romea - logo
13. srpna 2022 (sobota)
svátek má Alena

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Na pražské filosofické fakultě se po čtyřech letech otevírá studijní obor romistika

9.12.2015 13:31
Romistika (FOTO: www.romistika.eu)
Romistika (FOTO: www.romistika.eu)

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se po čtyřech letech otevírá bakalářské studium romistiky (jednooborové i dvouoborové). Přihlášky do nástupního ročníku 2016/2017 je možné podávat do 29.2.2016.

Historie oboru

Seminář romistiky byl založen v roce 1991 jako první pracoviště na světě, které začalo učit romistiku jako samostatný a komplexní obor. V roce 2016 tak slaví již 25. výročí a dodnes svým zaměřením představuje jistý světový unikát. Zakladatelka oboru, doc. Milena Hübschmannová, jej od počátku vedla jako pracoviště výrazně multidisciplinární, zaměřené na kontakt a studium problematiky v terénu. Česká romistika patří ke světové špičce v oboru, dlouhodobě udržuje kontakty a spolupráci i s některými zahraničními pracovišti nebo jejich vědeckými pracovníky, zejména s pracovišti na univerzitách v Grazu, Helsinkách, Manchesteru nebo s Bulharskou akademií věd v Sofii. Po celou dobu své existence úzce provázána s časopisem romistických studií Romano džaniben.

Charakteristika oboru

Obor romistika je charakteristický multidisciplinárním zaměřením studia romské tematiky, které propojuje poznatky a metody z oborů lingvistiky, antropologie, historie, politologie, sociální práce, literatury i umění. Studium se soustřeďuje jak na Romy na území bývalého Československa, tak i jinde ve světě. Důraz je kladen na získání aktivní znalosti romštiny a vlastních zkušeností skrze osobní poznání a komunikaci s Romy. Studenti mají možnost zapojit se do výzkumných projektů a dalších aktivit pracoviště. Obor tradičně studují Romové i Neromové, rodilí mluvčí romštiny spolu se začátečníky.

Absolvent oboru

Postojová orientace absolventa bakalářského studia zaručuje, že je připraven – v nejobecnější rovině – akceptovat jinakost a respektovat odlišnost kultury, jazyka a komunikace. Absolvent bakalářského studia má velmi slušné pasivní a slušné aktivní jazykově-kulturní komunikační schopnosti pro pohyb v prostředí tzv. slovenských Romů. Student by měl  umět jazyk a kulturu také na základní lingvistické, respektive antropologické úrovni teoreticky popsat. Měl by mít přehled o dějinách Romů a jejich vlivu na současnou situaci. Rovněž by se měl vyznat v aktuální romské mediální a politické scéně. Koncepce bakalářského oboru připravuje odborníky pro profesní působení v oblastech týkajících se Romů: státní správa, neziskové organizace zabývající se romskou tematikou, kulturní organizace a aktivity, média atp.

Ve studiu je možné pokračovat i v navazujícím magisterském stupni. Jeho absolvent by pak měl umět podávat informace o různých aspektech romistické problematiky v závislosti na kvalifikaci adresáta, od laické veřejnosti přes novináře a politiky až po exponenty relevantních vědeckých disciplin. Uplatnění absolventů magisterského studia je díky aktuálnosti tématu široké: překlady a tlumočení, redakční práce, státní správa, kulturní organizace a aktivity, neziskové organizace zabývající se romskou problematikou, média, poradní orgány vlády, v kombinaci s dalším vzděláním také školství, sociální práce atp. Možností je také pokračovat doktorským studiem a věnovat se tak romistice na vědecké úrovni.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška do bakalářského studia je dvoukolová (písemná a ústní část). Prověřuje schopnost uvažovat nad krátkým odborným či publicistickým textem, znalost romských reálií, vztah k romské tematice a motivaci ke studiu. Je proto dobré sledovat aktuální vývoj romské problematiky v ČR i ve světě. Podmínkou přijetí není znalost romštiny, doporučujeme však obecně rozvíjet lingvistické myšlení, nejlépe formou nějakého jazykového cvičení, opakování středoškolské jazykovědné látky či středoškolských testů (žádnou konkrétní publikaci nepreferujeme). Uchazeč nám při přijímací zkoušce také předloží seznam  přečtené literatury. Doporučená literatura bude uvedena na webu www.romistika.eu, kde také naleznete další informace.

mik, Tisková zpráva, seminář romistiky FFUK
Přečteno: 991x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Romština, RomistikaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo