpečnostní služby umožňuje diskusi s občany. Rád bych se o ní však pokusil – a vážím si toho, že Bezpečnostní informační služba se snaží s občany komunikovat. Přečetl jsem si zprávu BIS za loňský rok, a chci se vyjádřit k jediné její části, nadepsané Zvýšené mezietnické napětí a protiromské pochody.

"Závěr kapitolky je nepravdivý, zkratkovitý, ba i rasistický, takže i tento text samotný se může stát rizikovým faktorem pro demokratické zřízení v naší vlasti."

Je hned v úvodu označená za „nejvýznamnější rizikový faktor pro demokratické zřízení ČR“. Proto lze předpokládat, že jste jí věnovali také nejvíce práce.

Z podoby textu to však není poznat, zvláště závěr kapitolky je nepravdivý, zkratkovitý, ba i rasistický, takže i tento text samotný se může stát rizikovým faktorem pro demokratické zřízení v naší vlasti. Text napadá policii za "razantní postoj", který u některých místních občanů vyvolával pocit, že policie "chrání pouze Romy", kritizuje média, která hovořila o extremistech (zde už se z „některých místních občanů“ stávají pouze „místní “, stejně jako "některé orgány místní samosprávy či policie, které charakterizovaly situaci v místech s mezietnickým napětím jako klidnou, přičemž ale pocity místních obyvatel byly naprosto odlišné", a na paškál si bere i "proromské aktivisty a nevládní skupiny" pro jejich "velmi často jednostranná a neobjektivní vyjádření", "která označovala za příčinu neutěšené situace pouze majoritní společnost a Romy zbavovala jakékoliv odpovědnosti za daný stav".

Domnívám se, že policie, která zasahovala jen výjimečně razantně a v počátcích pochodů situaci příliš nezvládala (několikrát nedokázala zastavit pochodující dav) měla dlouhodobou strategii naopak dobře promyšlenou – postupně zatýkala agresivní chuligány, kteří jsou dnes většinou již odsouzeni a pochodů se podobným způsobem neúčastní. Jistě i tato strategie přispěla k tomu, že v letošním roce (2014) se již protiromské pochody již v podobně masovém měřítku nekonaly.

Text zprávy proti sobě staví tzv. "místní občany" na jedné straně a Romy a ty, kdo se staví na jejich stranu na druhé. Tato perspektiva je ovšem falešná, jak doložím následujícími řádky.

Působím jako evangelický farář pro menšiny, a tak sleduji pozorně dodržování lidských práv v ČR. Na některých místech, v nichž se loni konaly tzv. pochody nenávisti, jsem v době pochodů byl (opakovaně v Českých Budějovicích, v Duchcově), na jiných místech situaci pozorně sledoval a nechal si popisovat očitými svědky. Tam, kde jsem byl nejvíce (v Českých Budějovicích) jsem s řadou "místních občanů různé barvy pleti", žijících v lokalitě sídliště Máj také osobně hovořil. I oni hodnotili situaci na sídlišti jako klidnou, záminkou pro pochody bylo, že jedna neromská matka (která je po celém sídlišti známá svým hysterickým a neadekvátním chováním), napadla na pískovišti peroucí se děti, načež se konflikt proměnil ve fyzický spor několika dospělých. Soud nakonec vyměřil za rvačku několik trestů – a ten největší druhovi zmiňované mediálně slavné „bílé“ ženy, podle některých tehdejších médií „oběti“. Jak je nyní již zřejmé, mediálně byla celá situace překroucena - a stala se záminkou pro pochody.

Nepřehlédněte:

"Ve zprávě zcela chybí negativní vliv médií na vznik pochodů"

Ve zprávě zcela chybí negativní vliv médií na vznik pochodů - ty totiž nebývají reakcí na různé drobné incidenty, ale na jejich mediální zpracování, které je rasisticky interpretuje a na následné svolání protestních pochodů různými extremisty (např. nejznámějším českým podvodníkem Lukášem Kohoutem).

Dalším ve zprávě nezmíněným faktorem, který přispívá k pochodům, je dlouhodobě špatná práce některých obcí se sociálně vyloučenými lokalitami a s chudými obyvateli, jejímž výsledkem je pak zhoršování situace a narůstání napětí. Dojde-li již k protestním shromážděním, mohou je katalyzovat některé zcela nevhodné reakce představitelů města. Ředitel "státní" Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček popisuje tuto situaci zřetelně např. v případě Duchcova.

Pokud se týká „vyjádření různých proromských aktivistů a nevládních skupin“, která jsou údajně „jednostranná a neobjektivní“, je toto označení tak obecné, že není možné na něj reagovat. Zpráva neuvádí, o která prohlášení se jedná.

Závěrečná věta zprávy, týkající se protiromských pochodů – „prohlášení … která označovala za příčinu neutěšené situace pouze majoritní společnost a Romy zbavovala jakékoli odpovědnosti za daný stav“, je ovšem silně rasistická a nebezpečná. Romové v České republice nejsou homogenní skupinou, která by nesla kolektivní odpovědnost. Rasistický způsob myšlení, který tato věta navozuje a celkově amatérská a rasistická úroveň celé části zprávy, týkající se protiromských pochodů, je v rozporu s tím, jak se BIS prezentuje na svých stránkách, kde píše, že posláním a cílem práce BIS je předvídat, otupovat a eliminovat nejzávažnější anticivilizační rizika ohrožující stát a v důsledku každého jeho občana. Zájemce o práci v BIS musí projít náročnými prověrkami zaměřenými na jeho spolehlivost, schopnosti, osobní vlastnosti a modely chování v různých situacích. Dobrá zpravodajská služba musí umět získávat zprávy ze všech stran a náležitě je zhodnotit.

Předložená zpráva je ovšem velmi jednostranná, zřetelně zde chybí schopnost objektivnější reflexe i hlubší vhled do konkrétní situace. Závěrečné věty zprávy jsou jakoby vedené pouze zájmem pochodujících účastníků protiromských pochodů, proti nimž zasahovala policie (to byl ovšem vždy jen zlomek obyvatel měst, v nichž se pochody konaly). Pokud má BIS zájem podávat objektivnější informace, musí je získávat také „z druhé strany“ – tedy například od Policie ČR či od institucí, usilujících o začlenění sociálně vylučovaných (např. Agentura pro sociální začleňování). Dalším krokem je pak důkladná a správná analýza.

Jak z tohoto dopisu vyplývá, pokládám publikovanou část zprávy BIS, týkající se zvýšeného mezietnického napětí za společensky nebezpečnou. Pokud by se jí řídila vláda ČR, Policie ČR a média (k jejich práci se zpráva vyjadřuje), napětí v ČR by se nesnižovalo, ale naopak zvyšovalo.

Z dvacetistránkové výroční zprávy BIS je věnována protiromským pochodům přibližně jedna strana. Zvýšené mezietnické napětí je označeno „za nejvýraznější rizikový faktor pro demokratické zřízení ČR v roce 2013“. Domnívám se tedy, že BIS, která má roční rozpočet více než miliardu korun, mu věnovala náležitou pozornost – alespoň odpovídající pěti procentům textu, který v celé zprávě protiromské pochody mají. Je-li výsledkem jistě padesáti milionů korun, věnovaných tomuto „nejvýraznějšímu rizikovému faktoru pro demokratické zřízení“, školácký, amatérský, rasistický a ve svém důsledku nebezpečný text, je na místě z publikované zprávy vyvodit důsledky směrem k jejím autorům, kteří nepochybně nedosahují nároků neutrality, jež BIS na své příslušníky klade. Není-li toho ovšem schopna BIS, měli by tak učinit její nadřízení – tedy vláda a prezident republiky.

Zpráva BIS za rok 2013 je veřejná, proto odpovídám také veřejným dopisem.

Loučím se s přáním lepší služby v roce 2015 i osobní spokojenosti čtenáře tohoto dopisu.

Mikuláš Vymětal
Přečteno: 2086x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

BIS, Rasismus, Anticiganismus, Extremismus, Demonstrace, Pochod, Neonacismus, PolicieHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo