romea - logo
17. října 2021 (neděle)
svátek má Hedvika

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Starostka Jana Drápalová: Zvyšující se xenofobie svědčí o tom, že naše společnost integraci nezvládá

Brno, 11.10.2012 11:41, (ROMEA)
Jana Drápalová
Jana Drápalová

Pokračujeme v našem předvolebním cyklu otázek a odpovědí volebních lídrů jednotlivých politických stran a uskupení v krajských volbách. Ptali jsme se na jejich názory na integraci romské menšiny, respektive na způsob, kterým v tomto směru chtějí dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás především to, jestli do spolupráce na integraci přizvou místní romské osobnosti, jak se stavějí k problematice bydlení, vzdělávání a nezaměstnanosti lidí, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, včetně Romů. A také to, jak by chtěli dosáhnout klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin.

Na řadě je Jihomoravský kraj. Dotazy jsme zaslali těmto politikům:

Vojtěch Adam (KSČM)
Jiří Crha (ODS)
Jana Drápalová (SZ)
Michal Hašek (ČSSD)
Stanislav Juránek (KDU-ČSL)
Jan Vitula (TOP 09 a Starostové)

Z oslovených na naše dotazy odpověděla do uzávěrky jen jedna kandidátka, starostka městské části Brno–Nový Lískovec Jana Drápalová. Zde je její reakce (otázky jsou tučně):

1. Integrace Romů v České republice je dosud většinou pojímána jako jednostranná záležitost. Na názor Romů se málokdo ptá. Naopak Romové často neznají názory většinové části společnosti či návrhy politických řešení, protože je s nimi nikdo nekonzultuje. Snažila byste se to změnit za účasti místních romských představitelů?

Zvyšující se xenofobie většinové části společnosti, kterou cítím i ve svém okolí, mne velmi znepokojuje a svědčí o tom, že naše společnost proces integrace nezvládá. Neexistuje žádné zázračné krátkodobé řešení, ale je to dlouhý proces, do kterého se musí zapojit aktivně obě strany.

Pokud ano - jak by takový způsob začleňování měl vypadat v praxi?
a) Dopřála byste Romům sluchu při společných setkáních?
b) Měla byste výraznou romskou osobnost jako poradce?
c) Zapojila byste více romských osobností na promýšlení způsobů integrace a jejich zavádění do praxe?

Myslím, že v Brně se velmi osvědčila pracovní skupina pro integraci, která pracovala v letech 2007-2010, zapojení romských osobností je jednoznačně přínosem.

Pokud ne - jak by vypadal váš přístup k integraci? Postupovala byste spíše cestou motivace typu placené práce dlouhodobě nezaměstnaných pro města, obce a nevládní organizace? Co konkrétního byste prosazovala?

Podle mého Jihomoravský kraj dostatečně této motivace zatím nevyužívá, což považuji za chybu. Určitě lze využít možnosti zřizování sociálních firem, které by mohly kraji pomoci s řadou prací a zakázek, které zatím zadává externím firmám a zde vidím i možnost úspor vynakládaných prostředků. Například úklid kolem krajských komunikací, jejichž stav je mnohdy tristní nebo recyklace.

2. Jakým způsobem byste postupovala při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších chudých lidí včetně zde žijících Romů?
a) Snahou o vytváření pracovních míst? Jak by taková snaha vypadala v praxi?

Právě pomocí sociálních firem a využití jiných forem "dotované práce." Rozhodně je správná cesta hledání nových pracovních možností, protože situace, kdy jsou lidé dlouhodobě nezaměstnaní, rozhodně nepomáhá jim, ani jejich dětem, které tak nemohou získat správné "pracovní" vzory.

b) Snižováním podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, která by měla tyto lidi přimět, aby si začali hledat práci?

Nemyslím si, že je problém v tom, že lidé nehledají práci, koneckonců mně samé se často ozývají lidé se žádostí o pomoc při hledání zaměstnání. Problém je i v tom, že pro ně práce prostě není, přičemž jedním z důvodů je nedostatečné vzdělání a kvalifikace. Další utahování šroubů v sociálním systému jen vede k dalšímu zhoršování často už velmi napjaté sociální situace mnoha rodin a často nesouhlasím s podobnými populistickými výroky mnoha jiných politiků.

3. Jak byste postupovala při řešení bydlení nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Prosazováním sociálního bydlení hrazeného i z krajského rozpočtu?


Zcela určitě, kromě toho je nutno konečně efektivně řešit dluhy na nájemném, které přerostou únosnou míru, i proto, že některé radnice samy svou "prací" způsobily, že takto narostly a bohužel mám někdy dojem, že je nechaly narůst i proto, aby mohly "vyčistit" sociálně vyloučené lokality v jinak atraktivních částech měst.

Příkladem může být velmi rozumně nastavený program Druhá šance, který měl pomoci dlužníkům se dostat z takto vysokých dluhů. Neochota radnic, v jejichž městských částech se tyto lokality nacházely, jeho pomoci využít, mne jen dovedla k tomu, že se mnohdy podobné dluhy hodí a situace je zneužívána proti dlužníkům.

4. Chtěla byste docílit vyšší vzdělanosti nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Pokud ano - jak konkrétně byste k tomu chtěla přispět?

Podporou přípravných tříd, škol, kde je větší množství dětí ze sociálně vyloučených oblastí a zejména podporou dětí, které končí základní školy a buď vůbec nepokračují ve vzdělávání nebo přestup na vyšší stupeň vzdělávání nezvládnou.

Kraj by měl zvážit možnost asistentů, kteří by těmto dětem mohli pomoci především v prvních ročnících učilišť nebo středních škol. zvážila bych i formu stipendií pro romské studenty. Co se týče starších generací, jako nejjednodušší vidím rekvalifikační kursy.

5. Jak byste chtěla docílit lepšího, klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin, především romské?
Pokud ano - jak konkrétně byste toho chtěla dosáhnout?

Na Koniklecové 5 v novém Lískovci se nám osvědčil individuální přístup a jasná dohoda na dodržení pravidel. Například u dlužníků nájemného se udělá dohoda. Dokud vám nebude dluh narůstat a budete se postupně snažit o jeho snížení, budeme vám prodlužovat nájemní smlouvu, abyste nepřišli o sociální dávky na bydlení. Každé tři měsíce při prodlužování smlouvy se sejdeme, situaci vyhodnotíme. Záruka je, že pokud dohodu neporuší, bydlí.

Přečteno: 652x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby, Volby do zastupitelstev krajů 2012HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo