romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Diskriminace Romů: Poslanci EP žádají zastavit nelegální vyhošťování a diskriminaci

Brusel, 14.12.2013 21:43, (ROMEA)
Evropský parlament (FOTO: JLogan, Wikimedia Commons)
Evropský parlament (FOTO: JLogan, Wikimedia Commons)

Evropský parlament ve čtvrtek schválil nezávazné usnesení, ve kterém vyzval členské státy k zastavení protiprávního vyhošťování Romů, zastavení posuzování na základě etnické příslušnusti, zneužívání policejní moci a porušování lidských práv. Usnesení, které hodnotí implementaci národních strategií na podporu integrace Romů, zároveň žádá vyčlenit více prostředků na boj proti diskriminaci a pro malé komunitní projekty.

Parlament v usnesení odsoudil jakékoliv pokusy členských států o omezování práva Romů na volný pohyb v EU. Romové, jejichž počet v Evropě se odhaduje na 10 až 12 milionů (v EU přibližně 6 milionů), tvoří největší evropskou menšinu.

DOKUMEN¨T

Lepší využití více finačních prostředků

Evropská komise a členské státy by měly zajistit dostatečné financování projektů na podporu integrace Romů z vnitrostátních rozpočtů a programů EU, zejména z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje. Poslanci také navrhují vytvoření zvláštních grantových programů v podobě malých a pružných fondů pro komunitní projekty.

Komise by měla nadále sledovat a hodnotit , jak členské státy nakládají s fondy EU, které jsou určeny na integraci Romů a o svých zjištěních by měla každoročně informovat Parlament a Radu .

Monitoring na úrovni EU

Parlament vyzval Komisi, aby sledovala dodržování základních práv Romů, protiromské incidenty a zločiny z nenávisti spáchané na Romech v celé Unii. "V případě porušení práv, a to zejména v souvislosti se svobodou pohybu a pobytu, právem na přístup ke zdravotní péči a vzdělání, právem na nediskriminaci, právem na ochranu osobních údajů a nerespektováním zákazu vytváření registrů na základě etnické příslušnosti a rasy, by Komise měla podniknout rozhodné právní kroky včetně možnosti iniciovat řízení pro porušení právních předpisů," uvádí se v usnesení.

Přístup ke vzdělání a na trh práce

"Členské státy musejí odstranit segregaci v oblasti vzdělávání a zastavit svévolné umisťování romských dětí do zvláštních škol," uvádí se dále v usnesení. Prioritní pozornost je podle poslanců třeba věnovat přístupu všech romských dětí ke kvalitnímu vzdělání, včetně programu Erasmus, a přijetí opatření, která by zabránila předčasnému ukončování školní docházky u romských žáků.

Parlament také vyzval členské státy k odstranění diskriminace a všech překážek v přístupu Romů k zaměstnání a vytvoření konkrétních programů odborné přípravy. Romy by měly ve větší míře zaměstnávat a nabízet jim stáže i evropské instituce, uvádí se také v usnesení .

Genderové aspekty romské integrace

V samostatném usnesení, které poslanci schválili v úterý, Parlament vyzval členské státy, aby vyvinuly více úsilí v boji proti diskriminaci romských žen. Napomoci by tomu mohli opatření jako pružná pracovní doba, daňové úlevy, vhodná opatření sociální péče a rozšíření zařízení péče o děti.

VIDEO

Přečteno: 2988x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Evropa, Evropská komise, Evropská unie, Evropské fondy, Evropský parlament, Evropský parlament, Diskriminace, RasismusHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo