romea - logo
23. října 2021 (sobota)
svátek má Teodor

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny vyzvali zástupce resortů k řešení diskriminace na trhu s byty

Praha, 5.4.2013 10:39, (ROMEA)
Ilustrační foto: Ubytovna v ulici Čelakovského v ústecké čtvrti Krásné Březno.  Foto: Archiv Romea.cz.
Ilustrační foto: Ubytovna v ulici Čelakovského v ústecké čtvrti Krásné Březno. Foto: Archiv Romea.cz.

Členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny se plně ztotožňují se závěry expertů k analýze Ministerstva pro místní rozvoj„Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé“. Před konáním tiskové konference sdělili své stanovisko ke způsobu zpracování analýzy zástupcům resortu. MMR zpracovalo analýzu, jejíž závěry nelze považovat za relevantní - její realizátoři zcela opomenuli zásadní faktory, které přístup cílové skupiny k bydlení ovlivňují. Rada ve svém usnesení také požádala ministra pro místní rozvoj, aby do tvorby návrhu zapojil její zástupce. Občanští členové Rady na zasedání představili dokument „Doporučení ke zlepšení situace Romů v oblasti bydlení", v němž vyzývají zástupce resortů, aby začali řešit diskriminaci na trhu s byty.

Romea.cz zveřejňuje tiskovou zprávu v plném znění:

Občanští členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) se plně ztotožňují se závěry expertů k analýze Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) „Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé“, které prezentovali 3. dubna 2013 na tiskové konferenci „Bude stát zavádět ubytovny pro chudé s polovězeňským režimem?“.  Zároveň vítají otevřený dopis akademických a výzkumných pracovišť, asociací
a organizací představitelům MMR a MPSV.  

Sami ještě před konáním tiskové konference sdělili své stanovisko ke způsobu zpracování analýzy zástupcům resortu, a to přímo na zasedání Rady dne 25. března 2013.  

Namísto toho, aby MMR rozvíjelo nástroje ke zlepšení přístupu chudých domácností ke standardnímu bydlení na základě relevantních dat o jejich situaci, zpracovalo jako podklad k vytvoření návrhu komplexního sociálního bydlení analýzu, jejíž závěry nelze považovat za reprezentativní ani objektivní.  Výzkum byl proveden na omezeném vzorku šesti ubytoven, kde jsou podmínky bydlení na hony vzdálené reálné situaci, která panuje ve velké části ubytovacích zařízení. Chudé rodiny zde platí předražené nájemné a jejich náklady jsou paradoxně i několikanásobně vyšší než v klasickém nájemním bytě. Na ubytovnách navíc čelí nejistotě bydlení, špatným stavebně technickým podmínkám a praktikám, které bývají nepřiměřeným zásahem do jejich soukromí, občanských a lidských práv.
Realizátoři studie pohlíželi na problematiku optikou poskytovatelů ubytování, nikoli optikou osob v bytové nouzi a zcela opomenuli zásadní faktory, které přístup této cílové skupiny k bydlení ovlivňují. Nemalý podíl romských domácností je odsouzen k bydlení na ubytovně i z důvodu diskriminace na trhu s byty. Realizátoři studie nicméně i na základě dat z omezeného vzorku ubytoven a bez předchozí analýzy situace ubytovaných dospěli k závěru, že bydlení na ubytovnách lze považovat za domov, byť v nižší kvalitě, a za přijatelnou alternativu dlouhodobého a lidsky důstojného bydlení.  

Kromě kritiky analýzy občanští členové Rady zásadně nesouhlasili s dalším odkladem plnění úkolu uloženému MMR a MPSV v Koncepci bydlení ČR do roku 2020. Na základě něj by oba resorty měly vytvořit návrh komplexního řešení sociálního bydlení s využitím institutu bytové nouze. Rada ve svém usnesení také požádala ministra pro místní rozvoj, aby do tvorby návrhu zapojil její zástupce.

Občanští členové Rady na zasedání představili dokument „Doporučení ke zlepšení situace Romů v oblasti bydlení“, v němž vyzývají zástupce resortů, aby začali řešit diskriminaci na trhu s byty; jasně vymezili kompetenční odpovědnost obcí, krajů a dalších subjektů v oblasti bydlení, jejíž součástí by měla být i tvorba programů prevence ztráty bydlení a krizových plánů pro osoby v akutní bytové nouzi. V dokumentu zazněl apel na transformaci systému sociálních dávek na bydlení tak, aby reagovaly na zvyšující se náklady na bydlení, včetně těch spojených s hledáním ubytování (úhrada kauce). Současně nastavená dotační podpora státu nedostatečně stimuluje města a obce i soukromé poskytovatele k zajištění sociálních forem bydlení pro sociálně vyloučené obyvatele. Jednou z překážek je i vysoký podíl spoluúčasti při čerpání dotace. Občanská část Rady na základě tohoto dokumentu žádá kvalitní zákon
o sociálním bydlení.


Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Přečteno: 1237x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Tiskové zprávy, Diskriminace, Bydlení, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, sociální bydleníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo