romea - logo
19. května 2022 (čtvrtek)
svátek má Ivo

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Renata Berkyová: Jak na dějiny Romů ve výuce

12.1.2021 15:05
Ilustrační FOTO: Petr Zewlakk Vrabec
Ilustrační FOTO: Petr Zewlakk Vrabec

Romská menšina je jednou z nejpočetnějších menšin žijících v ČR po staletí. Také proto by poznávání romské kultury, jazyka a dějin, které jsou neoddělitelně spjaty s českou historií, mělo být v rámci dalšího vzdělávání žáků a studentů samozřejmostí.

Dějiny Romů jako součást výuky se na českých školách začínají tu a tam objevovat zhruba od druhé poloviny 90. let. V současnosti zájem motivovaných učitelů roste. Rozhodně ale nelze mluvit o plošném rozšíření. Navíc z hlediska zvoleného tématu, zařazení, vhodné didaktiky a interpretace se ne vždy jedná o dostatečné a efektivní pojetí, mimo jiné i proto, že mnohdy čerpají z různorodých zdrojů, které mohou obsahovat (a obsahují) faktické chyby, nedostatečné informace, slabé (nebo žádné) kontextuální zasazení a jednostrannou perspektivu neromských odborníků.

Pro žáky a studenty je velice důležité zabývat se hlouběji příčinami a důsledky jednotlivých historických událostí, vnitřními procesy, ale i kulturní a jazykovou odlišností Romů.

Pro žáky a studenty je velice důležité zabývat se hlouběji příčinami a důsledky jednotlivých historických událostí, vnitřními procesy, ale i kulturní a jazykovou odlišností Romů. A to nejen pro to, aby mohli nahlédnout na Romy v jiné perspektivě, ale i obecně, kvůli zvyšování vzájemné tolerance. Pro romské žáky, kteří se dosud setkávali pouze s výukou českých dějin, mohou dějiny Romů kromě nových poznatků znamenat také symbolické přijetí romské menšiny a v neposlední řadě její historie jako součásti české společnosti.

Dějiny Romů totiž nejsou ještě ani dnes – v době rozšířené multikulturní a interkulturní výchovy a posunu v celospolečenské debatě např. o osudech Romů a Sintů za druhé světové války, integrální součástí učebnic. Proto jsou učitelé odkázáni na samostatné vyhledávání vhodných materiálů, v lepším případě na doporučení. Vyznat se v množství výukového materiálu a vybrat to nejvhodnější, může být těžké. Na internetu lze nalézt různé prezentace i praktické pracovní listy pro pedagogy, které ovšem svým pojetím nejednou naplňují stereotypní představy o Romech, některé nerespektují ani základní ustálené názvosloví (c/Cikáni, Rómové/Romové).

Například na uznávaném vzdělávacím portálu moderni-dejiny.cz můžeme narazit na materiály rozličné kvality, od odborných textů zpracovaných historiky až po laickou prezentaci sestavenou z rozšířených stereotypních představ o Romech.

Pokud učitel zvolí druhou variantu, může, byť s dobrým úmyslem, při výuce způsobit víc škody než užitku.

Téměř jistou volbou je obrátit se na instituce, které se vzděláváním pedagogů v této oblasti věnují a nabízejí také samostatné kurzy (např. Muzeum romské kultury), anebo instituce, které mohou doporučit pro danou látku vhodné materiály, didaktické pomůcky včetně videonahrávek romských pamětníků či zprostředkovat lektora/lektorku (Romistika FF UK, Pražské fórum pro romské dějiny USD AV ČR, Institut terezínské iniciativy, Ústav pro studium totalitních režimů atd.).

Mezi pedagogy oblíbenou, dobře připravenou učebnicí je Druhá směna s podtitulkem Jak využívat dějiny/literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ (2012) zpracovaná odborníky z řad romistů, historiků a pedagogů, nabízí dějiny a literaturu Romů v přehledných kapitolách s množstvím didaktických cvičení, odkazů na další materiály i doporučenou literaturu. Volně ke stažení je i na stránkách organizace ROMEA www.sdruzeniromea.cz v sekci Co děláme (Publikace).

Vhodným výukovým materiálem, u něhož je nezbytný výklad učitele, představuje např. krátký dokumentární film Stíny romského holocaustu (2014, ROMEA, dostupný na youtube), o existenci tzv. cikánského tábora v Letech u Písku a jeho novodobé historii spojené s výstavbou vepřína; dále půlhodinový dokument To jsou těžké vzpomínky… (Muzeum romské kultury 2002), který přes autentické výpovědi pamětníků líčí základní údaje o holokaustu Romů.

O dalších historických momentech, které se Romů v ČR osobně dotýkají či v nich sami jako aktéři vystupují, se mohou žáci dozvědět přes stránky www.pametromu.cz, které obsahují v současné chvíli bezmála 40 videorozhovorů s pamětníky.

Z knižní nabídky se často využívají stručné a přehledné Kapitoly z dějin Romů (2002) od Jany Horváthové, v nabídce učebnic lze najít také Romský dějepis (2001) zpracovaný slovenským historikem Arne Mannem.

Široké spektrum publikací pak nabízí dílo historika Ctibora Nečase – vedle publikace Romové v České republice včera a dnes (1997), která souhrnně představuje dějiny Romů od jejich příchodu ve středověku až po nedávnou minulost, může být vhodnou inspirací významné Nečasovo dílo Holocaust českých Romů (1999) pojednávající o osudech českých Romů v období 1938–1945 a jejich rasové perzekuci spojené s koncentračními tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.

K poválečným dějinám Romů lze doporučit knihu Romové v českých zemích v letech 1945–1989 z pera Niny Pavelčíkové (2004).

Článek vyšel v časopise Romano voďi. Předplatné na letošní rok bude možné objednávat v nejbližších měsících. Sledujte facebook a www.romanovodi.cz.

Přečteno: 752x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Historie, Historické okénko, Vzdělávání, dějiny, školaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo