romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

TZ IQ Roma servis: Ukončení realizace projektu Čas zkusit to jinak

Brno, 5.2.2013 11:06, (ROMEA)

V období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012 realizovala nestátní nezisková organizace IQ Roma servis ve spolupráci s partnerskými subjekty (Jihomoravský kraj, město Bučovice, město Ivanovice na Hané, město Veselí nad Moravou, město Vyškov, obec Zastávka u Brna, statutární město Brno) projekt Čas zkusit to jinak (reg. č.: CZ.1.04/3.2.01/19.00077). Hlavní cíl projektu spočíval v podpoře a zvýšení kompetencí cílové skupiny obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit v Jihomoravském kraji, a to zejména v oblastech bydlení, zaměstnanosti a finančních záležitostech. Aktivity projektu byly financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tříletý projekt korespondoval svým obsahem s nejčastějšími požadavky ze strany klientů v oblasti sociální práce. Na dvou brněnských pobočkách Centra poradenství a zaměstnanosti na Hybešově 41 a Cejlu 49 a návazně pak prostřednictvím terénní sociální práce ve vybraných obcích Jihomoravského kraje bylo poskytováno odborné sociální poradenství a poradenství v oblasti zaměstnanosti. Bezplatných služeb využilo celkem 1 444 klientů, prostřednictvím více než 9 500 individuálních konzultací. Z tohoto celkového počtu tvořili necelých 200 klienti terénních pracovníků z menších obcí JMK, zbylých 850 pak navštívilo některou z poraden v Brně. Nejčastěji byly řešeny zakázky zaměřené na zaměstnanost, zahrnující hledání zaměstnání a zvyšování kompetencí pro trh práce, dále také řešení vztahů se zaměstnavateli, s úřady práce a dalšími institucemi. Aktivity tohoto typu poptávalo 666 klientů, kteří za tímto účelem vyhledali některého z pracovníků IQ Roma servisu více než 3 400x. Hojně využívali příchozí také poradenství v oblasti bydlení (527 osob), u 474 jedinců byla řešena otázka spojená se zadlužeností. Často se klienti informovali také v tématu sociálního zabezpečení, zahrnující státní sociální podporu, hmotnou nouzi, důchod, případně pojištění ad. (323 osob prostřednictvím 901 kontaktů).

Specifická podpora, resp. jedna z klíčových aktivit projektu, byla orientována na matky s dětmi vracející se na trh práce a mladé nezaměstnané ve věku 15-18 let. Jedná se o skupiny, které mají v návaznosti na reálné možnosti přístupu k trhu práce vícečetné znevýhodnění, vyplývající např. z nízkého věku, absence pracovních zkušeností (čerství absolventi škol či studenti) či trvající péči o malé dítě. Obě skupiny jsou proto typově vhodnější pro zaměstnání s flexibilní pracovní dobou, případně se sníženými či složenými pracovními úvazky. S mladými klienty se pracovalo zejména na zvyšování kompetencí pro trh práce, vyhledávání brigád a zaměstnání odpovídající reálným možnostem klientů, neméně pak na jejich udržení ve vzdělávacím procesu, případně motivaci k dalšímu vzdělávání. Kontakt proběhl s 60 mladými klienty. Obdobně byla nastavena i spolupráce s matkami s dětmi, u nichž bylo cílem osvojení standardních pracovních návyků a nalezení vhodného uplatnění. Spolupráce byla navázána se 109 matkami. Na základě práce s oběma jmenovanými cílovými skupinami byla vytvořena metodická příručka, která je publikována jako jeden z výstupů projektu.

Krom aktivit zaměřených výhradně na klientskou práci tvořila důležitou náplň projektu ještě spolupráce se zaměstnavateli a dalšími lokálními institucemi, s nimiž je komunikace nezbytná jak na úrovni řešení zakázky jednotlivého klienta, tak na úrovni systémové (v návaznosti na komunitní plánování, strategie integrace apod.). Nejčastější partnery v tomto ohledu tvořily místní samosprávy (sociální či bytové odbory, OSPODy aj.), veřejné instituce (úřady práce, policie aj.), případně jiné lokální neziskové organizace (azylové domy, agentury podporovaného zaměstnání, poskytovatelé sociálních služeb aj.). Velmi kvalitní spolupráce byla v tomto kontextu nastavena s obcí Vyškov. Co se týče zaměstnavatelů, projekt se v rámci jedné ze svých klíčových aktivit věnoval také výhradně spolupráci s nimi a šíření již zavedené koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel. V průběhu projektu bylo kontaktováno více než 300 lokálních společností z Jihomoravského kraje.

Udržitelnost aktivit nastavených v rámci projektu Čas zkusit to jinak je aktuálně zajištěna kontinuálně navazujícími dalšími projekty zaměřenými jak na poradenské služby, tak na síťování a spolupráci se zaměstnavateli a dalšími institucemi.

TZ IQ Roma servis
Přečteno: 730x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Brno, ProjektyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo