romea - logo
23. května 2022 (pondělí)
svátek má Vladimír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Budapešťský soud: Romské děti byly odebírány rodinám kvůli svému původu a kvůli chudobě. Šlo o diskriminaci

8.10.2021 13:22
Ilustrační FOTO: ERRC
Ilustrační FOTO: ERRC

Městský soud v Budapešti rozhodl ve prospěch Evropského střediska pro romská práva (ERRC) v případu napadajícího příliš velké zastoupení a diskriminaci romských dětí v státní péči v novohradském okrese v Maďarsku, uvádí tisková zpráva ERRC vydaná 5. října 2021. V rozsudku ze 4. října 2021 soud shledal, že Ministerstvo pro lidské zdroje porušilo právo na rovné zacházení dětí, které byly odebrány svým rodinám vzhledem k jejich finanční situaci, z nichž většinu tvoří romské děti.

„Rodiny byly diskriminovány na základě sociálně-ekonomického postavení a chudoby, a také vzhledem ke svému romskému původu,“ uvedl soud.

ERRC vystupovalo jako žalující strana zastupující všechny romské děti, které byly odňaty svým rodinám. Soud souhlasil se žádostmi ERRC, aby bylo okamžitě ukončeno nelegální odejímání dětí, a nařídil ministerstvu, aby každý rok po dobu pěti let monitorovalo a shromažďovalo údaje o počtech dětí ve státní péči v nógrádském okrese, které jsou považovány za Romy. Musí být vytvořen akční plán založený na výsledcích monitoringu a realizace tohoto plánu musí být sledována ministerstvem. To musí být provedeno transparentním způsobem a relevantní dokumentace musí být zveřejněna na webových stránkách ministerstva, nařídil soud.

“Rozsudek je velkým krokem kupředu, protože ukládá ministerstvu povinnost shromažďovat etnické údaje. Ministerstvo musí vytvořit vhodný protokol pro sběr anonymních statistických a etnických údajů o dětech ve státní péči. To znamená, že ministerstvo již nemůže tvrdit, že neví, kdo je Rom, a proto není zodpovědné za své úkony nebo zanedbání povinností, které masivně znevýhodňují Romy,” zdůraznila právnička Adél Kegye, která zastupovala v tomto případu ERRC.

Žaloba byla podána poté, co se ERRC dozvědělo, že ústavy ochrany dítěte v novohradském okrese, které jsou spravovány ministerstvem,  přijímají do své péče romské děti na základě sociálního postavení a chudoby jejich rodin. Průzkum, který provedla Asociace Šance pro děti (Gyerekesély Közhasznú Egyesület) pro ERRC ukázal, že i když Romové tvoří méně než 20% populace Maďarska, romské děti tvoří více než 80 % dětí ve státní péči. Údaje ukázaly velkou korelaci mezi hlubokou chudobou, těžkou deprivací a příjmem dětí do systému státní péče.

ERRC poprvé vzneslo žalobu proti maďarskému Ministerstvu pro lidské zdroje v roce 2017. Městský soud rozhodl v roce 2019, že Ministerstvo pro lidské zdroje je zodpovědné za masivní počet odnětí dětí rodinám v nógrádském okrese. Tenkrát však soud neshledal, že tato škodlivá praxe má rovněž za následek diskriminaci romských dětí. ERRC se odvolalo proti tomuto rozhodnutí a odvolací soud vrátil případ zpět k prvoinstančnímu soudu. Ten pak vydal nedávný rozsudek o diskriminaci romských dětí, uvádí závěrem tisková zpráva ERRC.

Přečteno: 906x
 

Kam dál:

Štítky:  

Maďarsko, Budapešť, Soud, Diskriminace, RasismusHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo