romea - logo
20. srpna 2022 (sobota)
svátek má Bernard

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Projekt KOMPLEX nabídl pomoc téměř tři sta jednotlivcům a rodinám ze sociálně vyloučených lokalit

Brno, 6.3.2014 10:12, (ROMEA)
Sociální pracovnice aktivity Case management při práci s klientkou (FOTO: DROM, romské středisko)
Sociální pracovnice aktivity Case management při práci s klientkou (FOTO: DROM, romské středisko)

Více než 2 roky byl DROM, romské středisko partnerem v projektu „Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna“. V souladu se svým názvem nabízel projekt komplexní spektrum aktivit vedoucích ke zvýšení orientace a kompetencí na trhu práce a přímé pomoci v oblastech, které přímo uplatnitelnost a dlouhodobou udržitelnost na trhu práce ovlivňují. V rámci tří klíčových aktivit, které realizoval DROM, romské středisko, se do projektu zapojilo 298 jedinců a rodin ze sociálně vyloučené lokality.

DROM, romské středisko bylo do projektu zapojeno po dobu 28 měsíců od října 2011 do ledna 2014. Realizátorem projektu „Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna“ je IQ Roma Servis, o. s., které v projektových aktivitách pokračuje i v první polovině roku 2014. Dalším partnerem je Statutární město Brno. V rámci projektu realizoval DROM, romské středisko tři klíčové aktivity: Case management zaměřený hlavně na celostní práci s rodinou; Aktivity prevence v oblasti kriminality a sociálně patologických jevů a Podporu péče o zdraví. Pracovníci všech tří aktivit pracovali s počtem klientů, který maximálně naplnil jejich kapacitu. Služby nabízené v rámci projektu byli úzce a efektivně provázané i s nabídkou ostatních aktivit, které DROM, romské středisko nabízí svým klientům.

Aktivitu Case management zabezpečovaly během projektu dvě sociální pracovnice a jedna koordinátorka. V rámci aktivity bylo podpořeno 58 rodin. Sociální pracovnice pracovaly komplexně s celou rodinou klientů, poskytovaly poradenství spojené s vyřízením dávek hmotné nouze, bydlením, zadlužením, spolupracovaly s OSPOD a jednaly v zájmu klienta s institucemi. Pracovnice obzvlášť intenzivně spolupracovaly s OSPOD Brno-sever a OSPOD Brno-střed a v posledním období navázaly spolupráci s MMB – odborem sociální péče, konkrétně s referátem náhradní péče, týkající se pěstounských rodin, ve kterých pracovnice také působí. „V rámci aktivity Case management se podařilo nastolit řadu pozitivních změn v životě několika rodin, které byly značně destabilizované, a vzbudit u klientů motivaci k samostatnému jednání a zodpovědnosti za jejich životy. Pozitivní je i rozšíření spolupráce s OSPODy, školami a dalšími institucemi,“ zhodnotila aktivitu její koordinátorka Mgr. Klára Szubinská Šallé.

Aktivitu podpory péče o zdraví zabezpečovala jedna sociální pracovnice a koordinátorka aktivity. V rámci této aktivity bylo podpořeno 90 klientů. Sociální pracovnice nejčastěji pracovala se zakázkami týkajícími se začlenění do systému sociální péče a zajišťovala výhody pro zdravotně znevýhodněné (kompenzační a protetické pomůcky, dávky pro osoby se zdravotním postižením, invalidní důchody apod.). Také pomáhala klientům s řešením jejich zdravotního stavu, přičemž se je hlavně snažila motivovat, aby se kontinuálně zabývali svým zdravotním stavem. „Hlavní přínos aktivity Podpora péče o zdraví spatřuji v motivaci a aktivizaci klientů v souvislosti se zdravotní prevencí, zejména ve zlepšení v docházce na preventivní a kontrolní prohlídky k lékařům a zvýšení jejich informovanosti o fungování zdravotnického systému, ať už jde o problematiku zdravotního pojištění nebo dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením,“ vyjádřila se k přínosům projektu koordinátorka aktivity Mgr. Zuzana Marhoulová.

Hlavní prioritou a cílem aktivity Asistence prevence kriminality, kterou zabezpečoval jeden sociální pracovník a koordinátorka aktivity, byla zejména prevence vzniku sociálně patologických jevů, jejich eliminace a včasné řešení obtížných a rizikových životních situací zejména u věkové kategorie mladých lidí. „Díky pravidelnému kontaktu nejen s klienty ale i s dalšími členy jejich rodiny, spolupráci se zainteresovanými subjekty (zejména Probační a mediační služba, OSPOD, Policie české republiky, soudy) a díky dodržování podmínek a obsahu stanovené spolupráce se dařilo s těmito klienty úspěšně pracovat a naplňovat cíle zakázek. Průběžně docházelo k pozvolné stabilizaci jejich situace a eliminaci vlivu patologických jevů,“ uvedla Mgr. Simona Wachsbergerová, koordinátorka aktivity. Vytipovaní klienti byli zařazováni nebo i úspěšně absolvovali stanovené probační programy. Čtyři z nich byli v rámci OPP či SPČ zapojeni do aktivit DROM, romské středisko. V rámci celé aktivity bylo podpořeno 150 klientů.

Projekt „Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna“ (reg. č.: CZ.1.04/3.2.01/19.00269) byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

TZ DROM, rosmké středisko
Přečteno: 605x
 

Kam dál:

Štítky:  

DROM, ProjektyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo