romea - logo
12. srpna 2022 (pátek)
svátek má Klára

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Ceny Roma Spirit v ČR 2016 v České republice znají své postupující nominanty; je mezi nimi Emil Ščuka, Gejza Horváth, Olga Fečová a další

18.10.2016 14:28
V úterý 18. 10. 2016 byly na tiskové konferenci oznámeny nominace na české ceny Roma Spirit 2016. Zleva: Zdeněk Ryšavý, Jana Hejkrlíková, Marta Smolíková, Daniel Herman a Michael Kocáb (FOTO: František Bikár, Romea.cz)
V úterý 18. 10. 2016 byly na tiskové konferenci oznámeny nominace na české ceny Roma Spirit 2016. Zleva: Zdeněk Ryšavý, Jana Hejkrlíková, Marta Smolíková, Daniel Herman a Michael Kocáb (FOTO: František Bikár, Romea.cz)

Hned dvě odborné poroty - pražská a brněnská - vybíraly minulý týden kandidáty na ocenění Roma Spirit. Z celkem 216 nominací, které obdržely od veřejnosti, nakonec vybraly 15 finálních postupujících.

V porotách zasedli:

 • Marta Smolíková (předsedkyně poroty, Otevřená společnost),
 • Jožka Baláž (SP Černý most, s.r.o.),
 • Monika Berkyová (OSVČ),
 • Renáta Berkyová (romistka a novinářka),
 • Karel Čada (FSV UK),
 • Iveta Demeterová (Český rozhlas),
 • Hana Frištenská (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace),
 • Hedviga Hejduková (OSVČ, externí spolupracovnice Otevřené společnosti, o.p.s.),
 • Cyril Koky (Krajský úřad Středočeského kraje),
 • Iveta Kokyová (Tichý svět o.p.s.),
 • Mikuláš Vymětal (evangelický farář).

V porotě pro kategorii Romská kultura zasedli:

 • Jana Horváthová (předsedkyně poroty, Muzeum romské kultury),
 • Jana Hejkrlíková (Muzeum romské kultury), Alica Sigmund Heráková (Muzeum romské kultury),
 • Pavel Oračko (Filharmonie Brno),
 • Helena Sadílková (Romano Džaniben),
 • Patrik Banga (blog iDnes)
 • Miroslav Zima (Drom, romské středisko).

Nominační porota vybrala k postupu tyto nominované: v kategorii Nestátních neziskových organizací: In IUSTITIA, o.p.s., MIRET, z. s. a R-Mosty, z. s., v kategorii Společnost-firma/ zaměstnavatel Albatros Media, a.s., Evangelickou akademii-Vyšší odbornou školu sociální práce a Sociální podnik Černý Most s.r.o.

V kategorii Osobností se mezi nominovanými ocitli profesor Ctibor Nečas, JUDr. Emil Ščuka a předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička.

V kategorii Médií se o ocenění budou ucházet novinář a kameraman František Bikár, reportér Richard Samko a novinářka a překladatelka Gwendolyn Albert.

Poslední kategorie patří Romské kultuře: ve spolupráci s Muzeem romské kultury bude cena udělena jednomu z následujících nominovaných: organizaci Ara Art, z.s., hudebnici Olze Fečové či spisovateli Gejzovi Horváthovi.

Cílem projektu Roma Spirit je zviditelňovat a podporovat aktivní snahy všech, kdo se podílejí na zlepšení podmínek Romů v České republice. Tato ocenění a prezentace pozitivních příkladů jsou motivací i pro další subjekty, aby se angažovaly v aktivitách, které přinášejí komplexní a dlouhodobé řešení otázek týkajících se romské komunity a jsou inspirací pro všechny. Autorkou myšlenky cen Roma Spirit je paní Lubomíra Slušná-Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), která projekt realizuje na Slovensku.

Mezinárodní událost v České republice organizuje Nadace Michaela Kocába ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a Muzeem romské kultury. Letošní ročník se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, pomocného biskupa pražského Mons. Václava Malého a poslance Parlamentu ČR pana Karla Schwarzenberga.

Své apoštolské požehnání cenám Roma Spirit 2016 v České republice a ujištění o své modlitbě poslal papež František.

Během předávání cen dne 10. prosince 2016 v Pražské křižovatce se můžete těšit na vystoupení Moniky Bagárové, kapely Gipsy.cz, Gejzy Horvátha, Mária Biháriho s kapelou Bachtale Apsa, Michala Pavlíčka s Monikou Načevou, kroužku tradičních romských tanců TS Merci. Projekt se koná za finanční podpory Nadace Bader Philanthropies, Ministerstva kultury a Velvyslanectví USA v Praze.

Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálním partnerem Romea.cz.

VIDEO

PODROBNÉ NOMINACE

V kategorii Nestátní neziskové organizace

za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a jeho dosažené výsledky a za realizaci projektu zaměřeného na mimoškolní vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež:

 • In IUSTITIA, o.p.s. za dlouholetou podporu romské komunity nejvíce ohroženou násilím z nenávisti a informační web nepopírej.cz o popírání romského holocaustu.
 • MIRET, z. s. za práci s romskými dětmi a mladými lidmi ze sociálně vyloučených lokalit z České republiky a Slovenska a jejich motivaci ke vzdělání. Uměleckou vedoucí je Ida Kelarová.
 • R-Mosty, z. s. za jedinečný inovační riskantní projekt Ethnic Friendly Housing (Férové bydlení) – zajištění bydlení v pronájmu romským rodinám, matkám samoživitelkám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, za které se zaručují.

V kategorii Společnost-firma/zaměstnavatel

za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity::

 • Albatros Media a.s. za založení Nadace Albatros, jejímž hlavním cílem je podpora přístupu ke vzdělání sociálně znevýhodněným dětem a studentům, k nimž patří i romské děti a studenti. Málokterá společensky odpovědná firma se ale tímto směrem vydá, protože to široká veřejnost nevnímá příliš pozitivně.
 • Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola za dlouhodobé systematické kvalitní vzdělávání Romů, v devadesátých letech byla pro stovky Romů odrazovým můstkem k získání vzdělání a pracovních příležitostí.
 • Sociální podnik Černý Most s.r.o. za komplexní péči sociálně vyloučeným klientům a jejich rodinám. Zajištěním práce, bydlení komunitní správou bydlení a zvyšováním vzdělání v komunitním centru jim dává příležitost prosadit se ve svém okolí.

V kategorii Obec-město

za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity cena udělena nebude pro nedostatek kvalitních nominací.

V kategorii Osobnost

ocenění jednotlivce za dlouhodobou práci, která přispěla ke zlepšení postavení Romů:

 • Prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. za celoživotní vědeckou a popularizační činnost v oblasti romistiky, jako první z českých historiků vědecky zkoumal romské pracovní tábory. Jeho studie byly publikovány v zahraničních časopisech, zařadil se mezi evropsky uznávané odborníky. Soupis jeho romistických prací obnáší více jak 225 položek.
 • Čeněk Růžička za neúnavný a vytrvalý boj za důstojnost pietního místa v Letech u Písku odstraněním vepřína z místa, kde byl tzv. cikánský koncentrační tábor, v němž přišel o část rodiny. Silné citové vazby k rodině ho i v důchodovém věku činí aktivním, udržuje kontinuitu tohoto neřešeného problému a živou paměť. Je předsedou Výboru pro odškodnění romského holocaustu..
 • JUDr. Emil Ščuka je významná romská osobnost, svým příkladem inspiroval velkou řadu Romů a vytáhl tak do popředí romskou elitu. Téma romství v devadesátých letech přinesl do politické diskuse a dařilo se mu ji vést. Byl jedním z mála Romů, který měl vzdělání, v devadesátých letech založil první vzdělávací kurzy pro Romy, později založil školy, díky nimž získaly stovky Romů vzdělání a pracovní příležitosti. Také je zakladatelem Mezinárodní konzervatoře Praha, která přináší velké kulturní hodnoty.

V kategorii Média

ocenění pro novináře nebo novinářku za objektivní nebo pozitivní informaci o romské problematice, za šíření pozitivního odkazu vzájemné tolerance a porozumění:

 • Gwendolyn Albert, novinářka, romskou problematiku dostává na mezinárodní platformu, zabývala se sterilizací romských žen, dlouhodobě a vytrvale zůstává u tématu lidských práv.
 • František Bikár, je autor článků na serveru Romea.cz, zajišťuje videodokumentaci akcí včetně protiromských demonstrací v různých regionech, natáčí bez ohledu na svoji bezpečnost. Pro Romea TV s Richardem Samkem z České televize natočil česko-norský dokument o diskriminaci Romů a situaci obětí diskriminace a násilí z nenávisti. Každoročně pořádá dětský letní tábor, kterého se účastní i Romové z Dětského domova v Pyšelích.
 • Richard Samko, reportér domácí redakce a moderátor České televize, přispívá k lepšímu obrazu Romů v médiu veřejné služby a motivaci mladých Romů. Pro Romea TV moderuje videorozhovory s romskými osobnostmi, podílel se na natočení česko-norského dokumentu o situaci obětí diskriminace a násilí z nenávisti.

V kategorii Čin roku

za čin, který přispěl k záchraně života, cena udělena nebude.

V kategorii Romská kultura

se jedná se o ocenění za přínos pro romskou kulturu v oblasti jazyka, ústní slovesnosti, umění a dalších tvůrčích činností různých skupin a komunit Romů a Sintů v České republice. Cena bude udělena ve spolupráci s brněnským Muzeem romské kultury. Do užšího výběru postoupili:

 • Ara Art, z.s. za přínos v oblasti romské kultury především v rámci pořádání oslav Mezinárodního dne Romů a otevření galerie Phundaro Vudar.
 • Olga Fečová za vytrvalost, ambice, dlouhodobou práci s dětmi a produkci romské folklórní muziky.
 • Gejza Horváth za své celoživotní dílo především v oblasti hudby, romského jazyka práce s mládeží a literatury.
adg, TZ Nadace Michaela Kocába
Přečteno: 2626x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Roma Spirit, Osobnosti, Ocenění, Domácí, Nadace Michaela Kocába, Kultura, ROMEAHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo