romea - logo
1. prosince 2021 (středa)
svátek má Iva

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Amnesty International žádá ukončení diskriminace Romů v Evropě

Praha, 5.4.2013 14:52, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

U příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. duben) upozorňuje Amnesty International (AI) Evropskou unii, že nedělá dost pro to, aby v členských státech skončila diskriminace Romů

Největší lidskoprávní organizace světa zahajuje celoevropskou kampaň  „Lidská práva tady. Práva Romů teď.“

„Evropská unie musí okamžitě přijmout opatření a začít uplatňovat sankce na své členské státy, které selhávají v otázce odstranění diskriminace a násilí proti Romům,“ říká John Dalhuisen, ředitel programů AI pro Evropu a Střední Asii. „Takové praktiky jdou proti zákonům EU a také proti principům svobody, demokracie a respektu k lidským právům, na kterých byla tato instituce založena,“ dodává.

Odhadovaných šest milionů Romů, kteří žijí na území států EU, je hluboko pod národním průměrem v téměř všech ukazatelích životní úrovně: osm z deseti Romů žije na hranici chudoby, jen jeden ze sedmi mladých romských dospělých má dokončené středoškolské vzdělání. Násilné vystěhovávání je stále běžnou praxí v řadě evropských zemí, jako je Rumunsko, Itálie nebo Francie. Vzdělávání Romů je segregované především v České republice, v Řecku a na Slovensku – což je zcela v rozporu s národními zákony i legislativou celé EU, která zakazuje rasovou diskriminaci.

K více než 120 vážným násilným útokům proti Romům a jejich majetku došlo v Maďarsku, České republice, na Slovensku a v Bulharsku mezi lednem 2008 a červencem 2012. Státní úřady, včetně policie, v mnoha případech selhaly při předcházení takovým případům nebo při jejich vyšetřování.

V roce 2000 přijala Evropská unie směrnici o rasové rovnoprávnosti, která zakazuje diskriminaci založenou na rase nebo etniku – a to v práci, při vzdělávání, v přístupu ke zboží a službám, bydlení nebo zdravotní péči. Charta základních práv EU, která vstoupila v platnost v roce 2009, také zakazuje diskriminaci a zakotvuje právo na vzdělání, sociální podporu, bydlení a práci. Evropská komise je pak oprávněna zakročit proti jednotlivým členům sedmadvacítky, pokud poruší právo EU nebo zmíněnou chartu. Doteď se to nicméně nikdy nestalo v souvislosti s nějakou diskriminací Romů nebo jiné etnické minority.

„Evropská komise má možnost trvale změnit životy přehlížených a diskriminovaných komunit v Evropě, včetně Romů. Zatím ale bohužel postupuje velmi váhavě proti státům, které porušují lidská práva Romů,“ stěžuje si Dalhuisen a dodává: „To, co vidíme, je komise, která uplatňuje sankce spíš v technických otázkách, například u dopravy nebo daní, ale ne tam, kde jde o životně důležité věci pro miliony lidí, jako je násilné vystěhovávání, segregace nebo nenávistné útoky. Nobelova cena míru, kterou EU dostala, má moc ukončit diskriminační praktiky, které jsou běžné v mnoha jejích členských státech. Tato moc teď musí být použita.“

Amnesty International proto vyzývá Evropskou unii, aby začala podnikat přesvědčivé kroky a začala hrát hlavní roli při odstranění diskriminace Romů v Evropě.

Na problematiku chce upozornit KAMPANÍ s názvem „Lidská práva tady. Práva Romů teď. Budíček pro Evropskou unii“. Jejím jádrem je celoevropská petice evropské komisařce pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingové. Cílem je jasně deklarovat požadavek odstranit diskriminační praktiky vůči romským menšinám v Evropě.

V České republice má kampaň mj. upozornit na skutečnost, že české úřady a instituce používají diskriminační mechanismy velmi podobné těm, které situaci romské menšiny komplikují i v jiných zemích (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Itálie apod.)

„Kampaň by měla pomoci vyvolat diskuzi o situaci romské menšiny v ČR a posunout ji od předpojatých debat na vyšší úroveň a zvýšit povědomí o tom, že v Evropě různé státy používají podobné diskriminační mechanismy,“ přibližuje potenciál kampaně v ČR Mark Martin, ředitel české sekce Amnesty International.

Během kampaně se AI obrátí také na poslance Evropského parlamentu, kteří mají možnost vyvíjet politický tlak na Evropskou komisi i na státy. Na prostranství před Evropským parlamentem postaví aktivisté Amnesty International 8. dubna 2013 maketu romské osady a instaluje výstavu fotografií, které budou upozorňovat na druhy diskriminace, kterým Romové v Evropě čelí.

Znepokojivá fakta o EU a Romech


Diskriminace, násilné vystěhovávání, segregace a násilí proti Romům v Evropské unii

V Evropě žije mezi 10 a 12 miliony Romů, asi polovina z nich v zemích Evropské unie. Osm z deseti romských domácností v EU je na hranici chudoby. Tři čtvrtiny Evropanů přiznávají, že Romové jsou rizikovou skupinou ohroženou diskriminací. Většina Evropanů (53 %) ale zároveň věří, že celá společnost by mohla profitovat z lepší integrace Romů.

V roce 2012 tvrdilo v průzkumu 34 % Evropanů, že obyvatelé jejich země by se cítili „nepříjemně“ a 28 % „trochu nepříjemně“, pokud by jejich děti měly ve škole romské spolužáky. V Maďarsku, České republice, na Slovensku a v Bulharsku bylo v období mezi lednem 2008 a červencem 2012 zaznamenáno víc než 120 vážných násilných útoků proti Romům a jejich majetku - a to včetně střelby, pobodání nebo házení zápalných lahví.

Česká republika


Odhadovaných 200 tisíc Romů tvoří 1,9 % populace země. Asi jedna třetina z nich (60 – 80 tisíc) žije ve zhruba 330 oddělených romských osadách, kde je nezaměstnanost více než 90 %. Romské děti představují 32 % žáků navštěvujících školy pro děti s lehkým mentálním postižením, kde je zjednodušený učební plán. Nejméně 5 Romů bylo v ČR zabito a 22 – včetně tří mladistvých – bylo zraněno při násilných útocích v období mezi lednem 2008 a červencem 2012.

ČTK, adg, Amnesty International
Přečteno: 2359x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Evropa, Diskriminace, Amnesty International, EUHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo