romea - logo
17. října 2021 (neděle)
svátek má Hedvika

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Poslankyně Helena Langšádlová: Je nezbytné zajistit krizové ubytování i dlouhodobé nájemního bydlení

Praha, 11.10.2012 10:34, (ROMEA)
Helena Langšádlová
Helena Langšádlová

Pokračujeme v našem předvolebním cyklu otázek a odpovědí volebních lídrů jednotlivých politických stran a uskupení v krajských volbách. Ptali jsme se na jejich názory na integraci romské menšiny, respektive na způsob, kterým v tomto směru chtějí dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás především to, jestli do spolupráce na integraci přizvou místní romské osobnosti, jak se stavějí k problematice bydlení, vzdělávání a nezaměstnanosti lidí, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, včetně Romů. A také to, jak by chtěli dosáhnout klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin.

Na řadě je Středočeský kraj. Dotazy jsme zaslali těmto politikům:

Pavel Jetenský (KSČM)
Helena Langšádlová (TOP 09 a Starostové)
Raduan Nwelati (ODS)
Miroslav Rovenský (Koalice KDU-ČSL, SNK-ED a nezávislí kandidáti)
Josef Řihák (ČSSD)
Lukáš Tůma (Strana zelených)

Z oslovených na naše dotazy odpověděli do uzávěrky tři kandidáti: Helena Langšádlová, Pavel Jetenský a Miroslav Rovenský.

Zde je krátká reakce poslankyně Heleny Langšádlové, která ovšem chce po volbách o širokém kruhu otázek ohledně romské integrace diskutovat s Romy i lidmi z občanské společnosti (otázky jsou tučně):

1.Integrace Romů v České republice je dosud většinou pojímána jako jednostranná záležitost. Na názor Romů se málokdo ptá. Naopak Romové často neznají názory většinové části společnosti či návrhy politických řešení, protože je s nimi nikdo nekonzultuje. Snažila byste se to změnit za účasti místních romských představitelů?

Pokud ano - jak by takový způsob začleňování měl vypadat v praxi?
a) Dopřála byste Romům sluchu při společných setkáních? - ANO
b) Měla byste výraznou romskou osobnost jako poradce?
c) Zapojila byste více romských osobností na promýšlení způsobů integrace a jejich zavádění do praxe? - ANO

Pokud ne – jak by vypadal váš přístup k integraci?
a) Postupovala byste spíše cestou represivních návrhů typu podmínění vyplácení sociálních dávek za splnění určitých podmínek či zákaz pobytu na území obce kvůli opakovanému přestupku? Jaká konkrétně opatření byste prosazovala?
b) Postupovala byste spíše cestou motivace typu placené práce dlouhodobě nezaměstnaných pro města, obce a nevládní organizace? Co konkrétního byste prosazovala? - ANO
c) Kombinovala byste tyto přístupy? Jak konkrétně?

Bez odpovědi.

2. Jakým způsobem byste postupovala při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších chudých lidí včetně zde žijících Romů?
a) Snahou o vytváření pracovních míst? Jak by taková snaha vypadala v praxi?
b) Snižováním podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, která by měla tyto lidi přimět, aby si začali hledat práci?
c) Jinak? Jak konkrétně?

V této souvislosti považuji za zásadní strukturu oborů, která má odpovídat situaci na trhu práce, tak aby absolventi měli co nelepší uplatnění. Proto při stanovování této struktury je nezbytná spolupráce s úřady práce a se zaměstnavateli.

V současnosti dochází například ke zlepšení propojení rekvalifikací realizovaných úřady práce s potřebami trhu práce. Důležitá je i vyšší míra propojení úřadů práce se službami neziskového sektoru a zaměstnavateli. Prostřednictvím rozvoje podnikání a opatření proti nelegálnímu zaměstnávání rozšířit dostupnost vhodných legálních pracovních příležitostí pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit.

3. Jak byste postupovala při řešení bydlení nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Prosazováním sociálního bydlení hrazeného i z krajského rozpočtu?
b) Snižováním příspěvku na bydlení, aby si tito lidé začali hledat bydlení sami?
c) Jinak? Jak konkrétně?

Je nezbytné zajištění krizového (přechodného) ubytování a dlouhodobého nájemního bydlení. Dále by mělo dojít ke snížení ekonomických rizik souvisejících s pronájmem bytů a k efektivnějšímu uspokojení specifických potřeb cílové domácnosti. Za zásadní považuji posílení individuálního přístupu a zvýšení odpovědnosti cílové domácnosti.

4. Chtěla byste docílit vyšší vzdělanosti nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Pokud ano - jak konkrétně byste k tomu chtěla přispět? - ANO
b) Pokud ne – proč nepokládáte současný stav za natolik dobrý, že nepotřebuje změnu?

Zásadní je zajistit všem přístupný, efektivní, spravedlivý a inkluzivní vzdělávací systém. Zmíněný systém musí být kapacitně i kvalitativně schopný všechny děti s jejich individuálními potřebami vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu. Dále by měl být schopný rozpoznat potřeby dítěte a adekvátně na ně reagovat nastavením odpovídajících opatření.

5. Jak byste chtěla docílit lepšího, klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin, především romské?
a) Chtěla byste, aby spolu začali více, častěji komunikovat? Pokud ano – jak konkrétně byste toho chtěla dosáhnout?
b) Zvýšenou sociální a osvětovou činností mezi chudými lidmi, především Romy? Jak konkrétně by měla vypadat v praxi?
c) Přinucením těchto lidí k dodržování pravidel „silou“? Jak konkrétně?
d) Kombinací, nebo jinak? Jak konkrétně?

Jedná se o kombinace mnoha přístupů, o čemž chci po volbách diskutovat se všemi zainteresovanými. Nesmí se činit rozdíly, zda se jedná o Roma, či nikoli.

Přečteno: 567x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby, Volby do zastupitelstev krajů 2012HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo