romea - logo
7. prosince 2021 (úterý)
svátek má Ambrož

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Náměstek hejtmana Miroslav Novák: Snahu integrovat se musejí mít především Romové sami

Ostrava, 8.10.2012 12:42, (ROMEA)
Miroslav Novák
Miroslav Novák

Pokračujeme v našem předvolebním cyklu otázek a odpovědí volebních lídrů jednotlivých politických stran a uskupení v krajských volbách. Ptali jsme se na jejich názory na integraci romské menšiny, respektive na způsob, kterým v tomto směru chtějí dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás především to, jestli do spolupráce na integraci přizvou místní romské osobnosti, jak se stavějí k problematice bydlení, vzdělávání a nezaměstnanosti lidí, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, včetně Romů. A také to, jak by chtěli dosáhnout klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin.

Na řadě je Moravskoslezský kraj. Dotazy jsme zaslali těmto politikům:

Josef Babka (KSČM)
Liana Janáčková (Nezávislí)
Pavol Lukša (TOP09)
Miroslav Novák (ČSSD)
Vít Slováček (KDU-ČSL)
David Sventek (ODS)

Z oslovených na naše dotazy odpověděli do uzávěrky tři kandidáti: Miroslav Novák, David Sventek a Josef Babka.

Zde je reakce náměstka hejtmana pro dopravu Miroslava Nováka (otázky jsou tučně):

1. Integrace Romů v České republice je dosud většinou pojímána jako jednostranná záležitost. Na názor Romů se málokdo ptá. Naopak Romové často neznají názory většinové části společnosti či návrhy politických řešení, protože je s nimi nikdo nekonzultuje. Snažil byste se to změnit za účasti místních romských představitelů?

Pokud ano - jak by takový způsob začleňování měl vypadat v praxi?
a) Dopřál byste Romům sluchu při společných setkáních?
b) Měl byste výraznou romskou osobnost jako poradce?
c) Zapojil byste více romských osobností na promýšlení způsobů integrace a jejich zavádění do praxe?

Pokud ne – jak by vypadal váš přístup k integraci?
a) Postupoval byste spíše cestou represivních návrhů typu podmínění vyplácení sociálních dávek za splnění určitých podmínek či zákaz pobytu na území obce kvůli opakovanému přestupku? Jaká konkrétně opatření byste prosazoval?
b) Postupoval byste spíše cestou motivace typu placené práce dlouhodobě nezaměstnaných pro města, obce a nevládní organizace? Co konkrétního byste prosazoval?
c) Kombinoval byste tyto přístupy? Jak konkrétně?

Sluchu dopřávám všem slušným lidem, kteří se chtějí se mnou sejít. Nezavírám se před nikým, takže i Romům klidně dopřeji sluchu..
Na druhou stranu jsem přesvědčen, že snahu integrovat se musejí mít především Romové sami. Jinak to bude přesně tak, jak popisujete ve své otázce, tedy jako jednostranná záležitost.

2. Jakým způsobem byste postupoval při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších chudých lidí včetně zde žijících Romů?
a) Snahou o vytváření pracovních míst? Jak by taková snaha vypadala v praxi?
b) Snižováním podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, která by měla tyto lidi přimět, aby si začali hledat práci?
c) Jinak? Jak konkrétně?

Rozhodně je mou ambicí podílet se na vytváření nových pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji. Ale to nejen v souvislosti s  dlouhodobě nezaměstnanými. Chci, aby region byl konkurenceschopný a bez nových pracovních příležitostí to nepůjde. Mluvím o nových pracovních příležitostech pro mladé, pro těžce zaměstnatelné, pro lidi nad padesát, kteří taky mají právo pracovat. Takže nechci vytvářet umělá pracovní místa pro nějakou konkrétní věkovou či etnickou skupinu.

Chci, aby v tomto regionu bylo obecně více možností najít práci. Nepůjde to bez toho, abychom do regionu přivedli další investory, abychom rozvíjeli možnosti pro vznik nových technologií, ale ani bez ochoty dalšího vzdělávání lidí (a to nejen mladých) atd. atd. V tom vidím jeden z hlavních cílů své práce pro tento kraj.

3. Jak byste postupoval při řešení bydlení nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Prosazováním sociálního bydlení hrazeného i z krajského rozpočtu?
b) Snižováním příspěvku na bydlení, aby si tito lidé začali hledat bydlení sami?
c) Jinak? Jak konkrétně?

Pravomoce kraje jsou v této oblasti omezené, protože tuto problematiku řeší především obce a stát. Nemyslím si, že by kraj měl do procesu vstupovat jako další partner a hledat pro tyto účely finance ve svém rozpočtu. Na druhou stranu, a to je má vize, by Moravskoslezský region měl být čím dál lepším místem pro život, práci a odpočinek pro všechny, kdo v tomto kraji chtějí pracovat a žít. Chci, aby lidé měli šanci si tady vydělat a měli důvod v tomto regionu bydlet. A pochopitelně podporuji všechny rozumné programy pro lidi (ze všech etnických, věkových či jiných skupin), kteří z nějakého důvodu nemají tolik štěstí, aby se jim to dařilo.

4. Chtěl byste docílit vyšší vzdělanosti nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Pokud ano - jak konkrétně byste k tomu chtěli přispět?
b) Pokud ne – proč nepokládáte současný stav za natolik dobrý, že nepotřebuje změnu?

Rozhodně v možnosti větší vzdělanosti vidím velkou šanci a zároveň obrovskou rezervu v samotném romském etniku. Osobně si myslím, že toto by měla být velká práce pro představitele romských aktivistů. Věřím, že právě oni by mohli přesvědčovat a přesvědčit lidi z nejchudších oblastí, že pokud sami nebudou chtít, aby jejich děti byly vzdělané, nepovede se nové generaci lépe, než té současné a rozdíly mezi lidmi se budou zvětšovat. Tam vidím velké rezervy především v ochotě samotných Romů situaci zlepšovat. Nemyslím si, že by samotná společnost lepšímu vzdělání bránila.

5. Jak byste chtěl docílit lepšího, klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin, především romské?
a) Chtěl byste, aby spolu začali více, častěji komunikovat? Pokud ano – jak konkrétně byste toho chtěl dosáhnout?
b) Zvýšenou sociální a osvětovou činností mezi chudými lidmi, především Romy? Jak konkrétně by měla vypadat v praxi?
c) Přinucením těchto lidí k dodržování pravidel „silou“? Jak konkrétně?
d) Kombinací, nebo jinak? Jak konkrétně?

Tím se trochu vracím ke své odpovědi na otázku číslo jedna. Jako politik jsem zvyklý na to komunikovat s každým, kdo se chová slušně a chce slyšet i názory druhé strany (to je ostatně základ jakékoliv komunikace). Proto vím, že vzájemná diskuse je potřebná a může posouvat věci dále. Už jen tím, že si lidé vymění své pohledy na věc a jsou pak třeba i schopni svůj názor přehodnotit či upravit.

Přečteno: 498x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby do zastupitelstev krajů 2012, VolbyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo