romea - logo
28. června 2022 (úterý)
svátek má Lubomír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Osobnosti se vyslovují k protiromskému tažení: Druzí k nám patří - Kdo je vlastenec? - Nenávist je jako droga - Plno frustrací - Kde je opravdové zlo

Praha, České Budějovice, 15.7.2013 11:41, (ROMEA)
Zhruba stovka lidí se sešla 12. července 2013 na českobudějovickém Piaristickém náměstí na shromáždění proti násilí ve městě. Organizátoři tím chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s projevy rasismu a nedávnými protiromskými akcemi na sídlišti Máj. Vpravo stojí farář ČCE Mikuláš Vymětal. (FOTO: ČTK)
Zhruba stovka lidí se sešla 12. července 2013 na českobudějovickém Piaristickém náměstí na shromáždění proti násilí ve městě. Organizátoři tím chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s projevy rasismu a nedávnými protiromskými akcemi na sídlišti Máj. Vpravo stojí farář ČCE Mikuláš Vymětal. (FOTO: ČTK)

Mikuláš Vymětal, evangelický farář, který dlouhodobě pomáhá Romům nejen po duchovní stránce, zaslal serveru Romea.cz prohlášení a pozdravy několika společenských osobností. Prohlášení jsou adresována těm českobudějovickým občanům, kteří jsou proti násilí a a nenávisti a chtějí proto řešit problémy v soužití vzájemnými kompromisy. Ale i těm, kteří sice proti Romům demonstrují, ale jsou stále schopni naslouchat rozumným návrhům.

Sám Mikoláš Vymětal se účastnil všech akcí pořádaných sdružením Konexe (nejen v Českých Budějovicích), které směřovaly ke zlepšení sousedských vztahů. Díky Konexi se uskutečnila i jedna z debat mezi romskými a neromskými sousedy, přímo na sídlišti Máj, v ulici V. Volfa. „Shromáždění zahájíme společnou modlitbou za mír a usmíření. Naše shromáždění je určeno všem, kteří odmítají násilí a nenávist. Následovat bude diskuse o situaci ve městě,“ zahájil Mikuláš Vymětal jednu z těchto akcí.

Joel Ruml: Druzí k nám patří

Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví, na počátku svého pozdravu přiznal, že je z posledního dění v Českých Budějovicích smutno. Jednak proto, že se děje něco, co může přerůst v naprosto nekontrolovatelný a živelný proces, který nic dobrého nepřinese. A dále proto, že navzdory tomu, co je osvědčené řešení, se stále vsází na prosazování své představy o tom, co je spravedlivé a žádoucí. Joel Ruml dále cituje jednoho chorvatského teologa: "Chceme-li trvat na tom, že druzí k nám nepatří a my nepatříme k nim, že jejich pohled by se neměl s naším míchat, budeme mít svou spravedlnost a oni také svou. Obě spravedlnosti se budou spolu střetávat a k spravedlnosti mezi námi nedojde."

"Ty z vás, pro koho je představitelné jedině soužití v pokoji, prosím, abyste se nedali strhnout k laciným a líbivým heslům. Nastolit dobré soužití jedněch s druhými je dlouhý a náročný proces. Předpokladem dosažení žádoucího cíle je vědomí, čeho je třeba se zříci ze svých představ. Pokojné soužití vůbec nestojí na tom, co si kdo na úkor druhého vybojuje nebo k čemu jej pohrůžkami a násilím dotlačí. Předpokladem mírového soužití je model, který uvedl do života světa Boží Syn, Ježíš Kristus, jde o model úcty a lásky k životu, jak jej Bůh vtělil do rozmanitých podob a tváří lidí kolem nás. Životnost takového modelu čas od času zdůraznily významné osobnosti, které si dodnes připomínáme, ať šlo o křesťany, jako byl Martin Luther King, nebo nekřesťany, mezi kterými vyniká Mahátma Gándhí," píše dále Rumů. (Celé znění pozdravu Joela Rumla je pod článkem.)

joel-ruml.jpg
Joel Ruml.

Martin C. Putna: Kdo je vlastenec?

Profesor Martin C. Putna na počátku zdraví všechny vlastence. "Kdo je vlastenec? Ne ten, kdo křičí ,vlast´ a ,národ´, ale ten, kdo chce v naší vlasti doopravdy pokoj a smíření. Z této vlasti byli už příliš častokrát vyháněni ,ti druzí´: jednou katolíci, podruhé protestanti. Jednou Židé, podruhé Němci. A vždycky na to doplatili nejenom ti vyhnaní, ale celá vlast. Už dost! Kvůli vlasti, kde všichni žijeme, zdravím a prosím."

putna-martin_1.jpg
Martin C. Putna.

Jiří Hoblík, vysokoškolský učitel: Plno frustrací

Jiří Hoblík, vysokoškolský učitel z Ústí nad Labem, je přesvědčen, že dnešní Česká republika je zemí, která je plná frustrací, silně prožívaných pocitů neúspěchu, marnosti,  vnímání samých špatných vlivů.

"Schopnost silně prožívat má snad každý člověk. A speciálně frustrace mohou doléhat na kohokoli. Je ovšem politováníhodné, že se Romové stali terčem projevů frustrovanosti. To tak je - a proto některým dělá dobře si nejen frustrace ventilovat, ale také je působit. Mám zato, že neonacistům dělá dobře frustrovat Romy. A proto má smysl ze všech stran, ze strany »bílé« i ze strany romské dělat cokoli, co bude od frustrovanosti odpomáhat," napsal Jiří Hoblík.

Saša Uhlová: Nenávist je jako droga

Sašu Uhlová, redaktorku serveru Deník referendum.cz, situace v Českých Budějovicích tíží. "A tíží mne i vzrůstající rasistické nálady v České Republice. Rasismus a xenofobie tu byly vždy, ale jsou-li posíleny nenávisti, nabývají skutečně nebezpečné podoby. Nenávist je jako droga. Na chvíli pomůže člověku zapomenout na všechno ostatní a přinese mu jistý druh uspokojení. Ale po čase přestává fungovat, i když člověk nenávidí víc a víc. Neznám žádná zázračná řešení, nemám žádný zaručený recept, který by tyto společenské neduhy odstranil. Určitě ale může na místní úrovni pomoci, budou-li spolu lidé mluvit, budou-li se snažit společně nenávistné bujení zdolat. Všem obyvatelům sídliště Máj přeji, aby k tomu našli sílu," napsala Saša Uhlová.

sasa-uhlova-big.jpg
Saša Uhlová.

Ondřej Wolf: Kde je opravdové zlo

Ondřej Wolf, farář Českobratrské církve evangelické ve výslužbě, si váží ochoty lidí z obou stran pokojně si vyříkat, co komu na kom vadí. "Vážím si vaší ochoty, ve které přes vše, co rozděluje, přes vše, co komu na kom vadí, jste se zastavili, řekli si:

,Spory a konflikty sice odtud, ale taky jen až potud, to opravdové zlo je přece tam, kde si člověk začne myslet, že je víc člověk než jiný člověk.´ Tam, kde si kdokoliv ospravedlní své sobectví, chuť panovat, ovládat, pošlapávat. Tam, kde přestává vadit zvrácenost nacismu, který se chce stát falešnou náplastí na zahořklosti, bolesti a pocity marnosti člověku, který už ani neví, odkud se vzaly," napsal Onřej Wolf.

Nezkrácené znění prohlášení Joela Rumla

Milí přátelé,

přiznám se, že mi je smutno z posledního dění v Českých Budějovicích. Jednak proto, že se děje něco,  co může přerůst v naprosto nekontrolovatelný a živelný proces, který nic dobrého nepřinese. A dále proto, že navzdory tomu, co je osvědčené řešení, se stále vsází na prosazování své představy o tom, co je spravedlivé a žádoucí.

Dovolte, abych ocitoval jednoho chorvatského teologa, který se díky svému původu zaměstnává tím, co nedávno vypadalo jako dobré řešení pro budoucnost zemí bývalé Jugoslávie. Na místo toho se tam však dodnes trápí chybami, jichž se na cestě k lepší budoucnosti dopustili. Tento teolog píše: Chceme-li trvat na tom, že druzí k nám nepatří a my nepatříme k nim, že jejich pohled by se neměl s naším míchat, budeme mít svou spravedlnost a oni také svou. Obě spravedlnosti se budou spolu střetávat a k spravedlnosti mezi námi nedojde.

Všiml jsem si všech množných návrhů, co by měl kdo udělat, aby se dokázalo předcházet událostem, které už nyní u vás mají tak nesouměřitelný rozměr s nepatrností toho, co bylo začátkem všeho. Nicméně pro soužití u vás stejně jako všude jinde platí, že nejvíce udělají ti, kdo jsou bezprostředně blízko a kdo v každém místě žijí. Je mi jasné, že všude a na každé straně zůstanou mnozí na pozicích své spravedlnosti, kterou budou za každou cenu prosazovat. Sice na to máte právo, ale prosazování tohoto práva skončí u bezpráví.

Ty z vás, pro koho je představitelné jedině soužití v pokoji, prosím, abyste se nedali strhnout k laciným a líbivým heslům. Nastolit dobré soužití jedněch s druhými je dlouhý a náročný proces. Předpokladem dosažení žádoucího cíle je vědomí, čeho je třeba se zříci ze svých představ. Pokojné soužití vůbec nestojí na tom, co si kdo na úkor druhého vybojuje nebo k čemu jej pohrůžkami a násilím dotlačí. Předpokladem mírového soužití je model, který uvedl do života světa Boží Syn, Ježíš Kristus, jde o model úcty a lásky k životu, jak jej Bůh vtělil do rozmanitých podob a tváří lidí kolem nás. Životnost takového modelu čas od času zdůraznily významné osobnosti, které si dodnes připomínáme, ať šlo o křesťany, jako byl Martin Luther King, nebo nekřesťany, mezi kterými vyniká Mahátma Gándhí. V této chvíli u nás, a to kdekoliv, stále neskončilo výrazné tříbení toho, kudy a kam půjdeme. Rozhoduje každý, jak ten, kdo se zapojí, tak i ten, kdo mlčí. Rozhoduje se o tom, zda u nás bude platit cesta primitivních hesel, nebo cesta, která něco stojí, ale ve svém důsledku buduje soudržné lidské společenství, které spolu vždycky dokáže více.

Cesta bez bolesti, škod a dlouhodobých křivd je jediná: je to cesta smíření a pokoje. Vstupte na ni a jděte po ní! Znamená více než cesta divokých a nesnášenlivých reakcí a postupů. Provázím vás modlitbami a prosím, abyste svou rozvahou, odpovědností a velikostí svého ducha pomohli udržet to dobré, co se mezi vámi již osvědčilo. Přeji Vám Boží moudrost a Ducha Kristova pro rozhodování v nejbližších hodinách a dnech.

Joel Ruml, synodní senior ČCE a předseda ERC v ČR

Přečteno: 1820x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

České Budějovice, Konexe, o. s., sídliště Máj, Demonstrace, Nenávist, Soužití, RasismusHLAVNÍ ZPRÁVY

 ..
romea - logo