romea - logo
20. května 2022 (pátek)
svátek má Zbyšek

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

8. ročník Mezinárodní konference romských žen (IRWC) se bude konat v Severní Makedonii. Uzávěrka přihlášek 15. září 2021

9.9.2021 14:38
Romské ženy (Ilustrační FOTO: Slovo 21)
Romské ženy (Ilustrační FOTO: Slovo 21)

Již 8. ročník Mezinárodní konference romských žen (IRWC) se bude konat v Severní Makedonii ve dnech 24. - 26. listopad 2021. Účastníci se mohu hlásit do 15. září 2021.

"Genderová rovnost je jednou z klíčových hodnot Rady Evropy. Všichni lidé bez rozdílu by si měli mít možnost svobodně vybrat, jak chtějí žít, měli by prosperovat sociálně a ekonomicky, jako sobě rovni. Ženy a dívky jsou klíčovými aktéry rozvoje a změny. Pro vytvoření spravedlivé, inkluzivní, prosperující a mírové společnosti je zásadní dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen a dívek," zdůrazňuje se v prohlášení k plánované konferenci.

Mezinárodní konference romských žen

  • Jednací jazyk: angličtina, makedonština a romština.
  • Termín pro podání přihlášky: 15. září 2021, 00:00 SEČ

Dokumenty

Strategický akční plán Rady Evropy pro inkluzi Romů a travelerů na léta 2020-2025  (Strategic Action Plan on Roma and Traveller Inclusion (2020-2025) prosazuje posílení pozice Romek a travelerek ve všech oblastech života.

Jak zdůrazňuje tento dokument, nedávná covidová krize odhalila mnoho systémových a strukturálních selhání ve vztahu k romským ženám a travelerkám a upozornila na všudypřítomný anticiganismus a anti-nomadismus.

"Povinnost být odkázán na pobyt doma může být pro některé členy romské a travelerské komunity těžké respektovat vzhledem k nestálým a nestabilním, přeplněným a nevyhovujícím ubytovacím podmínkám, nebo nedostatku míst, kde se mohou traveleři usadit," uvádí se v prohlášení.

"Omezený nebo žádný přístup k vodě a hygienickým potřebám, nevyhovující nebo neexistující vodovody nebo odpadní systémy, nevyhovující přívod elektřiny a svoz odpadků vystavují romské a travelerské komunity vyššímu riziku nákazy onemocněním COVID-19, ale také zvyšují nebezpečí fyzických a mentálních onemocnění. K tomu ještě přistupuje vzrůstající výskyt domácího násilí v důsledku nezaměstnanosti a prohlubující se chudoby. Distanční výuka není vždy možná, neboť chybí počítačové vybavení nebo není dostatečně silný signál. To by mohlo vést ke zvýšenému vypadnutí ze školského systému nebo propadlictví," varuje Rada Evropy ve své strategii.

Cílem konference je podle organizátorů zaměřit se na ochranu lidských práv a důstojnosti romských žen a travelerek v krizových dobách.

"Konference se zaměří na dopad a důsledky covidové pandemie pro romské ženy a travelerky, a z toho plynoucí nerovnosti v přístupu k ochraně zdraví. Upozorní i na skutečnost, že častá neexistence státní příslušnosti a dokladů totožnosti mohou problém ještě zhoršit. Konference se dále bude zabývat legislativou jednotlivých států, ale i mezinárodním právem, které by měly zajistit zranitelným skupinám přístup ke zdravotní péči, a poukáže na překážky zamezující plné a efektivní uplatnění těchto legislativ. Snahou konference bude identifikovat způsoby, jak tyto překážky překonat," uvádí organizátoři konference.

Program konference, který byl sestaven ve spolupráci s romskými ženami a travelerkami, bude sestávat z plenárních zasedání o dopadech a důsledcích pandemie Covid-19, dále budou probíhat workshopy na témata jako je aktivismus romské a travelerské mládeže, zaměstnanost Romek a travelerek, romské ženy a travelerky v umění, kultuře, v jazykovém a kulturním dědictví, dopad covidové krize na vzdělání dětí Romů a travelerů od předškolního až po vyšší a vysokoškolské vzdělání a školení, rasismus, anticiganismus a anti-nomadismus v dobách krize, environmentální rasismus, think tank na problematiku romského a travelerského feminismu, LGBTIQ a romské ženy a travelerky.

Přečteno: 911x
 

Kam dál:

Štítky:  

Konference, Akce, ženy, Romky, MakedonieHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo