romea - logo
13. srpna 2022 (sobota)
svátek má Alena

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

15 let čekala na spravedlnost. Soud na Slovensku odškodnil nezákonně sterilizovanou Romku

5.2.2020 0:17
Ilustrační FOTO
Ilustrační FOTO

Krajský soud v Košicích pravomocně potvrdil odškodnění pro nezákonně sterilizovanou romskou ženu v plné požadované výši přes 16 000 Eur (asi 400 tisíc korun). Poškozená žena byla sterilizována bez poskytnutí informovaného souhlasu v roce 1999 v Krompašské nemocnici a na soudech se domáhala spravedlnosti již 15 let.

"Je pozitivní, že domácí soudy nakonec přiznali poškozené ženě přiměřené odškodnění. Celé řízení však trvalo neuvěřitelných 15 let a soudy během tohoto období mnohokrát pochybily. I proto jsem přesvědčena, že v tomto případě nedokázaly zajistit opravdu účinný přístup ke spravedlnosti," řekla právní zástupkyně poškozené ženy Vanda Durbáková.

"Zároveň je třeba zdůraznit, že soudy nemusí být jedinou a tou nejúčinnější cestou, jak zajistit nápravu při podezření ze závažného systémového porušování lidských práv menšin, jako jsou násilné sterilizace romských žen," dodala Durbáková.

"Odpovědnost by měla konečně převzít vláda. Právě z její iniciativy by měla vzniknout nezávislá komise, která by celou praxi nezákonných sterilizací prošetřila a poškozené ženy by byly následně účinně a rychle odškodněny. Takové řešení od slovenské vlády požaduje i Výbor OSN pro lidská práva. Na rozdíl od soudů by zřízená komise mohla řešit celou praxi komplexněji a mohla by přiblížit, jaký byl vlastně její celkový charakter a rozsah v naší společnosti,"řekla právní zástupkyně poškozené ženy Vanda Durbáková.

Odškodněná Romka byla sterilizována během porodu druhého dítěte, který byl veden císařským řezem. O provedení sterilizace ji nemocniční personál neinformoval a nedala ke sterilizaci informovaný souhlas. O tom, že byla sterilizována, se dozvěděla až po provedení zákroku.

Proto se v roce 2005 obrátila na soud se žalobou na ochranu osobnosti a domáhala se, aby uložil žalovanému - městu Krompachy (právnímu nástupci zrušené nemocnice s poliklinikou) - povinnost zaslat omluvný list za provedení protiprávního zákroku a zároveň žádala přiznat náhradu nemajetkové újmy tehdy ve výši 500 000 slovenských korun a náhradu nákladů řízení.

Okresní soud ve Spišské Nové Vsi o žalobě poškozené romské ženy rozhodoval opakovaně, přičemž jeho rozsudky byly vícekrát odvolacím soudem zrušeny. V roce 2011 okresní soud nakonec rozhodl, že nezákonnou sterilizací došlo k porušení práv poškozené ženy a městu Krompachy nařídil, aby se jí písemně omluvila. Uvedené rozhodnutí soudu se stalo pravomocným.

Následně už soudy rozhodovali jen o výši náhrady nemajetkové újmy za nezákonnou sterilizaci. V roce 2017 okresní soud uložil městu Krompachy zaplatit poškozené ženě finanční odškodnění v plné výši. Žalovaná strana se proti výši odškodnění odvolala a o jejím odvolání následně rozhodoval Krajský soud v Košicích.

Ten svým aktuálním rozhodnutím pravomocně potvrdil rozsudek okresního soudu, tedy odškodnění pro poškozenou ženu v plné požadované výši přes 16 000 Eur, což je asi 400 tisíc českých korun.

"Byla to pro mě velmi dlouhá cesta. Z rozhodnutí mám radost, ale peníze mi nenahradí to, co mi v nemocnici udělali, tedy, že už nemohu mít děti," uvedla poškozená žena.

Od roku 2005 bezplatnou právní pomoc poškozené ženě zprostředkovávala nevládní organizace Poradna pro občanská a lidská práva.

Jde o poslední případ týkající se nezákonné sterilizace romských žen, který řešily soudy na Slovensku. Poradna pro občanská a lidská práva v minulých letech poskytovala právní pomoc během soudních řízení celkově dvanácti nezákonně sterilizovaným romským ženám. Několik z nich se domohli spravedlnosti a odškodnění až u Evropského soudu pro lidská práva.

Případy nezákonných sterilizací zdokumentovala Poradna pro občanská a lidská práva ve spolupráci s mezinárodní organizací Centrum pro reprodukční práva v roce 2003 v publikované zprávě Tělo a Duše: Násilné sterilizace a další útoky na reprodukční svobodu Romů na Slovensku. Její závěry vycházely z 230 rozhovorů uskutečněných s romskými ženami ze sociálně vyloučených komunit na východním Slovensku, z nichž většina měla podezření, že byly sterilizovány bez předchozího informovaného souhlasu.

Několik mezinárodních institucí, které monitorují dodržování mezinárodních smluv o lidských právech, v minulých letech nabádalo slovenskou vládu, aby přijala kroky k účinnému prošetření této praxe a zajistila poškozeným ženám přístup ke spravedlnosti. Výbor OSN pro lidská práva v roce 2016 vládě doporučil, aby převzala odpovědnost a zřídila nezávislý orgán, který by celou praxi prošetřil. V roce 2018 vydala k této otázce stanovisko i slovenská Veřejná ochránkyně práv, která rovněž uvedla, že hlavní zodpovědnost za řešení má výkonná a zákonodárná moc. Přístup ke spravedlnosti pro poškozené ženy by se podle ní mohl zajistit přijetím zvláštní právní úpravy.

 

ryz, tisková zpráva Poradny
Přečteno: 1177x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Sterilizace, Slovensko, sterilizace, Soud, odškodněníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo