romea - logo
18. září 2021 (sobota)
svátek má Kryštof

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Slovensko: Neziskovky požadují od vlády vypracování krizového plánu kvůli případnému šíření pandemie v romských komunitách. Podpořila je ombudsmanka

25.3.2020 18:20
Chminianské Jakubovany (foto: Lukáš Houdek)
Chminianské Jakubovany (foto: Lukáš Houdek)

Neziskové organizace na Slovensku vyzývají vládu, aby se zaměřila na šíření rizika viru v sociálně vyloučených lokalitách. Také upozorňují na zdraví obyvatelů v lokalitách, které mohou pandemii lehce podlehnout. Ve výzvě signatáři požadují spolupráci vlády se starosty měst a neziskovými organizacemi, které se zaměřují na Romy.

"Domníváme se, že je nutné vypracovat krizový plán v případě šíření pandemie v těchto oblastech a prioritně zajistit zřízení mobilních testovacích stanic za účelem preventivního testování a to zejména v lokalitách s cestovatelskou anamnézou," píší signatáři výzvy, mezi nimiž jsou i Ingrid Kosová, Vlado Rafael či Ján Orlovský.

Podle nich by případné uzavření lokalit armádou SR mohlo vést k nepokojům a panice mezi Romy. Tuto možnost proto vnímají jako krajní nouzi.

"Cílem výzvy je přesměrování pozornosti z roviny šíření stereotypních negativních zpráv z romských komunit na příklady dobré praxe. Za necelé dva týdny jsme byli svědky mnoha pozitivních příkladů svépomoci, obětavosti, solidarity a odpovědnosti, které je třeba ukázat široké veřejnosti. Mnoho Romů přistupuje k věci s vážností a zodpovědně. Mnoho lidí se obětuje, aby pomáhaly a šířily osvětu," uvedla Ingrid Kosová, spoluautorka výzvy.

"Je třeba veřejně upozornit na rizika, kterým čelíme v případě, že pandemie propukne v marginalizovaných komunitách. Je důležité, aby k plánování byli do krizových štábů přizváni i zástupci iniciativ, které působí přímo v terénu, dobrovolníci, neziskové organizace a také Úřad zmocněnce vlády pro romské komunity, který má být koordinujícím orgánem těchto iniciativ," dodal Vlado Rafael z občanského sdružení eduRoma a spoluautor výzvy.

"Tématu prospěje i to, když budou lidé z médií slyšet, že autority se problémem zabývají na vrcholové úrovni, že toto téma není odsouváno a neřešeno. Tím odstřihneme snahy extremistických skupin o zneužití pandemie ve vyloučených romských lokalitách pro své populistické cíle," dodala spoluautorka výzvy Ingrid Kosová.

Výzvu podpořila i Veřejná ochránkyně práv na Slovensku Marie Patakyová. Podle ní je důležité být na vypuknutí pandemie v romských lokalitách připraveni.

"Čelíme specifické situaci, v níž má prioritu právo na ochranu zdraví a života. Mezi mimořádně ohrožené skupiny patří senioři či lidé se zdravotními komplikacemi, lidé bez domova, ale důležité je chránit také lidí z marginalizovaných komunit, kteří žijí v oblastech s omezeným nebo žádným přístupem k pitné vodě," uvedla ombudsmanka Marie Patakyová.

"Omezené možnosti dodržování hygieny v této době může způsobit neodvratitelné škody na životech a zdraví. V takové situaci je nutné přijímat rychlá a účinná opatření proti šíření nákazy," podpřila ombudsmanka výzvu nevládních organizací.

"Věřím, že krizový štáb bude věnovat dostatečnou pozornost marginalizovaných komunitám, jakož i dalším ohroženým skupinám," dodala veřejná ochránkyně práv na Slovensku Marie Patakyová.

Přečteno: 721x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Romové, Sociálně vyloučené lokality, Ghetta, Zdraví, výzva, Vláda České republiky, Zmocněnec, COVID-19HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo