romea - logo
1. prosince 2021 (středa)
svátek má Iva

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Rada Evropy podpořila opatření ČR k výkonu rozsudku D.H.

Brusel, 10.12.2012 11:00, (ROMEA)
Nadace OSf Praha podpořila projekty, které se zaměřují na výchovu dětí ze sociálně vyloučených komunit, neboť právě zde se vysoké procento dětí nedostane do mateřských škol a složitá situace rodin vede k nedostatečnému rozvoji dětí. (FOTO: OSF Praha)
Nadace OSf Praha podpořila projekty, které se zaměřují na výchovu dětí ze sociálně vyloučených komunit, neboť právě zde se vysoké procento dětí nedostane do mateřských škol a složitá situace rodin vede k nedostatečnému rozvoji dětí. (FOTO: OSF Praha)

Výbor ministrů Rady Evropy na jednání ve dnech 5. – 6. prosince 2012 projednal a podpořil konsolidovaný akční plán k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s dalšími státními institucemi (např. Úřad Vlády a Veřejný ochránce práv).

Jednání Rady Evropy ve Štrasburku se zúčastnil první náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl v doprovodu velvyslance ČR u Rady Evropy Tomáše Bočka, zmocněnce vlády pro zastupování ČR u Evropského soudu pro lidská práva Víta Schorma a ředitele odboru vzdělávací soustavy MŠMT Jakuba Stárka.

Evropský soud pro lidská práva před pěti lety rozhodl, že systém zařazování žáků mimo hlavní vzdělávací proud v České republice, ačkoli používá etnicky neutrální kritéria, způsobuje diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělání, čímž odporuje Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Evropský soud pro lidská práva je na základě úmluvy Rady Evropy z roku 1950 vrcholnou právní autoritou v otázkách lidských práv. Na výkon rozsudku dohlíží podle mezinárodní úmluvy Výbor ministrů Rady Evropy.

„Záležitosti je na mezinárodní úrovni věnována mimořádná pozornost, o čemž svědčí i fakt, že se do včerejší debaty v Radě Evropy zapojila významná část členských států“, uvedl první náměstek ministra školství Jiří Nantl. „Pozitivní reakce v jejich vystoupeních i přijaté závěry jednání Rady Evropy ukazují, že jsme na správné cestě, nyní má již klíčový význam naplnění přijatého plánu opatření“, doplňuje Nantl.

Na rozdíl od minulosti, kdy Rady Evropy i další instituce kritizovaly Českou republiku za průtahy ve zlepšování rovného přístupu ke vzdělávání pro romskou menšinu a sociálně znevýhodněné, konsolidovaný akční plán opatření k výkonu rozsudku D. H., který byl připraven v uplynulých šesti měsících již za působení ministra Petra Fialy, byl při jednání Výboru ministrů Rady Evropy přijat pozitivně a usnesení k němu bylo schváleno bez pozměňovacích návrhů. 

TZ MŠMT
Přečteno: 771x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Vzdělávání, MŠMT, rozsudek D.H.HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo