romea - logo
1. prosince 2021 (středa)
svátek má Iva

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Romodrom prezentoval své projekty na konferenci v Bukurešti

Bukurešť/Praha, 27.6.2012 14:57, (ROMEA)
Zdroj: Romodrom, o.s.
Zdroj: Romodrom, o.s.

Konference proběhla ve dnech 21.-22. 6. v Rumunsku v hlavním městě Bukurešti. Za Královéhradeckou pobočku o. s. Romodrom se konference zúčastnil Čestmír Horký a Lenka Matoušková. Organizace se ujali Česká ambasáda v Bukurešti, organizace CeRe (Resource Center for Public Participation) a Nadace Forum 2000.
Cílem konference bylo posílení mezinárodního partnerství organizací zabývajících se v praxi integrací Romských obyvatel a prezentací dobré praxe v jednotlivých zemích. Účastníky byli zástupci organizací ze zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko), dále z Rumunska, Ukrajiny a Moldavska.

Na konferenci bylo předneseno sedm příspěvků včetně příspěvku o. s. Romodrom, který se zaměřil na oblast komunikace s místní samosprávou, dalšími partnery (školami, odbory sociálních věcí, aj.) a samotnými obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Cílem této spolupráce by měl být vždy společný záměr, na kterém by se všechny zúčastněné subjekty měli podílet stejným dílem. Společný záměr je předpokladem pro realizaci úspěšných aktivit/projektů.
Naše zahraniční kolegy například zajímalo, jestli jsou naši uživatelé zasaženi celoevropskou finanční krizí, jak pracujeme s rodinou s komplexními problémy, jaká je podpora ze strany státu v České republice směrem k sociálně vyloučeným, jaká je minimální mzda, aj. 
Zajímavá byla také diskuze nad tématem „podmínky pro bydlení“. Zde jsme prezentovali situaci v ČR, kde se setkáváme s předraženým pronajímáním bytů v havarijním stavu Romskému obyvatelstvu ze strany soukromých majitelů. 

Z každé země, z které účastníci na konferenci přijeli, byly patrné podobné obecné problémy, s kterými se Romové i neromové potýkají. Na Ukrajině jsou aktuálním tématem trestné činy z nenávisti, v Rumusnku je kladen důraz na vzdělávání Romů, v Maďarsku je značným problémem bydlení.
Zajištění terénní práce na území Královéhradecka je podpořeno z krajského individuálního projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II. Více o projektu na www.socialniprojekty.cz. Konference bude mít své pokračování a to v Praze letos na podzim

TZ Romodrom, o. s.
Přečteno: 701x
 

Kam dál:

Štítky:  

Konference, Rumunsko, Bydlení, Evropa, Integrace, Neziskový sektorHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo