romea - logo
17. října 2021 (neděle)
svátek má Hedvika

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Ředitel Úřadu Regionální rady David Sventek: Represivní návrhy nemají smysl a nepřispívají k integraci

Ostrava, 8.10.2012 12:57, (ROMEA)
David Sventek
David Sventek

Pokračujeme v našem předvolebním cyklu otázek a odpovědí volebních lídrů jednotlivých politických stran a uskupení v krajských volbách. Ptali jsme se na jejich názory na integraci romské menšiny, respektive na způsob, kterým v tomto směru chtějí dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás především to, jestli do spolupráce na integraci přizvou místní romské osobnosti, jak se stavějí k problematice bydlení, vzdělávání a nezaměstnanosti lidí, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, včetně Romů. A také to, jak by chtěli dosáhnout klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin.

Na řadě je Moravskoslezský kraj. Dotazy jsme zaslali těmto politikům:

Josef Babka (KSČM)
Liana Janáčková (Nezávislí)
Pavol Lukša (TOP09)
Miroslav Novák (ČSSD)
Vít Slováček (KDU-ČSL)
David Sventek (ODS)

Z oslovených na naše dotazy odpověděli do uzávěrky tři kandidáti: Miroslav Novák, David Sventek a Josef Babka. Zde je reakce ředitele Úřadu Regionální rady Davida Sventka (otázky jsou tučně):

1. Integrace Romů v České republice je dosud většinou pojímána jako jednostranná záležitost. Na názor Romů se málokdo ptá. Naopak Romové často neznají názory většinové části společnosti či návrhy politických řešení, protože je s nimi nikdo nekonzultuje. Snažil byste se to změnit za účasti místních romských představitelů?

Pokud ano - jak by takový způsob začleňování měl vypadat v praxi?
a) Dopřál byste Romům sluchu při společných setkáních?
b) Měl byste výraznou romskou osobnost jako poradce?
c) Zapojil byste více romských osobností na promýšlení způsobů integrace a jejich zavádění do praxe?

Pokud ne – jak by vypadal váš přístup k integraci?
a) Postupoval byste spíše cestou represivních návrhů typu podmínění vyplácení sociálních dávek za splnění určitých podmínek či zákaz pobytu na území obce kvůli opakovanému přestupku? Jaká konkrétně opatření byste prosazoval?
b) Postupoval byste spíše cestou motivace typu placené práce dlouhodobě nezaměstnaných pro města, obce a nevládní organizace? Co konkrétního byste prosazoval?
c) Kombinoval byste tyto přístupy? Jak konkrétně?

Integraci Romů nevnímám jako problém, který by se dal vyřešit bezprostředně. Ideální způsob řešení je samozřejmě kombinace všech tří prvně zmíněných možností. Uvědomuji si, že integraci Romů nelze řešit bez Romů samotných. Represivní návrhy z mého pohledu nemají smysl a hlavně nepřispívají k integraci. Cením si ale lidí, kteří se svou situací chtějí něco udělat sami, i když to třeba nejde jinak než bez pomocné ruky. Tou může být například motivace, například podporou znevýhodněných na trhu práce.

2. Jakým způsobem byste postupoval při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších chudých lidí včetně zde žijících Romů?
a) Snahou o vytváření pracovních míst? Jak by taková snaha vypadala v praxi?
b) Snižováním podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, která by měla tyto lidi přimět, aby si začali hledat práci?
c) Jinak? Jak konkrétně?

Snaha o vytváření pracovních míst je určitě dobrou cestou. Komplexním řešením zvýšení zaměstnanosti bude vznikající Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který svými nástroji a projekty postihuje také situaci znevýhodněných lidí na trhu práce a dlouhodobě nezaměstnaných.

Pakt má mou plnou podporu. Krom toho vnímám pozitivně také podporu sociální ekonomiky, například dotačně podpořené zaměstnávání znevýhodněných lidí firmami. V oblasti zaměstnanosti bych rád využil co nejvíce financování projektů z evropských fondů, které se nabízejí a budou dostupné i po roce 2014.

3. Jak byste postupoval při řešení bydlení nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Prosazováním sociálního bydlení hrazeného i z krajského rozpočtu?
b) Snižováním příspěvku na bydlení, aby si tito lidé začali hledat bydlení sami?
c) Jinak? Jak konkrétně?

Sociální bydlení je dobrým způsobem, který již funguje. Snižování příspěvku na bydlení myslím není způsob, který by lidem v neutěšené situaci pomohl. Jako potřebnou naopak vnímám podporu komunitní práce nebo podporu revitalizace bytového fondu ve vyloučených lokalitách, aniž bych se k tomu chtěl bez znalosti rozpočtových možností zavázat.

4. Chtěl byste docílit vyšší vzdělanosti nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Pokud ano - jak konkrétně byste k tomu chtěli přispět?
b) Pokud ne – proč nepokládáte současný stav za natolik dobrý, že nepotřebuje změnu?

Vzdělávání vnímám jako klíčové pro další rozvoj kraje. Je proto také na prvním místě v našem programu. Otázku komplexně spolu se zaměstnaností řeší zmíněný pakt zaměstnanosti. V oblasti vzdělávání Romů je toho myslím v ČR mnoho co vylepšovat. Existují nástroje, které by tento deficit mohly řešit, ať už jde o podporu doučování dětí nebo využívání asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním.

5. Jak byste chtěl docílit lepšího, klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin, především romské?
a) Chtěl byste, aby spolu začali více, častěji komunikovat? Pokud ano – jak konkrétně byste toho chtěl dosáhnout?
b) Zvýšenou sociální a osvětovou činností mezi chudými lidmi, především Romy? Jak konkrétně by měla vypadat v praxi?
c) Přinucením těchto lidí k dodržování pravidel „silou“? Jak konkrétně?
d) Kombinací, nebo jinak? Jak konkrétně?

Dobrého soužití lze dosáhnout postupným řešením zmíněných ožehavých otázek, tedy zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení. Bez komunikace a zapojení romské komunity se tuto otázku nepodaří vyřešit nikdy. Dialog a aktivní práce je podle mě tím, co jako jediné může fungovat a na čem se musí stavět.

V tomto bych se chtěl také odlišit od svých předchůdců, stavět na informovanosti, spolupráci a partnerství. K tomu je nutné podotknout, že řada ze zmíněných nástrojů již funguje a mají mou podporu. Zástupci romské komunity se účastní krajských a jiných pracovních skupin, jsou zapojeni do plánování a projektů. V tom bych chtěl určitě pokračovat. A také dávat zelenou podpoře romské kultury, ctít osobitost a dovednosti lidí, kteří něco dokáží. Právě prezentace romské kultury může společnému soužití hodně napomoci.

Přečteno: 594x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby do zastupitelstev krajů 2012, Volby



HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky







..
romea - logo