romea - logo
18. ledna 2022 (úterý)
svátek má Vladislav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Bude splněn desetiletý plán EU směrem k Romům? Aktivisté se obávají, že vlády členských států ho nebudou plnit

13.10.2020 17:00
Ilustrační FOTO: Petr Zewlakk Vrabec
Ilustrační FOTO: Petr Zewlakk Vrabec

Evropská komise přijala nový desetiletý plán zahrnující návrh doporučení Rady EU na podporu Romů v EU. Podle komise je třeba se zaměřit na sedm klíčových oblastí: rovnost, začlenění, účast, vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péči, a bydlení. Mnohé proromské organizace ale vidí v plánu jisté mezery a myslí si, že nemusí vyřešit špatnou situaci Romů v Evropě. Nejvíce se obávají toho, jak budou členské země dodržovat národní strategie, které si mají samy vytvořit do září 2021.

Pro každou oblast vytyčila Komise nové cíle a vydala doporučení členským státům ohledně toho, jak jich dosáhnout. Cíle a doporučení poslouží jako důležité nástroje, pomocí nichž bude možné měřit dosažený pokrok a zajistit, aby EU zlepšila poskytování nezbytné podpory, kterou stále mnoho Romů žijících v EU potřebuje.

"Jednoduše řečeno, za posledních deset let jsme neudělali dost na podporu našich romských spoluobčanů. To je neomluvitelné. Mnozí Romové jsou nadále vystaveni diskriminaci a rasismu. To nelze akceptovat. Dnes navazujeme na úsilí o nápravu této situace s jasnými cíli a obnoveným závazkem dosáhnout v příštím desetiletí skutečné změny," uvedla místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

„Tento nový plán nevyřeší nepříjemnou situaci Romů v Evropě, protože neexistuje politická vůle prosazovat reformy, které je třeba uskutečnit,“ řekl pro Euronews Zeljko Jovanovic, ředitel Open Society Roma Initiatives Office.

„Přestože nový plán Evropské komise je lepší, než ten předchozí, problém vidíme v jeho aplikování. V těch členských státech, kde je nejvíce Romů jde segregace, korupce ruku v ruce s institucionálním rasismem proti Romům,“ píše ve svém prohlášení Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) a dodává, že je třeba pozastavit financování Evropské Unie vládám, které i nadále porušují základní lidská práva.

ERRC oceňuje ve svém prohlášení závazek předsedy Komise von der Leyenové „nahradit anticiganismus otevřeností a přijetím, nenávistné projevy a nenávistné zločiny tolerancí a respektem k lidské důstojnosti“.

„Oceňujeme desetiletý závazek Evropské komise podporovat začleňování Romů a plně si uvědomujeme, že primární povinnost v boji proti anticganismu spočívá, jako vždy, na členských státech,“ dodává ERRC.

Ředitelka ERGO Network Jamen Gabriela Hrabaňová je přesvědčena, že je důležité, aby vlády členských zemí dodržovaly doporučení vydané Evropskou komisí.

„Nyní musí vlády členských zemí přidat. Musí zajistit nejvyšší závazky podle doporučení Rady EU v boji proti anticiganismu, protiprávní segregaci škol. Musí zajistit větší sankce za nenávistné projevy, trestné činy z nenávisti a špatné zacházení ze strany policie. Musí zabránit nucenému vystěhovávání a také musí více investovat do infrastruktury, čistého a bezpečného bydlení, zaměstnání, zdravotní péče a posílení postavení Romů na lokální úrovni,“ říká Hrabaňová v prohlášení ERGO Network.

Komise vyzvala členské státy, aby do září 2021 předložily vnitrostátní strategie a každé dva roky podávaly zprávu o jejich provádění. Komise bude sledovat pokrok při plnění cílů pro rok 2030, přičemž bude vycházet z údajů z průzkumů prováděných Agenturou Evropské unie pro základní práva a z příspěvků ze strany občanské společnosti. V polovině období bude rovněž provedeno důkladné celkové hodnocení nového desetiletého plánu.

Nový strategický rámec EU pro Romy je prvním přímým příspěvkem k provádění akčního plánu EU proti rasismu na období 2020–2025 a součástí závazku předsedkyně Ursuly von der Leyenové pro „Unii rovnosti“.

Přečteno: 942x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Evropská komiseHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo