romea - logo
20. května 2022 (pátek)
svátek má Zbyšek

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje výzvu Společně bez předsudků

Praha, 19.7.2012 10:39, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje grantovou výzvu v oblasti lidských práv a diskriminace (násilí z nenávisti). Cílem výzvy je posílit prevenci násilí z nenávisti, projevů xenofobie a rasismu a zmírňovat jejich negativní dopady ve společnosti.

Naším cílem je vyhledat a podpořit projekty, jejichž aktivity inovativně a tvořivě přispějí k prolamování společenských předsudků, odhalování jejich skutečné podstaty a příčiny. Hledáme tedy projekty, které:

 • jsou zaměřeny na veřejnost a mají potenciál snížit xenofobní postoje ve společnosti, vyvrací oprávněnost předsudků ve společnosti (např. ubytovny a sociální dávky, nájemní vztahy, pracovní poměry, zadlužení, vzdělávání, apod.)
 • přinášejí preventivně osvětovou práci mezi mládeží, zejména mezi studenty základních škol, středoškoláky a jejich učiteli
 • přinášejí nové modely spolupráce v této oblasti s veřejnou správou
  • spolupráce s bezpečnostními složkami (například vznik funkčního modelu „ohlašování třetí straně“ (tzv. third party reporting) – spolupráce NNO s Policií ČR při ohlašování trestných činů z nenávisti)
  • spolupráce se zaměstnanci státní správy a samosprávy (například podpora lokálního partnerství NNO, policie, místní samosprávy v oblasti case managementu a statistiky)
 • budou pracovat s médii na posilování jejich formativní role směrem k multikulturní toleranci a přispějí k posílení odpovědnosti médií při jejich informování etnicky citlivých kauzách (ve snaze zabránit mediálním kauzám typu „Břeclav“)

Zvláště nás pak zajímají projekty, které:

 • přinášejí do oblasti boje proti rasismu a xenofobii nové přístupy a nápady,
 • stojí na jasné strategii, jejíž pomocí chtějí přispět k eliminaci rasismu a xenofobie ve společnosti, zejména pak mezi mladými lidmi
 • přinášejí spolupráci s dalšími aktéry a aktivitami i napříč jednotlivými sektory společnosti (veřejná správa, neziskové organizace, atd.)
 • počítají s udržitelností a využitelností výstupů pro další práci dané organizace nebo na daném tématu
 • přicházejí s konceptem či nápadem, který lze v rámci projektu otestovat a v případě úspěchu rozšířit, např. na další oblasti, instituce, města, obce, atd.
 • zapojují cílové skupiny do realizace projektu s cílem je aktivizovat

Naopak, nebudeme podporovat projekty, které:

 • pouze replikují neúspěšné modely pokusů o změnu v oblasti rovných příležitostí
 • jsou většinově podpořeny z jiných zdrojů a požadují pouze kofinancování  

Výzva je určena pro nevládní neziskové organizace. Žádost mohou podat samostatně nebo jako koalice několika subjektů nevládního neziskového sektoru. Koalice může být neformálním účelovým seskupením organizací nebo právnickou osobou s právní subjektivitou. V případě, že jde o neformální seskupení, bude příjemcem nadačního příspěvku jedna ze sdružených organizací. Žádosti podané koalicí nebo neformálním seskupením několika neziskových subjektů jsou vítány, nicméně rozhodující při posuzování žádostí bude kvalita předloženého projektu.

Vyhlášení: Červenec 2012
Udělení podpory: Říjen 2012
Celková výše prostředků určených k přerozdělení: 2 000 000 Kč

Délka trvání projektu: 6 – 24 měsíců
Maximální podpora na jeden projekt: 800 000 CZK. 

Postup při podávání žádostí:
Subjekty, které se chtějí ucházet o poskytnutí nadačního příspěvku, předloží projektový záměr v rozsahu max. 2 strany A4 na předepsaném formuláři: projektovy-zamer-2012.doc.

Projektové záměry posoudí nezávislá hodnotící komise a doporučí vybrané záměry k vypracování plné projektové žádosti. O tomto rozhodnutí budou žadatelé informováni pracovníkem nadace nejpozději do 31. srpna 2012. Vybraní žadatelé budou vyzváni k vypracování plné projektové žádosti. Termín pro zasílání vypracovaných projektových žádostí bude 14 dní ode dne vyzvání, nejpozději však 15. září 2012. O udělení grantové podpory rozhoduje Správní rada Nadace OSF Praha na základě doporučení hodnotící komise. Žadatel bude informován o rozhodnutí písemně zhruba do osmi týdnů po příslušném termínu pro podání žádosti.

Vypracované záměry zasílejte do 15. srpna 2012 (rozhoduje datum poštovního razítka 15. 8. 2012) na adresu nadace v elektronické a papírové podobě.

Elektronickou verzi projektového záměru ve formátu kompatibilním s MS Word, zašlete na adresu extremismus@osf.cz. V papírové podobě zašlete na poštovní adresu Nadace Open Society Fund Praha, Jeseniova 47, 130 00, Praha 3. Na obálku uveďte označení „Extremismus“.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně grantového kola kontaktujte Filipa Rameše na telefonním čísle +420 226 227 709 nebo na emailu filip.rames@osf.cz.

TZ Nadace Open Society Fund Praha
Přečteno: 813x
 

Kam dál:

Štítky:  

Granty, Dotace, Open Society Fund PrahaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo