romea - logo
26. června 2022 (neděle)
svátek má Adriana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Ralsko řeší sociální situaci obyvatel bývalých vojenských objektů

Ralsko, 22.8.2013 10:48, (ROMEA)
 Ploužnice pod Ralskem (Foto: Michal.Votapka - mapy.cz)
Ploužnice pod Ralskem (Foto: Michal.Votapka - mapy.cz)

Podpora docházky dětí do mateřských škol, práce s dětmi přecházejícími ze základních škol na střední, propojení veřejné služby a veřejně prospěšných prací, 175 cíleně rekvalifikovaných osob, kultivace veřejných prostor na sídlišti Ploužnice za brigádní účasti jeho obyvatel, zákaz hazardu na území obce – to jsou některé z kroků, ke kterým se chystají obce v regionu Ralsko. Zastupitelé Ralska na včerejším večerním jednání schválili tříletý plán pro zmírnění sociálních problémů připravený ve spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování.

V bývalém vojenském prostoru, který je veřejně známý z dlouholetého pobytu sovětských vojsk, dnes žije řada lidí v objektech dříve obývaných sovětskými vojáky. Jedním takovým místem je například sídliště Ploužnice, kde žije přibližně 800 obyvatel v domech, které patří městům Mimoň a Ralsko. „V okolí těchto domů se nachází armádní objekty, které dnes slouží jako naleziště železa, dalších kovů, svůj volný čas zde tráví i řada místních dětí a mládeže,“ popisuje toto místo lokální pracovník Agentury pro sociální začleňování Bronislav Podlaha.

Na sídlišti funguje předškolní klub společnosti Člověk v tísni, aktivity pro děti zajištují dvě další neziskové organizace a město Ralsko. „V Ralsku je vysoká nezaměstnanost – momentálně dosahuje výše 24,8 procent - v okrese Česká Lípa se přitom nezaměstnanost dlouhodobě pohybuje kolem 11 procent. Ralská nezaměstnanost je takřka stoprocentně dlouhodobá a úzce souvisí s úrovní dosaženého vzdělání., Na sídlišti Ploužnice pobírá podle odhadů sociálních pracovníků 40 procent obyvatel dávky v hmotné nouzi, 80 procent agendy terénních sociálních pracovnic při práci s klienty nejen z Ploužnice představuje předluženost.,“ doplňuje Podlaha.

Pro zlepšení sociální situace v Ralsku město požádalo o spolupráci vládní Agenturu pro sociální začleňování. Ta začala s městem i místními organizacemi spolupracovat od začátku tohoto roku.

 V tuto chvíli zástupci města, úřadu práce škol a místních neziskových organizací dokončili společně připravovaný plán pro nejbližší tři roky, který jasně určuje, co by mohlo napomoci k řešení hlavních místních problémů.V plánu je vytyčeno 78 konkrétních cílů. K naplnění každého z nich jsou v plánu určeny konkrétní kroky a kdo je kdy uskuteční. Plán se zaměřuje především na podporu zaměstnanosti. „Ti, kdo se osvědčí při veřejné službě, budou moci získat další práci ve veřejně prospěšných pracích. Úřad práce zároveň připraví projekty, ve kterých nezaměstnaní nejprve projdou rekvalifikací a někteří absolventi rekvalifikačních kurzů získají pracovní místa, která v rámci projektu vzniknou. Dlouhodobě nezaměstnání budou moci využít i pomoci pracovních poradců, kteří jim pomůžou s hledáním zaměstnání,“ vysvětluje Podlaha.

Mezi navrhovanými cíli je také zvýšit občanskou vybavenost na sídlištích Ploužnice a Náhlov a zapojit jejich obyvatel do starosti a péče o své bydlení a veřejné prostory. V oblasti vzdělávání bude posílena předškolní příprava dětí a budou podporovány děti, které přecházejí ze základní školy na střední. V Ralsku bude také posílena osvěta a prevence užívání drog. V Náhlově, na sídlišti Ploužnice i v podkroví školy v Osečné by měla vzniknout centra pro mládež, aby zde mladí mohli smysluplně trávit svůj volný čas. V Ralsku také začnou nově působit asistenti prevence kriminality.

 Na schválený plán nyní bude navazovat příprava projektových žádostí do evropských i národních dotačních titulů. S jejich přípravou bude městu i dalším organizacím pomáhat lokální pracovník Agentury pro sociální začleňování.

„První projekty jsme začali připravovat již během společného plánování. Podařilo se nám již získat dotace na zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež na Ploužnici i v Náhlově, na vybavení sportovního hřiště v Náhlově, na kamerový systém na Ploužnici a v Kuřívodech, na aktivity Komunitního centra Lampa. Připravili jsme také již projekty pro zavedení asistentů prevence kriminality a pro vzdělávání v dluhové problematice,“ uvádí Bronislav Podlaha.

“Město již také zaměstnalo 17 lidí na veřejnou službu, kteří poté mohou získat pracovní smlouvy na veřejně prospěšné práce. Ke schválení zastupitelstvem je připravena vyhláška zakazující veškerý hazard na území města,“ dodává Podlaha. Na schválený plán nyní bude navazovat příprava projektových žádostí do evropských i národních dotačních titulů. S přípravou těchto žádostí bude městu i dalším organizacím asistovat lokální pracovník Agentury pro sociální začleňování.

brf, Agentura pro sociální začleňování
Přečteno: 1135x
 

Kam dál:

Štítky:  

Agentura pro sociální začleňování, Romové, sociální služba, Sněmovna, NezaměstnanostHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo