romea - logo
17. srpna 2022 (středa)
svátek má Petra

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Romský vzdělávací fond k Mezinárodnímu dni Romů: Diskriminace ve školství musí skončit

8.4.2016 0:01
Romský vzdělávací fond
Romský vzdělávací fond

"Diskriminace romských dětí ve vzdělávání je morálně a ekonomicky nepřijatelná a musí skončit! To je podle nás základní předpoklad pro socioekonomickou, politickou a kulturní změnu postavení Romů ve 21. století," řekl při příležitosti Mezinárodního dne Romů Nadir Redzepi, výkonný ředitel Romského vzdělávacího fondu (REF). Server Romea.cz zveřejňuje proghlášení REFu v plném znění.

REF: Diskriminace ve školství musí skončit

Dnes, 8. dubna, slaví mnoho romských komunit a neromských organizací na celém světě Mezinárodní den Romů, a proto bychom v tento den chtěli připomenout poslání Romského vzdělávacího fondu a jeho snahy o emancipaci Romů na poli vzdělávání. REF, před více jak deseti lety, vznikl za přispění Světové banky, vlád několika zemí nadace Open Society Fund a dalších dárců, kteří se tak podepsali na zásadním poslání organizace, kterým je „uzavřít propast ve vzdělávání mezi majoritou a Romy, a to prostředky desegregace.“

„Diskriminace romských dětí ve vzdělávání je morálně a ekonomicky nepřijatelná a musí skončit! To je podle nás základní předpoklad pro socioekonomickou, politickou a kulturní změnu postavení Romů ve 21. století,“ řekl při příležitosti Mezinárodního dne Romů Nadir Redzepi, výkonný ředitel Romského vzdělávacího fondu. Při příležitosti tohoto dne REF vyzývá všechny zainteresované strany v oblasti vzdělávání, aby využily všechny pravomoci a učinily rozhodné kroky k ukončení segregace romských dětí ve vzdělávání a otevřely novou etapu, ve které každé romské dítě získá kvalitní, inkluzivní vzdělávání. Podle Redzepiho „má být politickou a morální prioritou evropských států a vzdělávacích institucí přijmout plnou zodpovědnost za ukončení segregace Romů.“

Politický rámec, ve kterém REF vznikl, tedy inkluze, skončil, hodnoty poslání REFu však ne. Minulý rok oslavil REF deset let své činnosti a pokračuje ve svých aktivitách zaměřených na uzavření propasti ve vzdělávání mezi Romy a majoritním obyvatelstvem.

Během těchto deseti let se uskutečnilo mnoho projektů, programů a intervencí do politik zainteresovaných států, mnoho ale stále musí být ještě vykonáno: REF podpořil okolo 500 vzdělávacích projektů ve 13 zemích napříč celou škálou vzdělávání, od podpory raného vzdělávání až po podporu středoškolských studentů, tak aby uspěli v terciálním vzdělávání.  

Během této doby byl REF velmi aktivní v procesu desegregace a některé země REF v tomto modelu následovaly. Ale zkušenosti, které jsme během tohoto procesu získali, nám říkají: musíme zastavit diskriminaci a institucionální zanedbání ve vzdělávání, jinak neumožníme romským občanům šanci na rovné příležitosti. Žádná jiná cesta neexistuje.

REF poskytuje modely šité na míru, podložené důkazy, které mohou autority ve vzdělávání využívat. Je to v zájmu všech: investice do kvality a inkluzivního vzdělávání se v dlouhodobém horizontu vyplatí.  

REF si pevně stojí za svými zásadami a úsilím Evropské komise, členských států EU, dalších kandidátských zemí, dalších mezinárodních institucí a občanské společnosti, které volají po ukončení této nekalé praxe v evropských společenstvích.

Odkaz Mezinárodního dne Romů

Přesně před 45 lety se dne 8. dubna 1971 nedaleko Londýna sešel První romský světový kongres (FWRC). Kongres učinil pět rozhodnutí, která více než o 4 dekády později manifestují vývoj nároků Romů na jejich empancipaci: (1) používat označení Rom a odmítat všechny další pejorativní a stereotypní označení pro Romy a jejich identitu; (2) uznání modré a zelené romské vlajky s červeným kolem umístěným uprostřed, (3) uznat “Djelem, Djelem” jako romskou hymnu, 4) uznat romskou abecedu a vytvořit standardizovanou gramatiku romského jazyka a 5) skončit s kočovným životem, usazovat se a integrovat do většinové společnosti, obzvláště se starat o zajištění pravidelné školní docházky romských dětí.

Ambice romské emancipace jsou podpořeny řadou rezolucí, z nichž následujících pět představuje zásadní hodnoty mezinárodního romského hnutí. Prvním je téma jazyka, který je zmiňován jako výrazný rys Romů, jenž má být obnoven k aktivnímu použití, a zároveň téma uznání všech mluvených romských dialektů jako rovnocenných dialektů. Diskuse nad válečnými zločiny a stíhání Romů vedlo k rozhodnutí asistovat všem romských přeživším, aby nárokovali německé repatriace. Byla také zdůrazněna nutnost podporovat romskou kulturu, a to prostřednictvím národních tanců či vydáváním písní a příběhů v romštině. Společenské aféry byly projednány s ohledem na podmínky Romů v oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti a diskriminace a následné zprávy byla připraveny a rozšířeny zodpovědným vládám jejich zemí, ale také Radě Evropy a OSN. Na programu samozřejmě nechybělo téma vzdělávání. Velký důraz byl kladen na přítomnost romských učitelů ve školách a bylo odsouhlaseno, že všechny romské děti mají být vzdělávány také v oblasti romské kultury a v romštině (pokud se používá).

Diskriminace ve školství musí skončit

O 45 let později jsme svědky rostoucího povědomí společnosti o nezbytnosti zabývat se překážkami, kterým Romové stále v každodenním životě musejí čelit.

Od svého založení se Romský vzdělávací fond zaměřuje na uzavření propasti mezi Romy a majoritou v oblasti vzdělávání a pokračuje v cestě nastolené romskými zástupci evropských zemí během Prvního světového romského kongresu. Například REF více pomáhá romským učitelům a asistentům, aby pracovali ve školách. REF také poskytuje finanční a akademickou podporu mladým Romům, aby vystudovali střední pedagogické školy, a také jim pomáhá najít stáže a zaměstnání ve státních předškolních zařízeních či s přechodem na vysoké školy.

REF nabízí stipendijní program pro terciální vzdělávání sestávající ze 4 oblastí, ve kterých každoročně podpoří přes 1 400 romských studentů v 16 evropských zemích. Hlavní myšlenou této snahy REFu je vytvoření kriticky smýšlející skupiny vysoce vzdělaných Romů, kteří pomohou urychlit romskou inkluzi, neboť právě oni jsou pozitivními příklady pro další Romy, jsou odhodlaní a vybavení schopnostmi a znalostmi chránit práva Romů. Součástí vzdělávacích programů REFu je podpora romské kultury a identity, což považuje REF za významný nástroj posílení postavení Romů, který pomůže nasměrovat ambice mladých Romů k jejich další inkluzi a účasti ve společnosti a veřejném životě na základě rovnocennosti, s cílem odstranit negativní stereotypy o Romech.

Ročně REF přímo či nepřímo podporuje v průměru až 100 000 projektů či jednotlivců. Tím, že má REF unikátní pozici jako donor, je důležitým hráčem v oblasti tvoření politik, a s ohledem na vzdělávání Romů bude pokračovat v práci v této oblasti tak, aby dodržel svou hlavní zásadu, tedy že pozitivní praxe ze strany grassroot úrovně bude postupně součástí většinových politik, které budou zohledňovat potřeby Romů.

Opré (Upré) Romà!

TZ Romský vzdělávací fobnd
Přečteno: 1267x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Mezinárodní den Romů, Mezinárodní den Romů 2016, VzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo