romea - logo
16. srpna 2022 (úterý)
svátek má Jáchym

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Platforma pro lidská práva podporuje Annu Šabatovou do funkce ombudsmanky

Praha, 4.2.2014 15:06, (ROMEA)
Anna Šabatová (FOTO: Archiv Romea.cz)
Anna Šabatová (FOTO: Archiv Romea.cz)

Nejvhodnější kandidátkou na pozici ombudsmanky je podle Platformy pro lidská práva Anna Šabatová. Platforma sdružuje padesát organizací občanského a akademického sektoru a veřejně činné osobnosti. Anna Šabatová je jakožto bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv detailně obeznámena s agendou úřadu, u jehož zrodu stála. Sama se celoživotně věnovala ochraně základních práv a svobod. Má požadovanou odbornost a navíc nezpochybnitelný morální kredit, který je pro tuto pozici nezbytně nutný.

Mluvčí platformy zdůrazňují, že nadcházející volba bude důležitá pro budoucí směřování celého úřadu ombudsmana.

„Fungování veřejného ochránce práv se pohybuje v rovině doporučujících stanovisek – sám ombudsman nedisponuje pravomocemi k tomu, aby autoritativně nařídil změnu praxe. To může být vnímáno jako jeho slabina. Současně se ale takto otevírá prostor pro smírné řešení sporů, které by jinak skončily před soudy. O to víc je podstatné, kdo v čele úřadu stojí a zda je schopen silou své argumentace svá stanoviska prosadit. Anna Šabatová tento požadavek beze zbytku naplňuje,“ říká Lucie Otáhalová, jedna z mluvčích Platformy.

Platforma pro lidská práva vyjádřila svou podporu Anně Šabatové i otevřeným dopisem předsedům poslaneckých klubů, který podepsali jednak všichni tři mluvčí Platformy, jednak organizace, které již dříve podepsaly žádost o vnik ministerstva pro lidská práva, adresovanou politikům. Tento dopis přinášíme v plném znění.

Otevřený dopis poslancům

Otevřený dopis Platformy pro lidská práva předsedům poslaneckých klubů k volbě veřejného ochránce práv

Vyjádření podpory občanského sektoru ve prospěch Anny Šabatové na pozici ombudsmanky

Vážený pane Sklenáku,
Vážený pane Faltýnku,
Vážený pane Kováčiku,
Vážený pane Kalousku,
Vážený pane Stanjuro,
Vážený pane Jurečko,
Vážený pane Fialo,

obracíme se na Vás v souvislosti s volbou veřejného ochránce práv, v okamžiku, kdy Vy a Vaši kolegové stojíte před rozhodnutím, kterého z navržených kandidátů do této funkce podpořit.

Z pohledu občanského sektoru, za který hovoříme, je bezpochyby nejvhodnější kandidátkou Anna Šabatová, osobnost, kterou není třeba dlouze představovat. Jako bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv je detailně obeznámena s agendou úřadu, u jehož zrodu spolu s Otakarem Motejlem stála. Sama se celoživotně věnovala ochraně základních práv a svobod, naposledy jako předsedkyně Českého helsinského výboru. Má tak požadovanou odbornost a navíc nezpochybnitelný morální kredit, který je pro tuto pozici nezbytně nutný, vzhledem k tomu, že zákonné pravomoci veřejného ochránce práv jsou omezené.

Rádi bychom tímto dopisem podtrhli důležitost nadcházející volby pro budoucí směřování celého úřadu ombudsmana. Osobnost, která bude stát v jeho čele, ovlivní nejen to, jak budou činnost veřejného ochránce práv vnímat a využívat občané, ale dozajista i postoje vlády a ministerstev k jeho vyjádřením, stanoviskům a doporučením.

Kancelář veřejného ochránce práv je svébytnou institucí, která má v demokratickém právním státě své nezastupitelné místo. Působí jako pojistka v případech proti svévolnému či protiprávnímu jednání úřadů a institucí, radí obětem diskriminace, angažuje se v situacích, kdy jsou lidé omezeni na svobodě. Ve středu zájmu ombudsmana jsou lidé a ochrana jejich práv. Je důležité, aby úřad vedla osobnost, která svou dosavadní činností prokázala, že jí lidská práva nejsou lhostejná. Právě Anna Šabatová je člověkem, ke kterému může dle našeho názoru mít veřejnost důvěru a která má potenciál k tomu, aby fungování této instituce dále posílila.

Fungování veřejného ochránce práv se pohybuje v rovině doporučujících stanovisek – sám ombudsman nedisponuje pravomocemi k tomu, aby autoritativně nařídil změnu praxe. To může být na jednu stranu vnímáno jako jeho slabina, avšak na stranu druhou se takto otevírá prostor pro smírné řešení sporů, které by jinak skončily před soudy. O to víc je podstatné, kdo v čele úřadu stojí a zda je schopen silou své argumentace svá stanoviska prosadit. Platforma pro lidská práva je přesvědčena, že Anna Šabatová tento požadavek beze zbytku naplňuje.

Ombudsman je v úzkém kontaktu s veřejností, s lidmi, kteří se na něj obracejí často v momentě, kdy již neví, jak dále danou situaci řešit. Má tak cenné poznatky z praxe úřadů a dalších institucí, ví, co nefunguje, co je třeba zlepšit. Je naprosto nezbytné, aby politici a vysocí státní úředníci jeho hlasu naslouchali, přestože k tomu nejsou povinováni. Domníváme se, že Anna Šabatová je schopna vytvořit podmínky pro to, aby vztah mezi veřejnou ochránkyní práv a těmi, komu adresuje svá doporučení, byl smysluplným dialogem.

Za Platformu pro lidská práva
František Kostlán, Jana Smiggels Kavková, Lucie Otáhalová

Dále těchto 51 nevládních organizací:

 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR 
 • Česká ženská lobby - síť nevládních neziskových organizací, které hájí práva žen v ČR
 • ROMEA
 • Vzájemné soužití
 • Romodrom
 • IQ Roma servis
 • Prague Pride
 • Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD)
 • Oranžový klub
 • Člověk v tísni 
 • Ekumenická akademie Praha
 • Alternativa 50+
 • Katedra genderových studií UK
 • Síť mateřských center

 

Doplňující informace

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zastřešuje následující organizace:

 • Amiga
 • La Strada ČR
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům
 • Sdružení pro integraci a migraci
 • Poradna pro integraci
 • InBáze Berkat
 • Multikulturní centrum Praha 
 • Sdružení občanů zabývajících se emigranty
 • META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
 • Centrum pro integraci cizinců, o.s.
 • Evropská kontaktní skupina o.s.
 • Most pro lidská práva, o.s.
 • Charita Česká republika
 • Lačhe Čhave

 

Česká ženská lobby je síť nevládních neziskových organizací, které hájí práva žen v České republice a je součástí evropské sítě European Women´s Lobby. Zastřešuje tyto organizace:

 • Aliance žen s rakovinou prsu
 • Aperio 
 • Asociace podnikatelek a manažerek
 • Business and Professional Women Praha II
 • Česká asociace dul
 • Česká konfederace porodních asistentek
 • Český helsinský výbor
 • Český svaz žen
 • Evropská kontaktní skupina
 • Fórum 50 %
 • Gender Studies, o.p.s.
 • Hnutí za aktivní mateřství
 • Klub K2
 • Slovo 21 - Manuše
 • Národní kontaktní centrum - ženy a věda
 • NESEHNUTÍ Brno
 • Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
 • Otevřená společnost
 • Pomoc v nouzi, o.p.s.
 • Porodní dům "U Čápa"
 • proFem
 • Rodinné centrum PEXESO
 • ROSA o.s.
 • UNIPA 
 • Ženský web

 

TZ Platformy pro lidská práva
Přečteno: 743x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

otevřený dopis, Ombudsman, Anna Šabatová, Platforma pro lidská právaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo