romea - logo
17. května 2022 (úterý)
svátek má Aneta

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Násilně sterilizovaná Romka se domohla spravedlnosti u soudu. Má dostat skoro půl milionu korun

Košice, 25.4.2016 15:16
Ilustrační FOTO: Romea.cz
Ilustrační FOTO: Romea.cz

Okresní soud Košice II rozhodl o tom, že došlo k porušení práv Romky, která byla v minulosti bez poskytnutí informovaného souhlasu sterilizována v tamní Univerzitní nemocnici L. Pasteura. Soud uložil nemocnici povinnost se omluvit a v dalším rozsudku ze dne 19.2.2016 přiznal ženě též nárok na finanční odškodnění v požadované plné výši téměř 17.000 Eur.

V části týkající se finančního odškodnění není rozsudek dosud pravomocný, nemocnice se proti němu odvolala. Poškozená byla sterilizovaná v roce 1999 během předčasného porodu druhého dítěte, který byl vedený císařským řezem. O plánované sterilizaci během porodu ji lékař informoval až na porodním sále během silných kontrakcí, kdy měla obavy o život dosud nenarozeného dítěte.

Druhý den byla žena informována, že jí byl proveden sterilizační zákrok, nicméně jí nebyly poskytnuté žádné další informace o zákroku ani o jeho následcích. Později zjistila, že v její zdravotní dokumentaci se nachází písemná žádost o sterilizaci s jejím podpisem, datovaná dnem porodu, která měla vzbudit dojem, že provedení zákroku iniciovala ona sama.

V roce 2005 se proto poškozená žena obrátila na soud. Ve své žalobě namítala, že sterilizační zákrok byl proveden bez jejího informovaného souhlasu, neboli aniž by jí byly poskytnuté vyčerpávající informace o povaze a následcích zákroku a dostatečný čas a prostor ke zvážení takto závažného zásahu do jejích reprodukčních práv.

Žena se domáhala omluvy a náhrady nemajetkové újmy peněžní formou v celkové výši 500 000 Sk. Soudy nejprve žalobu zamítly, Ústavní soud však roku 2009 rozhodl, že předchozí soudní rozhodnutí porušila ženino ústavní právo na spravedlivý soudní proces a vrátil případ okresnímu soudu k dalšímu jednání. Ten v roce 2011 rozhodl o tom, že došlo k porušení práv Romky, a přiznal jí odškodnění ve výši 1500 Eur.

Krajský soud o dva roky později rozhodnutí zrušil a případ vrátil zpět k soudu prvního stupně s odůvodněním, že výše odškodnění není přiměřená závažnosti zásahu do ženiných práv. Krajský soud přitom poukázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v případu V. C. proti Slovensku, který považoval za přiměřené odškodnění za provedení nezákonné sterilizace sumu ve výši 31 000 Eur.

Nemocnice se během soudního líčení hájila tvrzením, že sterilizace byla provedená z důvodu ohrožení života poškozené ženy v průběhu porodu. Okresní soud potvrdil v souladu s rozhodnutími štrasburského soudu z předchozích let, že sterilizace v žádném případě není úkon zachraňující život a lékař ji proto nemůže provést bez informovaného souhlasu pacientky.

Nezákonná sterilizace byla poškozené ženě provedena ve věku 24 let a měla negativní dopad na její rodinný život i na psychiku. Poškozené ženě přiznal okresní soud rozhodnutím ze dne 19.2.2016 náhradu nemajetkové újmy v požadované plné výši 16 597 Eur (původně 500 000 Sk). Rozhodnutí není dosud pravomocné, žalovaná nemocnice se proti němu odvolala.

"Mám radost, že jsem po více než deseti letech konečně dočkala satisfakce. Ačkoli mi žádné peníze na světě nemohou vrátit zdraví ani nahradit to, co jsem protrpěla, je podle mě důležité, aby se ženy jako já domáhaly spravedlnosti. Chci proto povzbudit další romské ženy, aby se nebály a bránily v případech, kdy jsou porušována jejich práva. Zklamalo mě, že se nemocnice proti rozsudku znovu odvolala, věřím však, že i odvolací soud rozhodne o mém případu spravedlivě," uvedla k soudnímu rozhodnutí poškozená.

Poškozené romské ženě dlouhodobě zprostředkováváme bezplatnou právní pomoc. Advokátka spolupracující s Poradnou a právní zástupkyně poškozené ženy Vanda Durbáková uvedla v souvislosti s rozhodnutím okresního soudu následující: „Rozhodnutí je v souladu s domácími i mezinárodními právními předpisy na ochranu lidských práv. Pro jeho dosažení byly nesporně klíčové rozsudky štrasburského soudu proti Slovensku v předchozích obdobných případech. Bohužel trvalo neuvěřitelných deset let, než domácí soud přiznal poškozené ženě přeměřené odškodné. Z mého pohledu to svědčí o tom, že naše soudy stále nedokáží zabezpečit účinný přístup ke spravedlivé nápravě v případech porušování základních lidských práv. Věřím však, že toto rozhodnutí bude pro zdravotnický personál dalším signálem, že nerespektování reprodukčních práv žen a jejich svobodné informované volby v této oblasti je zcela nepřípustné."

"Dosud zdokumentované případy této praxe a několikerá soudní rozhodnutí naznačují, že na Slovensku a v bývalém Československu bylo v předchozích dekádách nezákonně sterilizováno mnoho romských žen. Je však otázkou, zda je efektivní, aby se každá z nich domáhala spravedlnosti soudní cestou. Jsem přesvědčená, že by v tomto směru měly kromě soudů převzít zodpovědnost také další dvě složky státní moci. Měla by vzniknout nezávislá komise, která by celou tuto nezákonnou praxi účinně prošetřila a poškozené ženy odškodnila. Podobně komplexním způsobem se s praxí nezákonných sterilizací žen z etnických menšin vyrovnávaly v minulosti další země jako je Švédsko nebo například Peru. I v České republice se o tomto způsobu odškodnění nezákonně sterilizovaných žen nedávno hojně diskutovalo na vládní úrovni. Slovenská vláda však bohužel tuto otázku dlouhodobě ignoruje," dodala advokátka Drbáková na závěr.

adg, TZ Poradňa pre občianske a ľudské práva
Přečteno: 4448x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Sterilizace, ženy, Soud, rozsudek, Slovensko, Košice, Tiskové zprávyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo