romea - logo
3. července 2022 (neděle)
svátek má Radomír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Komisař pro lidská práva: Odsuzujte rasové útoky a zbořte vepřín v Letech

Štrasburk (AKTUALIZOVÁNO), 21.2.2013 11:02, (ROMEA)
Nils Muižnieks (FOTO: www.coe.int)
Nils Muižnieks (FOTO: www.coe.int)

Rada Evropy tvrdě kritizuje Českou republiku za diskriminaci Romů. Například romské děti podle ní v ČR často musejí chodit do speciálních škol, i když by zvládly docházku do normálních tříd. "Segregace romských dětí ve vzdělávání nadále vyvolává vážné znepokojení, pokud jde o lidská práva v České republice. Mnohé z nich jsou vyučovány jako děti s mírným postižením, což je v rozporu s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007, jenž Českou republiku za tuto praxi odsoudil. Na odstranění tohoto nedostatku je třeba naléhavě pracovat," uvedl Muižnieks.

Podle zprávy komisaře Rady Evropy pro lidská práva jsou Romové leckdy terčem rasistických útoků a Češi je vylučují na okraj společnosti. Česko by mělo podniknout okamžité kroky ke zlepšení situace Romů, vyzývá komisař Nils Muižnieks. Vadí mu třeba to, že čeští politici ne vždy dostatečně odsuzují rasově motivované útoky na Romy. 

Český stát by podle něj neměl Romy stěhovat na jedno místo, kde pak žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Komisař také žádá zboření vepřína v Letech u Písku, který stojí na místě bývalého pracovního tábora pro Romy z doby druhé světové války. Tábor označuje termínem koncentrační. 

Muižnieks připustil, že české úřady učinily povzbudivé kroky včetně integračních strategií, opatření na potírání projevů rasové nenávisti nebo snah o větší zastoupení národnostních menšin v policejních sborech. Přesto ale je třeba udělat spoustu práce k vymýcení protiromského rasismu. "Pro situaci Romů je příznačné vyloučení a odsunutí na okraj společnosti. Opatření zacílená na změnu této situace se musí rozšířit, zvláště pokud jde o přístup ke kvalitnímu vzdělávání, obstojné bydlení a odstranění diskriminace," uvedl komisař.

Komisař dále vyzval místní úřady, aby v přístupu k Romům měly více na zřeteli lidská práva, a to zejména podporou práce zmocněnců pro romskou problematiku, poskytováním bydlení a dalších služeb sociálně slabým rodinám a zabráněním vystěhovávání Romů, což pak vede k "teritoriální segregaci".

Muižnieks dále poznamenal, že Romové nadále jsou v Česku nejčastějšími oběťmi rasově motivovaného násilí. "Dosud podniknutá opatření na potlačování tohoto jevu musí pokračovat, ale musí být propojena se systematickým stíháním pachatelů těchto zločinů a jednoznačným politickým odsouzením takových činů," prohlásil Muižnieks.

Komisař dále vyjádřil politování nad tím, že v Letech, kde bylo zavražděno mnoho Romů, stále stojí vepřín ze 70. let minulého století. "Rozpočtová kritéria nemohou převážit nad respektem k lidské důstojnosti. Vepřín by měl být odstraněn a měly by být zváženy kroky k uctění mrtvých," vyzval Muižnieks.

Jeho zpráva se týká rovněž situace lidí s postižením. Vyjádřil znepokojení nad skutečností, že zhruba 60.000 postižených žije izolováno v ústavech a že více než 30.000 z nich je zcela nebo částečně zbaveno způsobilosti k právním úkonům.

Komisař oceňuje, že nový občanský zákoník to zavedením individuálního přístupu mění, ale vyjádřil znepokojení nad údajně nedostatečnou přípravou na uplatňování nových pravidel od příštího roku. Komisař rovněž vyzývá české úřady, aby ukončily vyčleňování hendikepovaných dětí ve školách.

Česká republika má v komentáři k závěrům Rady Evropy výhrady. Například poukazuje na to, že vyučovací standardy jsou jednotné pro všechny školy, a tak nelze tvrdit, že školy s převahou romských žáků mají tyto standardy "de facto" nižší. Navíc poukazuje na akční plán, jenž má bránit dalšímu umisťování dětí bez hendikepů do tříd pro postižené děti.

Premiér Petr Nečas už při loňské Muižnieksově návštěvě v Česku komisaři řekl, že takzvané inkluzivní vzdělávání předpokládající zařazování co největšího počtu dětí do běžných škol je jedním z klíčových nástrojů české politiky vůči menšinám.

Rada Evropy se k postavení romské menšiny v České republice vyjadřuje kriticky dlouhodobě. Už loni odsoudila segregaci romských dětí ve školství v ČR a dalších zemích a vyzvala evropské země k nápravě. O rok dříve zase komisař pro lidská práva Thomas Hammarberg kritizoval protiromské postoje v české společnosti a vyzval Prahu, aby zintenzivnila své snahy o integraci Romů. Diskriminace si povšimly i Spojené státy, zpráva amerického ministerstva zahraničí z března 2010 se zmiňovala i o neonacistickém extremismu zaměřeném proti Romům. 

brf, ČRo
Přečteno: 1700x
 

Kam dál:

Štítky:  

EU, Rada Evropy, Diskriminace, Děti, Vystěhování, Vzdělávání, ZahraničníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo