romea - logo
22. ledna 2022 (sobota)
svátek má Slavomír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Skandál v Bulharsku kolem financí z EU. Policisté byli školeni v odhalování radikalizace Romů. Aktivisté tvrdí, že v přepočtu téměř 50 milionů korun bylo využito k posílení protiromských nálad

2.10.2020 21:17
Protiromské protesty v Bulharsku (2. 7. 2017, FOTO: Btv Novosti)
Protiromské protesty v Bulharsku (2. 7. 2017, FOTO: Btv Novosti)

Koalice Občané za demokracii a právní stát protestuje proti využití 1,7 milionu Eur (asi 46 milionů českých korun) z Evropského sociálního fondu (ESF) na školení policistů, aby dokázali odhalit údajnou radikalizaci Romů v Bulharsku. Koalice v otevřeném dopise komisařům Evropské komise uvádí, že projekt vede ke stigmatizaci celé romské komunity jako radikalizované etnické komunity a je v rozporu s právními předpisy EU. Čtyřletý projekt realizuje bulharské ministerstvo vnitra. Podle informací serveru Romea.cz se bulharské i evropské orgány využitím finančních prostředků na základě dopisu začaly již zabývat.

Signatáři otevřeného dopisu žádají Evropskou komisi, aby prošetřila, zda využití peněz z ESF bulharskými orgány na aktivity zaměřené na identifikaci a prevenci údajné „radikalizace“ romské komunity nepředstavuje porušení zásad nediskriminace nebo Žádáme vás také, abyste prošetřili, jak bylo možné, že řídícímu orgánu operačního programu „Dobrá správa“ v Bulharsku byly na tyto činnosti přiděleny finanční prostředky.

Koalice: "Vláda namísto boje proti anticiganismu v Bulharsku přispívá k posílení protiromských nálad v zemi tím, že vytváří ještě nebezpečnější etnické stereotypy, z nichž vyplývá, že Romové představují hrozbu pro národní bezpečnost Bulharska"

Podle informací bulharských médiích, které potvrzují i informace na internetových stránkách ministerstva vnitra, absolvovalo 480 policistů z celého Bulharska školení o "včasné identifikaci známek radikalizace se zaměřením na romskou komunitu." Školení se uskutečnilo letos 22. až 24. července.

V popisu projektu jsou podle otevřeného dopisu uvedeny například následující činnosti:

„… připravit speciální metodiku výuky na téma radikalizace, která v budoucnu přispěje k odborné přípravě pracovníků ministerstva vnitra, kteří budou pracovat v terénu s komunitami pod vlivem radikalizačního jevu. Zde bude kladen důraz především na romskou populaci a procesy radikalizace uvnitř uzavřených romských komunit… Mezi účastníky školení pro školitele o včasné identifikaci známek radikalizace se zaměřením na romskou komunitu patří 22 zaměstnanců Ústavu psychologie ministerstva vnitra. Bude provedeno 20 školení příslušníků bezpečnostní policie. Organizace závěrečné vědecké konference v Sofii na téma radikalizace se zaměřením na romskou komunitu pro 150 lidí.“

Popis projektu navíc podle Koalice neobsahuje žádné zdůvodnění domněnky, že romská komunita v Bulharsku má sklony k radikalizaci a není tedy jasné, proč se vůbec aktivity za 46 milionů českých korun realizují.

"S ohledem na výše uvedené považujeme za nezbytné uvést, že projekt nazvaný „Rozšíření odborné kapacity ministerstva vnitra pro předcházení agresivním událostem ve společnosti, korupci a radikalizaci“ vede ke stigmatizaci romské komunity v Bulharsku jako radikalizované etnické komunity, což je v rozporu s evropskou a bulharskou legislativou. Bulharská vláda tak namísto boje proti anticiganismu v Bulharsku přispívá k posílení protiromských nálad v zemi tím, že vytváří ještě nebezpečnější etnické stereotypy, z nichž vyplývá, že Romové představují hrozbu pro národní bezpečnost Bulharska," uvádí se v otevřeném dopise.

Podle Koalice byly finační prostředky evropských daňových poplatníků zjevně vynaloženy na projektové činnosti, které jsou v přímém rozporu se základními právními předpisy EU.

Signatáři dopisu po komisi požadují odpovědi například na tyto otázky:

  1. Kdo jsou autoři výše uvedeného projektu a proč byl tento projekt financován operačním programem „Dobrá správa“ v Bulharsku a Evropským sociálním fondem?
  2. Proč řídící orgán operačního programu „Dobrá správa“ a monitorovací výbor tohoto programu schválily financování výše popsaných činností z peněz ESF?
  3. Jakým způsobem byla před řídícím orgánem programu v Bulharsku zdůvodněna školení o romské „radikalizaci“?
  4. Jaká je definice „radikalizace“ v tomto projektu?
  5. Byl s tímto projektem seznámen sekretariát Národní rady pro etnické a integrační otázky, která slouží jako národní kontaktní místo pro provádění bulharské národní strategie pro romskou integraci (2012-2020)?
  6. Jaké školicí materiály a metodiky byly připraveny a použity pro školení v rámci tohoto projektu?
  7. Jaká byla kritéria pro výběr účastníků školení?
  8. Kdo byli školitelé a jaké druhy školení účastníkům poskytli?
  9. V jaké výši obdrželi dodavatelé platby a odpovídají tyto platby odvedené práci a platbám za podobné práce v Bulharsku?
  10. Jaký byl mechanismus monitorování a hodnocení projektu? A jaké jsou konkrétní výsledky tohoto projektu, pokud jde o prevenci korupce a radikalizace v bulharské společnosti?

Koalice na závěr dopisu pak doufá, že obavy vyjádřené v dopise vezme Komise v úvahu při přípravě strategie začleňování Romů v EU po roce 2020 a při přípravě nových operačních programů pro příští finanční období 2021-2027, aby se zabránilo riziku, že v některých členských zemí budou finance EU investovány do posílení institucionálního a strukturálního rasismu vůči Romům.

Přečteno: 825x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Bulharsko, Finance, EU, Rasismus, Anticiganismus, PolicieHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo