romea - logo
7. prosince 2021 (úterý)
svátek má Ambrož

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Evropská komise uznala, že rasismu se nedopouštějí jen jednotlivci, ale je i strukturální. Komise posílí boj proti rasové diskriminaci

18.9.2020 17:04
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)

Lepší kontrola dodržování evropských pravidel o zákazu diskriminace či apel na státy, aby lépe bránily rasové diskriminaci ze strany svých policejních složek, patří mezi hlavní body dnes zveřejněného plánu Evropské komise pro boj s rasismem. Unijní exekutiva připouští, že evropský blok má v přístupu vůči rasové diskriminaci a nesnášenlivosti stále rezervy. Komise proto mimo jiné hodlá sáhnout k nápravě ve vlastních řadách a zajistit, aby sbor unijních úředníků byl etnicky vyvážený.

"Je čas přestat jen vysvětlovat, proč musíme jednat. Je čas skutečně jednat," prohlásila dnes místopředsedkyně komise Věra Jourová. Narážela na to, že unijní činitelé i evropští lídři sice dlouhodobě dávají najevo, že s rasismem je třeba bojovat, avšak v praxi se to ne vždy projevuje.

"Pokrok v boji proti rasismu a nenávisti je křehký – je těžké ho vydobýt, ale velmi snadné o něj přijít. Teď je tedy na čase to změnit. Vybudovat skutečně protirasistickou Unii – Unii, která přejde od slov k činům," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie 16. září 2020.

EK dnes vyzvala členské státy, aby účinněji předcházely možné rasové diskriminaci ze strany policie a snažily se zvýšit důvěru veřejnosti v bezpečnostní složky. V souvislosti s vlnou protestů ve Spojených státech se letos konaly demonstrace proti údajně diskriminačnímu přístupu policie také v některých evropských městech.

Helena Dalliová, komisařka pro rovnost: "Tímto akčním plánem uznáváme, že rasismu se nedopouštějí jen jednotlivci – je i strukturální."

"Přišla rozhodující chvíle. Protesty proti rasismu vyslaly jasný signál – ke změně musí dojít teď. Nebude to snadné, je ale nutné to udělat. Budeme na tom tvrději pracovat. Pokud to bude potřeba, nebudeme se bránit ani zpřísnění legislativy. Samotná Komise upraví svou personální politiku, aby jako instituce lépe odrážela evropskou společnost,“ dodala místopředsedkyně Komise odpovědná za hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

Některé nevládní organizace či europoslanci vyčítají komisi, že je v boji proti rasismu sama málo aktivní. Šéfka EK Ursula von der Leyenová se loni chopila funkce s tím, že chce dosáhnout vyváženého počtu mužů a žen, což se jí téměř podařilo. Kritici však podotýkají, že v jejím 27členném týmu jsou pouze lidé bílé barvy pleti.

Komise v této souvislosti chce, aby unijní instituce zjistily, jaký je poměr etnik mezi jejich zaměstnanci. Sama EK hodlá "podniknout kroky k významnému zvýšení reprezentativnosti" kolektivu více než 30.000 lidí, kteří pro ni pracují.

"V demokratických společnostech není místo pro žádný druh rasové diskriminace a rasismu. Všichni musíme usilovat o to, aby naše společnosti byly protirasistické. Tímto akčním plánem uznáváme, že rasismu se nedopouštějí jen jednotlivci – je i strukturální. Abychom situaci změnili, musíme je proto řešit na všech úrovních správy veřejných věcí. Zabýváme se proto mimo jiné prosazováním práva, sociálními postoji, stereotypy a ekonomickými obavami a vybízíme členské státy, aby také přijaly své vlastní akční plány proti rasismu,“ prohlásila Helena Dalliová, komisařka pro rovnost.

Komise v rámci rozsáhlého plánu pro příštích pět let chystá řadu vlastních iniciativ. Mezi prvními chce prověřit, jak členské země přistupují k dodržování směrnice o rasové rovnosti, která zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě etnické příslušnosti. V příštím roce vypracuje komise hodnotící zprávu, která by mohla posloužit při případných pozdějších řízeních proti zemím, jež by pravidla porušovaly.

Brusel rovněž vytvoří funkci koordinátora, jehož úkolem bude dohlížet na to, aby unijní orgány postupovaly jednotně ve všech oblastech, do nichž může rasová diskriminace zasahovat. Podle Jourové to je například bydlení, vzdělání, zaměstnanost, zdravotnictví či kultura.

Je třeba více akce: koordinace, lepší informovanost a vynucování vnitrostátních i unijních právních předpisů

Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025 představuje řadu opatření pro boj proti rasismu prostřednictvím právních předpisů EU, ale také další metody: spolupráci s členskými státy, včetně vnitrostátních donucovacích orgánů, médií a občanské společnosti, využití v současnosti dostupných i budoucích nástrojů EU a přezkum personální politiky samotné Komise. Akční plán mimo jiné požaduje:

  • Lepší prosazování práva EU – EU má silný právní rámec pro boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii. Je však zřejmé, že je nutné jej přehodnotit a zjistit, zda v něm nejsou mezery, které by se měly odstranit. V roce 2021 Komise vydá zprávu o uplatňování směrnice o rasové rovnosti a v roce 2022 případně přednese navazující legislativní návrhy. Komise rovněž zajistí úplnou a správnou transpozici a provedení rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii, a to i cestou zahájení řízení o nesplnění povinnosti.
  • Užší koordinaci – Komise jmenuje koordinátora boje proti rasismu a zahájí pravidelný dialog se zúčastněnými stranami, který se bude konat nejméně dvakrát ročně. Koordinátor bude v kontaktu s lidmi menšinového rasového nebo etnického původu a s členskými státy, Evropským parlamentem, občanskou společností, akademickou obcí a Komisí bude spolupracovat na posílení opatření politiky proti rasismu.
  • Spravedlivý výkon policejních pravomocí a ochranu – členským státům se doporučuje za podpory agentur EU, jako je Agentura pro základní práva (FRA) a Agentura pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, zvýšit úsilí v prevenci diskriminačních postojů ze strany policie a dalších bezpečnostních orgánů a zlepšit důvěryhodnost při stíhání trestných činů z nenávisti.
  • Zvýšené úsilí na vnitrostátní úrovni – členské státy se vybízejí, aby do konce roku 2022 přijaly vnitrostátní akční plány proti rasismu a rasové diskriminaci. Komise ve spolupráci s vnitrostátními odborníky do konce roku 2021 vypracuje hlavní zásady pro vytvoření účinných vnitrostátních akčních plánů a do konce roku 2023 vydá první zprávu o pokroku.
  • Větší diverzitu personálu institucí EU – Komise podnikne v oblasti náboru a výběru nových pracovníků kroky k tomu, aby byl její vlastní personál výrazně reprezentativnější ve vztahu k celé společnosti. Podobné kroky by měly učinit i ostatní instituce EU.
  • Mezi další opatření uvedená v akčním plánu patří zvyšování informovanosti a odstraňování rasových a etnických stereotypů prostřednictvím médií, vzdělávání, kultury a sportu a lepší sběr dat rozčleněných podle etnického nebo rasového původu.
  • Komise také začne každoročně udělovat ocenění pro evropská hlavní města vyznačující se inkluzí a diverzitou. Na jaře 2021 uspořádá summit proti rasismu.

DOKUMENT

Přečteno: 867x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Evropská komise, DiskriminaceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo