romea - logo
20. října 2021 (středa)
svátek má Vendelín

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Evropská komise bude probírat aktivity Evropského sociálního fondu se širokou veřejností

14.2.2020 12:28
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)

Od listopadu 2019 je otevřená výzva Evropská komise k zapojení se do veřejné konzultace, jejímž cílem je zjištění názorů, zkušeností či postřehů od široké i odborné veřejnosti a zúčastněných stran na aktivity podporované z Evropského sociálního fondu. Evropská komise by ráda získala zpětnou vazbu na aktivity zaměřené na vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení, které byly podporovány z Evropského sociálního fondu v letech 2014-2018.

Veřejná konzultace probíhá formou online dotazníku, který je zveřejněn na níže uvedených webových stránkách do 24. února 2020. Této iniciativy se mohou zúčastnit všichni občané i veškeré organizace.

Zpětná vazba bude sloužit k evaluaci současného nastavení programu podpory a jako východisko pro jeho zlepšení v následujícím období. Hodnocení se zaměří mimo jiné na úspěšnost iniciativ EU týkajících se omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky, podpory rovného přístupu ke vzdělávání a celoživotnímu učení pro všechny, podpory odborného vzdělávání a zlepšování kvality a účinnosti vysokoškolského vzdělání a přístupu k němu. Rovněž se zaměří na to, který druh podpory byl nejúčinnější.

Tato výzva, která je cílená i na jednotlivé občany, představuje možnost, jak ovlivnit proces distribuce podpory a výběr podporovaných projektů. Proto je velmi důležité této možnosti využít a komunikovat Evropské komisi své zkušenosti a podněty, aby proces demokratické participace v této oblasti byl zajištěn také zdola. Zejména se jedná o možnost otevřít možnosti podpory pro typy projektů, které dosud podporovány nebyly nebo pro které navzdory jejich úspěšnosti je nesnadné zajistit pokračující finanční podporu z důvodu administrativních limitů.

Současná podpora ESF v oblasti vzdělávání a odborné přípravy romských dětí a mladistvých se zaměřuje na zlepšování přístupu ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči, boji proti předčasnému ukončování školní docházky, zvyšování kvality vzdělávání do konce povinné školní docházky, podporu středoškolského a vysokoškolského vzdělávání a zejména také na inkluzi romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu, rozvoj inkluzivního vzdělávání a odstraňování segregace romských dětí ve vzdělávání. Tyto cíle se však neobejdou bez reformy většinového vzdělávání, takže projektové cíle jsou podmíněné součinností v obou oblastech. Co se týče dospělých, jedná se zejména o doplnění vzdělání a celoživotní učení. Cílem je i začleňování romských pedagogů a expertů do vzdělávacího systému a jejich participace na koncepci vzdělávání.

Bohužel, jak je příznačné pro administrativní politické instituce Evropského typu, rozhraní pro vyplnění dotazníku je nepřehledné a proces, kterým potenciální respondent musí projít, aby se k dotazníku dostal, je neúměrně komplikovaný. Procedura obnáší zřízení uživatelského účtu, který je podmíněn poskytnutím čísla mobilního telefonu a jeho ověření prostřednictvím speciální EU mobilní aplikace. Podrobnější informace o účelu veřejné konzultace, stejně tak jako dotazník jsou poskytovány v češtině.

V případě, že se Vám z technických důvodů nepodaří účet zřídit a k dotazníku se propracovat, zašlete zprávu na: Amparo.ROCA-ZAMORA@ec.europa.eu.

Oficiální informace o výzvě naleznete zde

Přečteno: 635x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Evropská komiseHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo