romea - logo
27. října 2021 (středa)
svátek má Šarlota / Zoe

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Evropská asociace na obranu lidských práv a Český helsinský výbor zásadně odsuzují násilí, jemuž Romové v Evropě čelí

Praha, 13.11.2012 8:54, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Evropská asociace na obranu lidských práv (AEDH) a Český helsinský výbor (ČHV) zásadně odsuzují násilí, jemuž Romové v Evropě čelí. Obě organizace o tom píší ve společné zprávě, které daly název Romové v Evropě v 21. století: násilí, vyloučení, nejistota. Souhrn této zprávy zveřejňujeme pod touto tiskovou zprávou AEDH a ČHV:

Myšlenka vypracovat zprávu vychází ze zprávy Evropské komise (z 5. dubna 2011), jíž byly zahájeny práce na „vnitrostátních strategiích integrace Romů“. Cílem komise bylo vytvořit tlak na členské státy, aby právně upravily romskou inkluzi (začleňování Romů do společnosti a do státu) a čelily diskriminaci Romů ve čtyřech oblastech:

  • v přístupu ke vzdělání,
  • v zaměstnání,
  • v bydlení
  • v přístupu ke zdravotní péči.

Tyto strategie však nevytvářejí žádný plán, jak překonávat další diskriminaci a násilí Romů v Evropě. Proto se také AEDH začala tímto tématem zabývat na valné hromadě v Lucemburku v květnu 2011. Určila tehdy, že úsilí čelit anticiganismu (protiromskému rasismu) jako pro ni předním úkolem. V této souvislosti začal rovněž její výzkum o formách násilí, jimž Romové v 21. století čelí.

AEDH k tomuto témat vydala i tři tiskové zprávy – v listopadu 2011, v červnu 2012 a v září 2012. V dubnu letošního roku AEDH spolu s ČHV zorganizovala v Brně odborný seminář na téma Romové v Evropě. Seminář se s podporou Romského muzea v Brně, primátora města Brna, ministra zahraničí ČR a českého veřejného ochránce práv, jakož i některých diplomatických zastoupení v ČR konal ve stejných dnech jako valná hromada AEDH, jíž se zúčastnili zástupci členských lig z celé EU.

Zpráva Romové v Evropě v 21. století: násilí, vyloučení, nejistota popisuje násilí vůči Romům v různých jeho formách ve státech EU a jinde v Evropě, například v Chorvatsku, Švýcarsku, Norsku a Srbsku. Zpráva má tři části:

  1. Násilí vůči Romům ze strany státu,
  2. násilí vůči Romům ze strany fyzických osob,
  3. násilí vůči Romům v sociální oblasti.

Cílem zprávy je ukázat, že Romové nejsou jen oběťmi sociální diskriminace, ale i fyzického násilí, a to ve všech státech EU bez výjimky, a že anticiganismus je v celé evropské společnosti hluboce zakořeněn. AEDH proto vyzývá evropské instituce a státní í místní orgány členských států EU, aby tomuto násilí a této xenofobní zášti čelily, aby se tak dosáhlo většího respektu k právům Romů a zajistil se úspěch „vnitrostátních strategií integrace Romů“.

Zpráva AEDH a ČHV je nyní dostupná v angličtině a francouzštině, chystají se překlady do dalších jazyků. V angličtině je dostupná i na stránkách Českého helsinského výboru.

Souhrn zprávy: Romové v Evropě v 21. století: násilí, vyloučení, nejistota

Romové jsou největší etnickou (národní) evropskou menšinu, uvádí se, že čítají 10 až 12 miliónů lidí. Podle Evropské komise „Romové v Evropě denně čelí předsudkům, nesnášenlivosti, diskriminaci a sociálnímu vyloučení. Jsou odsouváni na okraj zájmu a žijí ve velmi špatných socioekonomických podmínkách“.

Evropská komise ve snaze řešit tuto situaci zahájila rámcový projekt EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů. Jejím cílem je vytvořit státní plány týkající se Romů, a to za účelem lepší dostupnosti vzdělání, bydlení, zdravotní péče a zaměstnání. I když je nutno tuto iniciativu uvítat, je třeba přiznat, že tyto státní plány nezavazují žádný stát k takové právní (zákonné) úpravě, aby byla s plánem v souladu; za neplnění plánu nebo za porušení cílů nelze ukládat sankce.

Za přímo nešťastné lze považovat fakt, že iniciativa se zabývá pouze otázkami sociálních a hospodářských práv a nebere ohled na jiná práva, a to navzdory tomu, že k nim preambule dokumentu odkazuje. Tuto nejednotnost kritizovala v červenci 2011 Koalice pro romskou politiku EU (EPRC) a tehdejší komisař pro lidská práva Rady Evropy Thomas Hammarberg.

Zpráva AEDH s názvem Romové v Evropě v 21. století:násilí, vyloučení, nejistota je výmluvná - situace Romů je dramatická a plná násilí. To platí o všech evropských státech, vláda žádného státu by neměla tvrdit, že se v něm zachází s Romy lépe, nebo že tam požívají lepší ochrany než v jiném státě. Způsob, jímž EU a evropské státy zacházejí se svou největší etnickou menšinou, je skandální.

Prostředky věnované úsilí tuto nespravedlnost odstraňovat jsou nedostatečné, a to v situaci, která je již tak naléhavá, že by měla vyvolat reakci podobnou reakci na humanitární katastrofu.

Fakta v naší zprávě uvedená jsou pouhými příklady, zpráva není vyčerpávající přehled této problematiky, má jen poskytnout celkový pohled na závažnost situace. Je rozdělena do tří kapitol: první popisuje zločiny páchané orgány samotného státu; druhá kapitola se zabývá zločiny páchanými jednotlivci nebo skupinami lidí; poslední kapitola se zabývá násilím v hospodářské a sociální oblasti.

Násilí páchané orgány státu zahrnuje aktivity směrované proti Romům. Všude v Evropě Romové stojí tváří v tvář vládám a státním orgánům, jejichž výroky, kroky a postupy lze hodnotit jako státní násilí vůči Romům. Vytvářením tohoto násilí, ať už se ho dopouštějí veřejné státní, samosprávné či místní orgány, nebo krajně pravicové strany, tolerováním tohoto násilí, porušuje stát vlastní zákony i právní předpisy Evropských společenství - EU.

Násilné vyhánění Romů, ničení majetku, zbavování svobody, podněcování k rasismu, nucené sterilizace a segregace ve veřejném prostoru jsou akce a politiky, jež zřetelně porušují Listinu základních práv EU a Smlouvu o EU (zejména články 1 a 2 ). Tolerování těchto skutků je nepřípustné, jelikož vytváří prostor pro beztrestnost a rasismus, který pak přispívá k trivializaci tohoto rasového násilí a otevírá dveře k ještě většímu fyzickému násilí páchanému neromským obyvatelstvem na Romech.

Fyzické násilí vůči Romům ze strany spoluobčanů je motivováno rasismem a celoevropským nárůstem anticiganismu. Podněcuje ho i růst populismu a extremismu. Toto podněcování rasismu politickými stranami a médii vede napříč EU k ještě většímu napětí mezi Romy a neromským obyvatelstvem a k posilování anticiganismu a dennodenního rasismu.

V nejhorších případech toto napětí přerůstá do protiromských demonstrací, rasistických útoků proti Romům a k vraždám. Romové, podobně jako další marginalizované skupiny, jsou oběťmi nelegálního obchodování, zejména obchodování s lidmi. Tento každodenní rasismus je překážkou toho, aby si lidé uvědomili skutečnou situaci a těmto jevům se účinně bránili.

Pachatelé tohoto násilí obvykle nejsou stíháni, a v případech, kdy jsou, tak rasový motiv není vnímán jako kvalifikační či přitěžující okolnost. Romové se také často obávají odvety od obviněných z těchto násilností nebo odvety policie, a proto toto násilí neoznamují. Je zřejmé, že, že násilí vůči Romům lidé podceňují. Proto musejí být přijata opatření, a to na všech úrovních fungování státu a napříč celou Evropou, s cílem ukončit toto násilí jeho odsouzením a bojem proti anticiganismu. Úsilí směřující k zastavení tohoto násilí a rasismus je ještě důležitější z důvodu, že jsou právě původem diskriminace, jíž Romové čelí.

Na nevšímavé postoje států musíme poukazovat i v případech, kdy tyto postoje nejsou záměrné. Je to například údajná bezmocnost Evropské komise při vynucování smluv EU v jednotlivých státech. Porušování základních práv Romů napříč Evropou poukazuje na slabost našich demokracií a slabost politických lídrů na lokální, národní a evropské úrovni.

Reakce je důležitá, jelikož současná ekonomická krize ještě víc vyvolává populistické projevy a probouzí nacionalismus. Tak hrozí riziko ještě vážnějšího rasistického násilí. Evropské dějiny ukazují, že tento vývoj je možný. Obhajováním práv Romů posilujeme základní práva všech evropských občanů.

fk, Tisková zpráva
Přečteno: 1673x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Lidská práva, Romové, Rasismus, Násilí z nenávisti, DiskriminaceHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo