romea - logo
23. ledna 2022 (neděle)
svátek má Zdeněk

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Síť místních romských organizací není spokojena s analýzou hospodářské a sociální situace v členských státech EU

6.4.2020 11:15
Ilustrační FOTO: Petr Zewlakk Vrabec
Ilustrační FOTO: Petr Zewlakk Vrabec

Evropská unie 26. února publikovala tzv. zimní balíček evropského semestru tedy každoroční analýzu hospodářské a sociální situace v členských státech EU. Balíček obsahuje 28 národních zpráv vypracovaných členskými zeměmi (včetně Velké Británie) a hodnotící zprávu Evropské komise týkající se pokroku strukturálních reforem v těchto zemích.

Síť místních romských organizací (The European Roma Grassroots Organisations Network) uvítala, že tato zpráva popisuje i situaci Romů v Evropě: „V rámci prosazování rovnosti příležitostí a posílení inkluze je nezbytné zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání od raného věku pro ty skupiny, jejichž početní zastoupení v jednotlivých stupních vzdělávacího systému je nízké – to se týká zejména Romů.“

Nicméně zklamáním pro romské organizace je, že Romové jsou zmíněni pouze v souvislosti se vzděláváním. Zpráva opomíjí skutečnost, že přes 80 % Romů v Evropě čelí chudobě a sociálnímu vyloučení, že jejích míra zaměstnanosti, zdraví, kvality bydlení a dalších indikátorů je extrémně nízká ve srovnání s většinovou částí populace, a že anticiganismus a diskriminace jsou na vzestupu.

Síť místních romských organizací vypracovala analýzu jednotlivých národních zpráv, která ukázala, že většina členských států rovněž ignoruje tato fakta. Níže je uveden přehled hlavních závěrů analýzy. Celá analýza je dostupná zde.

Hlavní závěry analýzy

1. Pouze 6 národních zpráv explicitně zmiňuje Romy, přestože většina z nich čelí diskriminaci, marginalizaci, segregaci a chudobě a jsou diskriminování v oblasti zaměstnanosti, vzdělání a zdraví.

2. Národní strategii romské integrace není ve zprávách členských států přisouzena náležitá důležitost a vyjádřena podpora. To je indikátorem skutečnosti, že EU rámec pro vnitrostátní strategie integrace Romů není efektivně začleněn do rámce hospodářských politik koordinovaných evropských semestrem.

3. Přístupy většiny členských států k právům Romů a jejich inkluzi lze charakterizovat jako fragmentární a nekoordinované. Absentuje komplexní a ucelená politika založená na empirických faktech, která by zároveň měla za cíl eliminaci anticiganismu.

4. Postoj k romským komunitám je odrazem obecnějšího postoje většiny států EU, které záležitosti etnických menšin a diskriminace neřadí mezi své priority.

5. Občanské společnosti jsou pouze zřídka deklarovány jako klíčoví partneři v oblasti navrhování, implementace a monitoringu veřejných politik. Nejenže exkluze občanského sektoru oslabuje účinnost vládních intervencí, ale podkopává demokratizaci rozhodovacích procesů.

 

 

fk, The European Roma Grassroots Organisations Network, překlad Nikola Ludlová
Přečteno: 552x
 

Kam dál:

Štítky:  

Romové, Občanská společnost, Neziskový sektor, Evropská komise, Evropská unie, DiskriminaceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo