romea - logo
27. ledna 2022 (čtvrtek)
svátek má Ingrid

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Europe Roma chystá demonstrace proti neonacismu po celém světě. Akce proběhne i dnes v Praze

Londýn, Praha, 28.8.2013 11:40, (ROMEA)
Neonacisté zaútočili 24. 8. 2013 na romskou ubytovnu v Ostravě (FOTO: repro ČT24)
Neonacisté zaútočili 24. 8. 2013 na romskou ubytovnu v Ostravě (FOTO: repro ČT24)

Politické hnutí Europe Roma International vydalo u příležitosti série protirasistických demonstrací po celém světě prohlášení, které se zabývá celkovou situací v České republice. V textu odsuzuje jak extremisty, tak například i majitele a provozovatele ubytoven. A kritizuje i do vlastních řad. Na závěr vyzývá českou společnost ke společnému řešení problémů.

Demonstrace za dodržování lidských práv a proti vzrůstajícímu neonacismu proběhnou 3. září 2013 v každé zemi od 14.00 hodin místního času, ve Velké Británii v 15.00 hodin. Uskuteční se před českými ambasádami v těchto státech:
Velká Británie, USA, Kanada, Rakousko, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Belgie, Francie, Itálie, Slovensko, Bulharsko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, Holandsko, Dánsko, Severní Irsko, Brazílie.

V Praze demonstrace proběhne před úřadem vlády ve Strakově akademii, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

Prohlášení Europe Roma Inernational

My, Romové, jsme nedílnou součástí české společnosti. Fandíme českým národním týmům, radujeme se z jejich vítězství a zapíjíme žal z proher. Posloucháme českou hudbu, chodíme na koncerty českých zpěváků a naše děti umějí české lidovky. Díváme se na české filmy - i v našich rodinách se často ozývají hlášky z českých filmů.

Jsme občané České republiky, jsme součástí multietnického celku souhrnně označovaného jako český národ. Česká kultura se stala součástí našeho života a Čechy, Morava a Slezsko jsou naším domovem, naší vlastí.

Odsuzujeme krádeže a násilí

Odsuzujeme veškeré krádeže i násilí bez rozdílu etnické příslušnosti pachatele a litujeme oběti těchto činů. Mnozí z nás se také stali obětmi a prožívají stejné pocity jako ostatní poškození lidé.

Je-li pachatel romského původu jsme navíc rozhořčeni z kolektivní viny, kterou nám velká část společnosti, často společně s rasisujícími médii, přisuzuje. Povaha trestných činů se z obecného hlediska stává stále více brutálnější, lidskost a soucit se vytrácejí do nenávratna a pachatelé se bez rozdílu etnické příslušnosti stávají stále více agresivnějšími. Nikdo z nás tuto skutečnost nezpochybňuje.

Odsuzujeme činy všech pachatelů bez rozdílu etnické příslušnosti a odmítáme kolektivní vinu za činy spáchané konkrétním Romem. Neneseme žádnou zodpovědnost za jednotlivce našeho národa ani za další občany, právě tak jako Češi nenesou kolektivní vinu za útoky spáchané na některých našich lidech.

Považujeme za velmi důležité, aby každý čin byl řádně a objektivně potrestán orgány činnými v trestním řízení. Žijeme v moderním společenství, kde způsob potrestání určuje nestranný soudní systém. Toto potrestání nepatří do rukou jednotlivců.

Bez práce

Mnoho z nás pracuje - ve výrobních závodech, stavebních společnostech , ve zdravotnictví, školství, pohostinství, kultuře, sociálních službách, ve státní správě, bankovnictví a mnoha dalších oborech. Jsou mezi námi i podnikatelé, především ve stavebnictví.

Velké procento romských rodin je bohužel bez zaměstnání z důvodů etnické příslušnosti (špatná předešlá zkušenost s Romy, xenofobie i již zmíněná „kolektivní vina“), kvůli tomu, že mnozí z nás žijí v regionech, kde není práce pro nikoho, i z důvodu nízkého vzdělání a tudíž i nízké kvalifikace. U některých rodin je příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti také pohodlnost, získaná ze ztráty pracovních návyků.

Podivujeme se nad „stěhovací mánií“, kvůli níž se některé romské rodiny z velkých měst stěhují do malých vesnic a městeček, kde nemají dlouhodobě zaměstnání ani místní starousedlíci.

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je nejdůležitější priorita naší komunity, avšak mnohé kroky učiněné politiky naopak možnost zaměstnávání snižují – a to pro všechny nezaměstnané občany, bez rozdílu.

A co rozvoj podnikání?

Považujeme za nepochopitelné, že předešlé vlády neinvestovaly do rozvoje podnikání občanů ČR, ve kterých tkví síla rozvoje národní ekonomiky. Namísto toho podporovaly zahraniční společnosti, z nichž velké procento svoji činnost v České republice již ukončilo.

Nechápeme, proč stát nepodporuje ani podnikatelské programy, které by zajišťovaly přímé zaměstnávání, a namísto toho financuje programy typu „výuka psaní životopisů“, „komunikace při pohovoru“. Rekvalifikace bez možnosti následného uplatnění v konkrétní firmě považujeme rovněž za neefektivní.

Sociální dávky

Sociální dávky mají být pomocí v nouzi, nikoliv dlouhodobým trvalým příjmem, který navíc demotivuje lidi, kteří pak přestávají žít aktivní život. Demotivace může také vyvolávat deprese. A to, společně s velmi špatnou sociální situací a represemi, vede ke zvýšené kriminalitě, užívání drog, prostituci či gamblerství, zejména u lidí s nízkým vzděláním.

Vyvracíme demagogii, že Romové mají oproti jiným skupinám vyšší sociální dávky a že některé sociální příspěvky jsou určené pouze Romům. Veškeré dávky jsou vypočítávány dle tabulek a může je využít každý český občan v sociální nouzi.

Sociální začleňování a dotační politika

Evropská unie, vláda ČR a nadační fondy investují nemalé finanční prostředky na začleňování sociálně slabých romských rodin, ale tyto prostředky bývají velmi neefektivně využívány. Souhlasíme s projekty, jejichž cílem je vzdělávání sociálních pracovníků v romské komunitě, ale pro činnost těchto lidí následně nejsou peníze.

Dotační politika je nakloněna neefektivním programům - tuto politiku nepřipravují romské organizace a jejich zástupci, ale pouze, bez předchozích jednáních s Romy, úřady EU a ČR. Dotace nerozdělují romští zástupci a nemají možnost jakkoliv ovlivnit průběh řízení, využití ani kontroly.

Některé romské organizace byly usvědčeny z finančních podvodů, ale nelze podle toho soudit všechny. Uvítali bychom, kdyby všechny organizace byly každoročně kontrolovány nezávislým subjektem.

Nesouhlasíme s tím, aby neziskové organizace i aktivisté jednali za celou komunitu a ovlivňovali tak život našich rodin.

Požadujeme, aby dotace byly efektivně využívány na předškolní výchovu dětí, na aktivní využití volného času a podporu přímého zaměstnávání.

"Byznys" provozovatelů ubytoven

V současné době mnoho romských rodin žije v nevyhovujících ubytovnách, mnohdy proto, že i na ně byl v rámci kolektivní viny uvalen dluh za neplacení služeb jinými partajemi v předchozím bydlišti.

Provozovatelé ubytoven, které by jinak byly poloprázdné, mají prostřednictvím doplatků na bydlení zajištěn bezproblémový „byznys“ na úkor zde žijících romských rodin i daňových poplatníků. Více jak 90% majitelů bytových domů a ubytoven jsou lidé české národnosti. Je pak otázkou, kdo za situaci v některých lokalitách nese vinu, a zda by při dodržování povinností na obou stranách vše došlo do takové podoby.

Naši terénní pracovníci, aktivisté i my upozorňujeme rodiny na dodržování povinností, ale je důležité, aby i instituce, majitelé domů, provozovatelé ubytoven i politici konali bez rozdílu etnické příslušnosti.

Proti nenávisti a diskriminaci

Jsme proti jakékoliv formě diskriminace, snižování důstojnosti člověka. Protiromské demonstrace jdou proti lidskosti a vyvolávají pouze další zlo.

Podněcování k nenávisti vůči nám se stalo společensky přijatelné. Tento trend není nebezpečný pouze pro nás, Romy, ale pro všechny občany ČR. Protiromská nálada dává živnou půdu extremistům a jejich uskupením. Ty pak nás, Romy (podobně jako majitelé a provozovatelé ubytoven) využívají ve svůj vlastní prospěch. Tato extremistická uskupení na svých stránkách vystupují i proti „přizpůsobivým“ Židům, homosexuálům, Arabům, černochům… Dnes jsou napadáni Romové, kdo to bude zítra? Takováto otevřená nenávist vedla naposledy ke druhé světové válce.

Na protiromských demonstracích se jen vzácně probírají skutečné problémy, o kterých se přes dvacet let neustále zmiňujeme a jejichž odstranění požadujeme. Neměli bychom jako společnost stát na protilehlých názorových stranách a střetávat se kvůli tomu. Existuje pouze jedno jediné, společné řešení, pomocí humánních a lidsky přívětivých přístupů 21. století.

Demonstrace proti neonacistům

Některé věci nemůžeme ovlivnit, ale můžeme se navzájem pochopit a stát na straně dobra, zdravého selského rozumu a požadovat nápravu současného bezpráví.

Zveme všechny na demonstrace za dodržování lidských práv a proti vzrůstajícímu neonacismu, které proběhnou 3.9.2013 od 14.00 hodin. (Ve Velké Británii v 15.00 hodin.) Demonstrace proběhnou před českými ambasádami v těchto zemích:
Velká Británie, USA, Canada, Rakousko, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Belgie, Francie, Itálie, Slovensko, Bulharsko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, Holandsko, Dánsko, Severní Irsko, Brazílie.
V Praze demonstrace proběhne před úřadem vlády.

Ladislav Baláž, Ondřej Jano,
Europe Roma International

fk, Europe Roma International
Přečteno: 8069x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Europe Roma International, Romové, Neonacismus, Rasismus, DemonstraceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo