romea - logo
18. ledna 2022 (úterý)
svátek má Vladislav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Evropský soud ve Štrasburku: Slovensko nedostatečně vyšetřilo policejní násilí vůči třem romským chlapcům

6.4.2021 18:28
Šikana romských dětí košickými policisty.  Foto: Print Screen z videa, které natočili sami policisté.
Šikana romských dětí košickými policisty. Foto: Print Screen z videa, které natočili sami policisté.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP) rozhodl o případu policejního násilí vůči třem romským chlapcem, ke kterému mělo dojít v policejním autě během jejich převozu na policejní stanici, v roce 2009 v Košicích. Podle ESLP odpovědné státní orgány násilí vůči nim nedostatečně vyšetřili, čímž porušily své mezinárodní právní závazky v oblasti lidských práv. Jde o incident, který předcházel policejnímu násilí, kterému následně společně s dalšími třemi Romy čelili na policejní stanici Košice - Jih.

"Jsem rád, že se můj syn i ostatní chlapci po tolika letech konečně dočkali spravedlnosti," uvedl otec jednoho z poškozených.

K incidentu došlo v březnu 2009, kdy byl jeden z romských chlapců zadržen příslušníky PZ a během převozu policejním autem ho měl jeden z policistů udeřit rukou do obličeje a žádat od něj jména a adresy ostatních spolupachatelů, se kterými se měl dopustit protiprávní činnosti. Po zadržení dalších dvou spolupachatelů, je měl policista během převozu na policejní stanici všechny tři tlouci rukou do obličeje.

Právní zástupkyně poškozených: "Je důležité, že spravedlnost v případě tří romských chlapců zvítězila. Bohužel stalo se tak až před štrasburskou soudem."

"Je důležité, že spravedlnost v případě tří romských chlapců zvítězila. Bohužel stalo se tak až před štrasburskou soudem. Je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení včetně soudů při projednávání případů policejního násilí s rasovým motivem postupovaly co nejdůsledněji, i to jim vzkazuje v tomto rozhodnutí Evropský soud," uvedla Vanda Durbáková, právní zástupkyně poškozených.

Bezplatnou právní pomoc poškozeným v trestním řízení a následných řízeních před ústavním soudem a ESLP zprostředkovala nevládní organizace Poradna pro občanská a lidská práva.

"Jde za poslední roky o další rozsudek Evropského soudu, který poukazuje na závažné nedostatky ve vyšetřování policejního násilí na Slovensku, včetně vyšetřování jeho možného rasového motivu. Je zřejmé, že tyto nedostatky nejsou ojedinělé a z našich zkušeností přetrvávají. Odpovědné státní orgány dodnes nepřijaly účinná opatření, aby je odstranily," dodal k rozsudku programový koordinátor Poradny pro občanská a lidská práva Štefan Ivanco.

Všichni poškození byly v době incidentu nezletilí. Daný incident bezprostředně předcházel široce medializovaných policejnímu násilí, kterému romští chlapci následně čelili během jejich zadržení na policejní stanici Košice - Jih. Toto násilí bylo částečně zaznamenány na videonahrávce, i přesto však bylo stíhání policistů v prosinci 2020 pravomocně ukončeno jejich osvobozením.

Sekce kontroly a inspekční služby MV SR začala v roce 2009 ve celé věci trestní stíhání a vůči podezřelým policistům vznesla obvinění. V roce 2010 bylo násilí vůči třem poškozeným během jejich převozu autem na policejní stanici vyčleněno do samostatného trestního řízení. Policista, který se ho měl dopustit, byl obžalován z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Okresní soud Košice II nejprve v roce 2011 obžalobu odmítl a vrátil ji k dalšímu doplnění. Po doplnění vyšetřování a opětovném podání obžaloby, okresní soud věc projednal v hlavním líčení, avšak nakonec rozsudkem z roku 2015 obžalovaného policistu zprostil viny. Soud konstatoval, že tento skutek není trestným činem. Odvolání pak odvolací soud zamítl jako neopodstatněné. Osvobozující rozsudek se tak stal pravomocným.

Následně se poškození ve snaze zvrátit tento rozsudek stěžovaly i u Ústavní soudu SR. Ten však žádné porušení jejich práv nezjistil a usnesením z listopadu 2018 jejich stížnost odmítl.

Po vyčerpání všech dostupných právních prostředků, v červnu 2017, podali poškození stížnost na ESLP. Namítali v ní porušení svých práv zaručených Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, a to zejména práva na ochranu před krutým a nelidských zacházením, jehož součástí je i povinnost státních institucí vést v těchto případech účinné vyšetřování. Domáhali se i určení, že postupem orgánů došlo i k porušení jejich práva na přístup k účinnému prostředku nápravy a ve spojitosti s těmito případy i práva na ochranu před diskriminací.

Dne 1. 4. 2021 ESLP jejich stížnosti částečně vyhověl. Zamítl argumentaci vlády, že stížnost je nepřípustná a rozhodl, že odpovědné státní orgány porušily právo stěžovatelů na účinné vyšetření údajného policejního násilí. Tím porušily procesní složku práva na ochranu před nelidským nebo ponižujícím zacházením nebo trestáním podle článku 3 Úmluvy.

ESLP ve svém rozsudku především zdůraznil, že v případech, kdy je namítáno policejní násilí s rasovým motivem, jsou státní orgány povinny přijmout veškerá vhodná opatření ke zjištění toho, zda řízení mělo rasový motiv a zjistit, zda rasová nenávist nebo předsudky založené na etnickém původu osoby sehrály roli ve vyšetřovaných událostech.

Zacházení s případy s rasovým motivem a brutalitou na stejném základě jako s případy, v nichž rasový motiv neexistuje, by podle Evropského soudu znamenalo zavírání očí před skutečnou povahou těchto činů, které jsou zvláště zničující pro základní lidská práva. Podle soudu v daném případě nic nenasvědčuje tomu, že by se zvláštní pozornost věnovala přítomnosti rasového prvku.

Podle soudu je objektivní skutečností dobře známou orgánům činným v trestním řízení, především okresnímu soudu, že skutek, který byl předmětem trestního řízení, spadal do širšího kontextu událostí, které se následně odehrály na policejní stanici Košice - Jih. Obžalovaný policista byl obžalovaným i ve druhém trestním řízení, které se v této věci vedlo. Evropský soud tak vytkl okresnímu soudu, že měl posuzovat jednání policisty v širším kontextu i následné události a pečlivě vyšetřit možný rasový motiv.

Uvedené pochybení společně s nedostatečnou rychlosti v některých fázích trestního řízení podle Evropského soudu způsobily jeho neúčinnost.

Přečteno: 993x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Policie, Soud, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, Rasismus, Násilí, DětiHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo