romea - logo
24. října 2021 (neděle)
svátek má Nina

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Pedagog Marian Dancso: Problémy s on-line výukou dětí žijících v sociálním vyloučení. Řešením je opakování ročníku nebo výuka během letních prázdnin

8.11.2020 22:28
Marian Dancso. FOTO: Jan Mihaliček
Marian Dancso. FOTO: Jan Mihaliček

Žáci prvních a druhých tříd by si měli ročníky zopakovat, a to minimálně v místech, kde se dlouhodobě nedařilo uskutečnit odpovídající distanční vzdělávání, prostřednictvím videokonferencí, konzultací nebo jinak zprostředkujícím způsobem.

Z průzkumů je patrné, že se do distančního způsobu vzdělávání nezapojilo více než deset tisíc dětí a dalších několik tisíc jen minimálně. Klíčovými se v tomto směru stávají sociálně vyloučené lokality a oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti, kde rodiny zkrátka nemají dostatečné materiální, ani technické vybavení pro realizaci online výuky.

Domnívám se, že pro většinu dětí žijících v sociálním vyloučení se výuka proměnila v přebírání a odevzdávání úkolů v podobě pracovních listů, které mnohdy skončí nevyplněné, protože jim žáci nerozumí.

Jen malé procento rodin žijících na hraně sociálního vyloučení dokáže svým dětem zajistit interaktivní spojení s vyučujícím, popř. se spolužáky. Roli nehraje jen chybějící technické zázemí, ale taky omezené znalosti a zkušenosti s používáním moderních prostředků z řad informačních a komunikačních technologií. U více početných rodin je pak takový druh výuky zcela nedosažitelný.

Domnívám se, že pro většinu dětí žijících v sociálním vyloučení se výuka proměnila v přebírání a odevzdávání úkolů v podobě pracovních listů, které mnohdy skončí nevyplněné, protože jim žáci nerozumí. Pomoc nenaleznou ani v rodině. Obecně známým faktem je, že se vzdělanostní úroveň lidí žijících ve vyloučených lokalitách pohybuje spíše na velmi elementární úrovni a tak může i velmi jednoduché zadání úkolu znamenat neřešitelný problém nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Tím se ukazuje, jak velký vliv má na vzdělávání žáků jejich rodinné prostředí, což se promítne do úrovně vzdělání a posléze i uplatnění na pracovním trhu.

U vyšších ročníků je možné část učiva pokrátit, ba dokonce vypustit (myslím, že se nic zvláštního nestane, když žáci nebudou umět zpaměti popsat Pascalův zákon), ale v prvních a druhých třídách toho moc vypustit nelze. Jen těžko se dítě naučí psát, pokud si neosvojí správné techniky s ohledem na rozvoj motoriky, stejně tak umění používat abecedu, skládat slova apod.

Obávám se, že v případě prodlužujícího se znovuotevření škol bude na většinu žáků vyvíjen značný tlak s cílem dohnat chybějící učební látku, což se později může negativně odrazit v hodnocení žáků a prohloubení již tak velké vzdělanostní krize ve vyloučených lokalitách. Rozdíly mezi regiony a vzdělanou populací se ještě prohloubí, a to již na úrovni základního vzdělání.

Z tohoto hlediska se nabízí vážně uvažovat o možnosti opakovat ročníky – zejména 1. -2. tříd v místech, kde se nepodařilo odpovídajícím způsobem zapojit do distanční formy vzdělávání, popř. rozšířit výuku v době letních prázdnin.

Ani to však není zdaleka vyčerpávající řešení problémů spojených s přechodem na distanční formu vzdělávání, stejně jako se otevírá nutnost diskuzí a realizací výstupů z nich, jak ve společnosti prohloubit cíleně a udržitelně vztah k online formám vzdělávání a sociálně profesním kontaktům vůbec.

Autor je pedagog, učitel na ZŠ Janov a zastupitel města Lom za OMMO – Občané městu, město občanům

Přečteno: 974x
 

Kam dál:

Štítky:  

Sociálně vyloučené lokality, pedagogičtí pracovníci, pedagogové, škola, DětiHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo